Varslersystem.

Korrekt og lovlig atferd har høyeste prioritet for RATIONAL-gruppen. Integritet og etterlevelse oppstår fra vårt selvbilde, og er sentrale deler av vår forretningsvirksomhet. For at RATIONAL enda bedre skal kunne leve opp til denne påstanden, er det viktig for oss å være informert til enhver tid om potensiell uakseptabel atferd innenfor eller utenfor RATIONAL-gruppen for å kunne stanse dette. Varslersystemet vi har innført gir mulighet til å melde eventuelle regelbrudd. Dette systemet er tilgjengelig for alle kunder, forhandlere, leverandører og ansatte.

Alle meldinger blir kontrollert. Alle varsler behandles konfidensielt, og vi garanterer varslere at de ikke blir utsatt for noen personlig ulempe. Den anklagede er antatt uskyldig inntil overtredelsen kan bevises klart. Undersøkelsene utføres med den største konfidensialitet av vår uavhengige compliance-organisasjon.

Varslere kan bruke e-postadressen for compliance ( compliance@rational-online.com ) for å kontakte Chief Compliance Officer samt for å utveksle dokumenter og holde kontakten. Varslere kan selv bestemme om de vil være anonyme eller kontakte dem åpent.