Hledat

Udržitelnost.
Žijeme udržitelností již přes 40 let.

Od založení firmy v roce 1973 je zodpovědné a trvale udržitelné jednání pro společnost RATIONAL samozřejmostí. Systém Whitefficiency® představuje způsob, jakým přispíváme k udržitelnému rozvoji. Vše začíná už při vývoji výrobku. Společně s univerzitami pracujeme na řešeních, která by minimalizovala spotřebu zdrojů.

Tento závazek pokračuje v naší výrobě s ekologickým certifikátem, energeticky úsporné distribuční logistice, jakož i energeticky promyšlených budovách, pravidelně kontrolované ekologické rovnováze podle normy ČSN EN ISO 14001 až po sběr a recyklaci našich starých zařízení.

V celé oblasti udržitelnosti je společnost RATIONAL průkopníkem.

Zpráva o udržitelnosti 

Výrazné úspory zdrojů.
Díky multifunkčním varným zařízením.

Naše multifunkční varná zařízení poskytují zásadní přínos k efektivitě energií a zdrojů ve velkých kuchyních. To potvrzuje také praktický projekt curyšské vysoké školy aplikovaných věd:

„O 34 % menší spotřeba elektřiny a o 53 % nižší spotřeba vody současně s vyšší nabídkou jídel jasně hovoří pro použití multifunkčního varného zařízení v kuchyňské praxi.“

S varnými technologiemi RATIONAL šetříte energii, vodu, čas i suroviny a máte méně odpadu. Navíc vám inovativní kuchyňské technologie nabízejí maximální flexibilitu a výkon a zároveň splňují vysoké nároky na kvalitu vaření.

Výsledky vyhodnocení spotřeby zdrojů na základě porovnání před a po jsou jednoznačné: Nejvýhodnější energie je ta, kterou nespotřebujeme.

Image

Mezinárodně certifikovány.
My důkladně pečujeme o životní prostředí.

Trvale udržitelné hospodaření je součástí našeho každodenního života, a to i v ekologického pohledu. Proto průběžně kontrolujeme naši spotřebu energie a spotřebu surovin. Kromě toho jsme se zavázali že budeme splňovaly požadavky následujících norem ISO:

  • Systém managementu kvality: od roku 1996 podle normy ISO 9001
    Neustále zlepšujeme naši kvalitu. Dále zefektivňujeme naše procesy aby byly ještě efektivnější.
  • Systém environmentálního managementu: od roku 2010 podle normy ISO 14001
    Neustále snížujeme emise a odpady, aby byly ještě šetrnější k životnímu prostředí.
  • Systém řízení spotřeby energie: od roku 2016 podle normy ISO 50001
    Neustále zlepšujeme naši energetickou účinnost.
Image

Korporátní Uhlíková stopa.

Vzhledem k naší výrobě a logistice, které jsou ekologicky certifikované a energeticky účinné, jakož i energeticky optimalizované budovy neustále snížujeme naši firemní uhlíkovou stopu. Těmito prostředky jsme snížily emise CO₂ o polovinu během posledních pěti let.

Image

„Trvale udržitelné hospodaření a převzetí zodpovědnosti za veškeré dění v podniku jsou od založení společnosti RATIONAL pevnou součástí jejích obchodních i výrobních procesů.“

Dr. Peter Stadelmann

Dr. Peter Stadelmann

Předseda představenstva

Image

Kontakt

Rádí zodpovíme Vaše dotazy týkající se naších výrobků a společnosti RATIONAL.

+420 723 462 212 Služba zpětného zavolání Obraťte se na nás
Image

ChefLine®

Se všemi dotazy týkajícími se používání zařízení se můžete 365 dní v roce obracet na zkušené kuchařské mistry společnosti RATIONAL.

+420 723 462 212 Obraťte se na nás
Image

Dealera

Při hledání specializovaného prodejce výrobků RATIONAL ve vaší blízkosti zadejte své PSČ a/nebo město.

Zde zadejte vaši pobočku:

Hledat
Image

Servis

K dispozici je vám po celých 24 hodin denně rozsáhlá servisní síť kvalifikovaných servisních partnerů firmy RATIONAL. Zde si vyhledejte všeho kompetentního servisního partnera RATIONAL ve svém okolí:

Hledat
Obraťte se na nás