Hledat

Pokyny k používání.

  • Je nutné dodržovat předpisy dané země a místní normy, které se týkají instalace a provozu průmyslových kuchyňských zařízení.
  • Nesprávná montáž, oprava, údržba, čištění nebo úpravy přístroje mohou vést k materiálním škodám, zranění nebo smrti osob.
  • Než uvedete přístroj do provozu, pečlivě si přečtěte návod k obsluze.
  • Tento přístroj je určen pouze k vaření pokrmů v průmyslových kuchyních. Používání přístroje k jakémukoli jinému účelu je v rozporu s určeným účelem použití a je nebezpečné.
  • Je zakázáno používat suroviny s obsahem látek, které se snadno vznítí (např. potraviny s obsahem alkoholu). Látky s nízkým bodem vzplanutí se mohou samovolně vznítit – hrozí nebezpečí požáru a vznícení!
  • Čisticí a odvápňovací prostředky a s tím související příslušenství smíte používat pouze k účelu, který je popsán v této příručce. Používání přístroje k jakémukoli jinému účelu je v rozporu s určeným účelem použití a je nebezpečné.
  • Při poškození skleněné výplně nechte neprodleně vyměnit celou výplň.

Image

Kontakt

Rádí zodpovíme Vaše dotazy týkající se naších výrobků a společnosti RATIONAL.

+420 723 462 212 Služba zpětného zavolání Obraťte se na nás
Image

ChefLine®

Se všemi dotazy týkajícími se používání zařízení se můžete 365 dní v roce obracet na zkušené kuchařské mistry společnosti RATIONAL.

+420 723 462 212 Obraťte se na nás
Image

Dealera

Při hledání specializovaného prodejce výrobků RATIONAL ve vaší blízkosti zadejte své PSČ a/nebo město.

Zde zadejte vaši pobočku:

Hledat
Image

Servis

K dispozici je vám po celých 24 hodin denně rozsáhlá servisní síť kvalifikovaných servisních partnerů firmy RATIONAL. Zde si vyhledejte všeho kompetentního servisního partnera RATIONAL ve svém okolí:

Hledat
Obraťte se na nás