Hledat

Časté otázky.

Zde najdete odpovědi na často kladené dotazy týkající se témat:
SelfCookingCenter®, příslušenství a technický servis.

Chybová a informační hlášení.

 • 1. možnost: Je vypnutý externí hlavní vypínač.
  Řešení: Zapněte hlavní vypínač.

 • 2. možnost: Aktivovala se pojistka na hlavním jističi.
  Řešení: Zkontrolujte pojistky v hlavním jističi.
 • 3. možnost: Teplota okolního prostředí byla po vypnutí zařízení delší dobu nižší než 5 °C (41 °F).
  Řešení: Zahřejte varnou komoru na více než 20 °C (68 °F). Zařízení se smí provozovat pouze v prostorách zajištěných proti mrazu (viz návod k instalaci).

Je znečištěný vzduchový filtr. Vyměňte vzduchový filtr. Viz příručka, kapitola „Domácí technika“. Stisknutím šipky zpět potvrďte hlášení.

Podrobný popis servisních hlášení Vašeho zařízení najdete v návodu k obsluze zařízení SelfCookingCenter® (od strany 59).

Varná komora je příliš horká. Pomocí funkce Cool Down ochlaďte varnou komoru (viz příručka, kapitola „Obecné pokyny k obsluze“ nebo „Cool Down“).

Plyn.

Je možné, že napájecí napětí nebylo připojeno správně.

Pokud je plynové zařízení připojeno do zásuvky, vytáhněte zástrčku a otočte ji o 180°. Zařízení nechte správně připojit servisním partnerem.

Možné důvody:

 • Je přerušen přívod plynu do zařízení.
  Řešení: Otevřete plynový kohout, zapněte stropní ventilační zařízení.
 • Tlak plynu je příliš malý.
  Řešení: Nechejte zkontrolovat přívod plynu k zařízení.

Voda.

Možné důvody:

 • Dveře nejsou správně zavřeny. Při správně zavřených dveřích musí u volně stojících zařízení směřovat klika dveří dolů.
 • Opotřebované nebo poškozené těsnění dveří.
  Řešení: Vyměňte těsnění dveří (viz příručka, kapitola „Domácí technika“).
 • Pokyny k péči pro maximální dobu životnosti:
  • Vždy po ukončení přípravy jídel vyčistěte těsnění dveří vlhkým hadříkem.
  • Při časté přípravě grilovaných produktů (výrazné usazování tuku) se musí těsnění dveří čistit vlhkým hadříkem rovněž mezi jednotlivými cykly.
  • Pokud zařízení pracuje delší dobu bez vložených produktů, doporučujeme, aby nastavení teploty ve varné komoře nepřesahovalo 180 °C.
 • Vodovodní kohout je uzavřen.
  • Otevřete vodovodní kohout.
 • Znečištěný filtr na přítoku vody do zařízení.
  • Kontrola a vyčištění filtru: Zavřete vodovodní kohout, odšroubujte přívod vody na zařízení, vymontujte a vyčistěte filtr na přítoku vody. Vložte filtr, připojte přívod vody a zkontrolujte jeho těsnost.

Technická data.

Zařízení SelfCookingCenter® a CombiMaster Plus mají hodnotu akustických emisí < 70 dBA.

Všechna zařízení SelfCookingCenter® 5 a CombiMaster Plus mají ochranu proti stříkající vodě IPX5.

Varná komora.

Případně se mohlo stát, že plech k usměrnění proudění vzduchu nebo závěsný rám není správně připevněn.

Plech k usměrnění proudění vzduchu nebo závěsný rám ve varné komoře řádně uchyťte.

Servisní partner společnosti RATIONAL.
Vždy k Vašim službám.

Zákazníkům společnosti RATIONAL je k dispozici rozsáhlá a hustá síť kompetentních servisních partnerů.

24 hodin, 7 dní v týdnu.

Najít servisního partnera
Image

Kontakt

Rádí zodpovíme Vaše dotazy týkající se naších výrobků a společnosti RATIONAL.

+420 723 462 212 Služba zpětného zavolání Obraťte se na nás
Image

ChefLine®

Se všemi dotazy týkajícími se používání zařízení se můžete 365 dní v roce obracet na zkušené kuchařské mistry společnosti RATIONAL.

+420 723 462 212 Obraťte se na nás
Image

Dealera

Při hledání specializovaného prodejce výrobků RATIONAL ve vaší blízkosti zadejte své PSČ a/nebo město.

Zde zadejte vaši pobočku:

Hledat
Image

Servis

K dispozici je vám po celých 24 hodin denně rozsáhlá servisní síť kvalifikovaných servisních partnerů firmy RATIONAL. Zde si vyhledejte všeho kompetentního servisního partnera RATIONAL ve svém okolí:

Hledat
Obraťte se na nás