Visselblåsarsystem

Korrekt och lagenligt uppförande är en av RATIONAL-gruppens främsta prioriteringar. Integritet och regelefterlevnad är grunden för vår självbild och en viktig del av vår verksamhet. För att RATIONAL ska kunna uppfylla dessa krav ännu bättre är det viktigt att vi alltid får kännedom om eventuella oegentligheter inom eller utanför RATIONAL-gruppen, så att vi kan rätta till dem. Vårt visselblåsarsystem erbjuder möjlighet till rapportering av eventuella regelöverträdelser. Detta system är tillgängligt för alla kunder, återförsäljare, leverantörer och medarbetare.

Alla anmälningar undersöks. Alla anmälningar behandlas konfidentiellt och vi garanterar att ingen uppgiftslämnare utsätts för repressalier. Anklagade personer anses vara oskyldiga tills motsatsen har bevisats. Utredning utförs under strikt sekretess av vår oberoende avdelning för efterlevnad.

På e-postadressen compliance@rational-online.com kan uppgiftslämnare kontakta Chief Compliance Officer samt utbyta dokument och hålla kontakten. Uppgiftslämnare kan välja om de vill vara anonyma eller vill ha en öppen kontakt.