Ordlista.
Facktermer inom RATIONAL.

Endagskurs för alla kunder som har köpt en SelfCookingCenter®, där man får lära sig att arbeta med ugnen.

Automatiskt rengörings-, skötsel- och avkalkningssystem. Läser av hur mycket ugnen används och visar på displayen hur många rengöringstabletter som behövs.

ConnectedCooking är en toppmodern nätverkslösning för professionella kök. Det spelar ingen roll om du har en eller flera RATIONAL-ugnar – ConnectedCooking öppnar dörren till helt nya och smidiga användningsmöjligheter.

Kombination av två ugnar som placeras ovanpå varandra för att uppnå maximal produktionskapacitet och flexibilitet på minimalt utrymme.

iLevelControl styr och övervakar matlagningstiderna på varje enskilt gejderspår. Vid blandbeskickningar visas vilka produkter som kan tillagas tillsammans och när respektive produkt är klar att tas ut.

Flexibel produktionsmetod till framför allt stora evenemang. Förlagade maträtter förvaras kylda på tallrik eller i kantiner och färdigställs sedan i en kombiugn några få minuter före servering.

Vid Frontcooking lagar kocken maten utanför köket framför ögonen på gästerna. Frontcooking förekommer idag i alla former av servering, på allt från snabbmatsrestauranger till personalmatsalar.

Internationellt kantinsystem som används inom livsmedelsföretag. Genom att använda standardkantiner kan köket enklare byta ut varmhållningsdiskar, matlagningsutrustning och kylanordningar.

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points): Ett system som används för att uppnå konsekvent livsmedelshygien från varuingång till matservering. För att säkerställa att livsmedelshygienen bevaras i alla steg krävs att samtliga kritiska punkter kontrolleras och dokumenteras löpande.

HiDensityControl® reglerar automatiskt värme, luft och fuktighet i ugnen och ser till att de håller tillräckligt hög och jämn nivå.

Kärntemperaturen är den kallaste punkt som kan uppmätas inuti maten under tillagning. Kärntemperaturen fastställs med hjälp av en temperatursond, kärntemperaturnålen, som placeras inuti maten. Den ger ett mätetal som används för att kontrollera tillagningsprocessen och fastställa när maten är klar.

Med hjälp av MyDisplay kan användaren anpassa användargränssnittet utifrån egna önskemål (t.ex. genom att lägga till egna bilder). De funktioner som inte behövs döljs för att undvika misstag.

Interaktiv produktpresentation som genomförs av tillverkaren RATIONAL.

SelfCookingCenter® är en multifunktionsugn som används för att automatiskt tillaga kött, fisk, fågel, äggrätter, tillbehör och bakverk samt färdigställa mat med Finishing®. I kombiläget går det att välja mellan driftsätten Varmluft, Ånga och Kombination. Över 80 procent av alla maträtter kan tillagas i SelfCookingCenter®.

Intelligent system för helautomatisk matlagning. Systemet läser av matens storlek och beskickningsmängden och reglerar matlagningsprocessen helt automatiskt.

Vid sous vide-matlagning tillagas maten i en vakuumpåse med perfekt resultat.

Ett speciellt matlagningsprogram som utförs på låg temperatur. Tillagningen följs av en varmhållningsfas, vilket innebär att produktionstiden kan utökas med nattens timmar. Maten tillagas extra skonsamt, vilket ger lägre viktförlust och hög kvalitet.

Ventilationskåpa från RATIONAL med kondensteknik. Kåpan används på platser där det inte går att installera en vanlig ventilationsanläggning, eller där det skulle kosta väldigt mycket. UltraVent Plus är utrustad med en speciell rökfilterteknik som minimerar förekomsten av rök vid t.ex. grillning och stekning.

VarioCookingCenter® är en multifunktionsutrustning som används på restauranger och i storkök. Den patenterade värmetekniken gör att matlagningen går upp till 50 % snabbare och kräver upp till 30 % mindre energi än vid användning av vanliga stekbord och grytor. Tack vare den intelligenta tekniken kan många maträtter (som t.ex. pasta, grönsaker, pommes frites) tillagas automatiskt utan övervakning.