Sökning

Information om användning.

  • Landsspecifika och lokala normer och föreskrifter, med hänsyn till installation och användning av industriella apparater, ska följas.
  • Felaktigt arbete i samband med installation, service, underhåll eller rengöring samt ändringar i kåporna kan leda till material- och personskador och i värsta fall dödsfall.
  • Läs noga igenom bruksanvisningen innan apparaten tas i drift.
  • Apparaten får bara användas för tillagning av mat i professionella kök. All annan användning är förbjuden och innebär risker.
  • Livsmedel som innehåller lättantändliga ämnen (t.ex. alkoholhaltiga livsmedel) får inte tillagas. Ämnen med låg flampunkt kan självantända – brand- och explosionsrisk!
  • Rengörings- och avkalkningsmedel samt tillhörande tillbehör får endast användas för de ändamål som beskrivs i denna bruksanvisning. All annan användning är förbjuden och innebär risker.
  • Byt omedelbart ut hela glasskivan om den skulle skadas.

Image

Kontakt

Vi svarar gärna på alla frågor om våra produkter och företaget RATIONAL.

+46 40 680 85 00 Återuppringningsservice Kontakta oss
Image

ChefLine®

Om du har några frågor om matlagning eller användning av ugnen, kan du ringa våra erfarna RATIONAL köksmästare 365 dagar om året. De kommer ge dig snabb hjälp och de tips och råd som du behöver.

+46 40 680 85 00 Kontakta oss
Image

Hitta din lokala RATIONAL återförsäljare genom att söka på din stad eller ditt postnummer. I större städer kan du även söka på område för att förbättra sökresultatet.

Sökning
Image

Ett finmaskigt nät av kvalificerade RATIONAL Service Partner står till din tjänst dygnet runt. Här hittar du en kompetent RATIONAL Service Partner nära dig:

Sökning
Kontakta oss