Systém oznamovatelů.

Korektní a zákonné chování má pro skupinu RATIONAL tu nejvyšší prioritu. Bezúhonnost a dodržování předpisů vycházejí z našeho sebeobrazu a jsou ústředními součástmi našich obchodních aktivit. Aby mohla společnost RATIONAL tento požadavek ještě lépe splnit, je pro nás důležité, abychom se kdykoli dozvěděli o potenciálním nesprávném chování v rámci skupiny RATIONAL nebo mimo ni, abychom je mohli napravit. Interní oznamovací systém (whistleblowing) společnosti RATIONAL nabízí možnost nahlásit porušení pravidel. Tento systém je k dispozici všem zákazníkům, distributorům, dodavatelům a zaměstnancům.

Kontroluje se každé hlášení. Každé oznámení je zpracováváno důvěrně a všem oznamovatelům zaručujeme, že tím nebude žádným způsobem osobně znevýhodněn. Pro obviněné platí presumpce neviny, dokud není možné porušení jednoznačně prokázat. Zjišťování probíhá při dodržení nejvyšší důvěrnosti prostřednictvím naší nezávislé organizace pro dodržování předpisů.

Oznamovatelé mají možnost kontaktovat Chief Compliance Officer prostřednictvím e-mailové adresy Compliance ( compliance@rational-online.com ) a také si vyměnit dokumenty a zůstat v kontaktu. se mohou sami rozhodnout, zda zůstanou anonymní nebo chtějí otevřeně navázat kontakt.