System zgłaszania nieprawidłowości.

Właściwe i zgodne z prawem postępowanie ma dla Grupy RATIONAL najwyższy priorytet. Uczciwość i zgodność mają korzenie w wyznawanych przez nas wartościach i są głównymi elementami naszej działalności biznesowej. Aby firma RATIONAL mogła jeszcze lepiej sprostać tym wymaganiom, istotne jest, abyśmy byli zawsze informowani o potencjalnych nieprawidłowościach w grupie RATIONAL lub poza nią, i mogli je wyeliminować. Wprowadzony przez nas system zgłaszania nieprawidłowości oferuje możliwość informowania o ewentualnych naruszeniach. System ten jest dostępny dla wszystkich klientów, dystrybutorów, dostawców i pracowników.

Sprawdzane jest każde zgłoszenie. Wszystkie zgłoszenia są traktowane poufnie, a każdemu informatorowi gwarantujemy, że nie poniesie żadnej szkody osobistej. W przypadku oskarżenia obowiązuje domniemanie niewinności, dopóki podejrzane naruszenie nie zostanie jednoznacznie udokumentowane. Dochodzenia prowadzone są z zachowaniem najwyższej poufności przez naszą niezależną organizację Compliance.

Osoby zgłaszające mają możliwość skontaktowania się z głównym specjalistą ds. zgodności za pośrednictwem adresu e-mail Compliance ( compliance@rational-online.com ) oraz wymiany dokumentów i pozostania w kontakcie. Osoby zgłaszające mogą same zdecydować, czy chcą pozostać anonimowe, czy też nawiązać otwarty kontakt.