Sökning

Vanliga frågor.

Här hittar du svar på vanliga frågor om följande ämnen:
SelfCookingCenter®, tillbehör och teknisk service.

Felmeddelanden och meddelanden.

 • 1. Möjlig orsak: Den centrala huvudströmbrytaren är frånkopplad.
  Lösning: Slå till huvudströmbrytaren.

 • 2. Möjlig orsak: En säkring har lösts ut.
  Lösning: Kontrollera säkringarna i elskåpet.
 • 3. Möjlig orsak: Efter att ugnen stängts av var det under 5 °C i den omgivande miljön under en längre tid.
  Lösning: Värm ugnen till minst 20 °C. Ugnen får bara användas i frostfria miljöer (se installationsanvisningen).

Luftfiltret är smutsigt. Byt ut luftfiltret. Se kapitel ”Fastighetsteknik” i handboken. Tryck på bakåtpilen för att bekräfta meddelandet.

En utförlig beskrivning av servicemeddelandena för din maskin hittar du i bruksanvisningen SelfCookingCenter® (från sidan 59).

Det är för varmt i ugnen. Kyl ned ugnsutrymmet med funktionen Cool Down (se kapitlet ”Allmänna användaranvisningar” eller ”Cool Down” i handboken).

Gas.

Det kan hända att spänningsförsörjningen inte är korrekt ansluten.

Om den gasdrivna ugnen är ansluten till ett uttag, dra ut stickkontakten och vrid den 180°. Anlita alltid en servicepartner för korrekt anslutning av gasdrivna ugnar.

Möjlig orsak:

 • Ugnens gasförsörjning har avbrutits.
  Lösning: Öppna gasventilen, slå på ventilationstaket.
 • För lågt gastryck.
  Lösning: Kontrollera gasförsörjningen till ugnen.

Vatten.

Möjlig orsak:

 • Dörren är inte ordentligt stängd. När dörren är ordentligt stängd på golvmodeller pekar handtaget nedåt.
 • Dörrtätningen är sliten eller skadad.
  Lösning: Byt ut dörrtätningen (se kapitlet ”Fastighetsteknik” i handboken).
 • Skötselanvisningar för maximal livslängd:
  • Rengör dörrtätningen med en fuktig trasa efter avslutad produktion.
  • Om ugnen ofta används till grillning (vilket ger kraftiga fettavlagringar) bör dörrtätningen rengöras med en fuktig trasa även mellan produktionscyklerna.
  • Om ugnen körs tom under en längre tid rekommenderar vi att ugnstemperaturen inte ställs in högre än 180 °C.
 • Vattenkranen är stängd.
  • Öppna vattenkranen.
 • Ugnens vattenfilter är smutsigt.
  • Kontrollera och rengör filtret på följande sätt: Stäng vattenkranen, lossa vattenslangen från ugnen, demontera filtret i vatteninloppet och rengör det. Sätt tillbaka filtret, anslut vattenslangen igen och kontrollera att allt är tätt.

Tekniska data.

SelfCookingCenter® och CombiMaster Plus har en bullernivå på < 70 dBA.

Alla SelfCookingCenter® och CombiMaster Plus är strålvattenskyddade enligt skyddsklass IPX5.

Ugnsutrymmet.

Det kan hända att ventilationsplåten eller inhängningsstället inte sitter ordentligt fast.

Kontrollera att ventilationsplåten och inhängningsstället är korrekt monterade i ugnsutrymmet.

RATIONAL-servicepartner.
Alltid till din tjänst.

Som kund hos RATIONAL har du tillgång till ett stort, kompetent och synnerligen finmaskigt nätverk av servicepartner.

Dygnet runt och veckans alla dagar.

Hitta servicepartner
Image

Kontakt

Vi svarar gärna på alla frågor om våra produkter och företaget RATIONAL.

+46 40 680 85 00 Återuppringningsservice Kontakta oss
Image

ChefLine®

Om du har några frågor om matlagning eller användning av ugnen, kan du ringa våra erfarna RATIONAL köksmästare 365 dagar om året. De kommer ge dig snabb hjälp och de tips och råd som du behöver.

+46 40 680 85 00 Kontakta oss
Image

Hitta din lokala RATIONAL återförsäljare genom att söka på din stad eller ditt postnummer. I större städer kan du även söka på område för att förbättra sökresultatet.

Sökning
Image

Ett finmaskigt nät av kvalificerade RATIONAL Service Partner står till din tjänst dygnet runt. Här hittar du en kompetent RATIONAL Service Partner nära dig:

Sökning
Kontakta oss