Beräkningsexempel matsalsservering.

Den optimala lösningen för ditt kök.

Koka, steka, fritera... Allt i en och samma maskin, upp till fyra gånger snabbare och med 40 procent lägre energiförbrukning.

  • 30 procents platsbesparing
  • Upp till 2 timmars tidsbesparing per dag
  • 10 procent mindre råvaror
  • 40 % lägre elförbrukning

Företagsrestaurang med 600 portioner per dag med ett VarioCookingCenter® 211 och 311.*

Förtjänst
Kött

Upp till 10 % lägre råvaruförbrukning
(strimlat kött, ragu) tack vare den utomordentliga stekeffekten VarioBoost® samt 10 % lägre råvaruförbrukning vid tillagning av grytor över natten.
Budgeterat belopp per år
  • Råvaruförbrukning med konventionella spisar, stekbord och tankar 49 500 euro
  • Råvaruförbrukning med VarioCookingCenter® 44 550 €.
Årlig ökad förtjänst = 4 950 euro
Förtjänst
Energi
Genomsnittlig besparing på 64 kWh per dag tack vare den överlägsna verkningsgraden på värmesystemet VarioBoost®.**
Budgeterat belopp per år
  • 64 kWh x 5 dagar x 50 veckor x 0,12 euro per kWh
Årlig ökad förtjänst = 1 920 euro
Förtjänst
Arbetstid
Genomsnittlig besparing på 120 minuter arbetstid per dag tack vare kraften och hastigheten hos värmesystemet VarioBoost®, den automatiska tillagningen med VarioCooking Control® och tillagningen över natt.
Budgeterat belopp per år
  • 500 timmar färre x 118 SEK (blandkalkyl timtaxa kock/rengöring)
Årlig ökad förtjänst = 6 000 €
Förtjänst
Rengöring
Genomsnittlig årlig besparing av vatten och diskmedel jämfört med konventionella maskiner. Med VarioCookingCenter® behöver man inte diska lika många grytor och pannor.
Budgeterat belopp per år
  • Besparing på 600 liter vatten per dag x 3,00 euro/m³ och 50 liter diskmedel per år
Årlig ökad förtjänst = 530 €
Förtjänst Årlig ökad förtjänst
Budgeterat belopp per år  
Årlig ökad förtjänst = 13 400 euro

* Förtjänst gentemot drift med konventionell spis, stekbord, tank och fritös.

** I jämförelse med konventionella stekbord, tankar och fritöser.