Sökning

Säkerhetsanvisningar beträffande användningen.

 • Utdragsskenor ska användas så att användaren enkelt kan övervaka kantinerna vid tillagning med kantiner som är fyllda med vätska eller med livsmedel som avger vätska – risk för brännskador! Informationsdekaler medföljer apparaten.
 • Öppna alltid ugnsluckan långsamt (het ånga) – risk för brännskador!
 • Håll aldrig i tillbehör och andra föremål i den varma ugnen utan skyddshandskar – risk för brännskador!
 • Temperaturen på apparatens utsida kan bli högre än 60 °C, rör endast vid knapparna – risk för brännskador!
 • Handduschen och vattnet som kommer ut ur handduschen kan vara hett – risk för brännskador!
 • Vid driftsätt "Nedkylning" ska nedkylningsfunktionen enbart aktiveras om ventilationsplåten är spärrad enligt anvisningarna – risk för personskador!
 • Ta inte tag i fläkten – risk för personskador!
 • Rengöring med aggressiva kemiska medel – risk för frätskador! Bär lämpliga skyddskläder, skyddsglasögon, handskar och skyddsmask vid rengöring av apparaten.
 • Beakta säkerhetsföreskrifterna i kapitlet om rengöring/Efficient CareControl.
 • Lägg inga lättantändliga eller brännbara föremål i närheten av apparaten – brandrisk!
 • När mobila ugnar och beskickningsvagnar inte ska förflyttas måste hjulen bromsas. Om golvet är ojämnt kan vagnarna rulla iväg – risk för personskador!
 • När vagnarna förflyttas ska alltid kantinerna vara spärrade. Täck över kantiner med vätskor i så att de heta vätskorna inte kan skvätta ut – risk för brännskador!
 • Transportvagnen måste vara låst enligt anvisningarna när tallriksvagnen och vagnen sätts in och tas ut – risk för personskador.
 • Beskickningsvagnar, tallriksvagnar, transportvagnar liksom apparater monterade på hjul kan välta om de körs i lutning eller över en tröskel – risk för personskador!
Image

Kontakt

Vi svarar gärna på alla frågor om våra produkter och företaget RATIONAL.

+46 40 680 85 00 Återuppringningsservice Kontakta oss
Image

ChefLine®

Om du har några frågor om matlagning eller användning av ugnen, kan du ringa våra erfarna RATIONAL köksmästare 365 dagar om året. De kommer ge dig snabb hjälp och de tips och råd som du behöver.

+46 40 680 85 00 Kontakta oss
Image

Hitta din lokala RATIONAL återförsäljare genom att söka på din stad eller ditt postnummer. I större städer kan du även söka på område för att förbättra sökresultatet.

Sökning
Image

Ett finmaskigt nät av kvalificerade RATIONAL Service Partner står till din tjänst dygnet runt. Här hittar du en kompetent RATIONAL Service Partner nära dig:

Sökning
Kontakta oss