Beräkningsexempel restaurang.

Den optimala lösningen för ditt kök.

Koka, steka, fritera... Allt i en och samma maskin, upp till fyra gånger snabbare och med 40 procent lägre energiförbrukning.

  • 30 procents platsbesparing
  • Upp till 2 timmars tidsbesparing per dag
  • 10 procent mindre råvaror
  • 40 % lägre elförbrukning

Restaurang med 100 portioner per dag med ett VarioCookingCenter® 112T.*

Förtjänst
Kött

Upp till 10 % lägre råvaruförbrukning
(strimlat kött, ragu) tack vare den utomordentliga stekeffekten VarioBoost® samt 10 % lägre råvaruförbrukning vid tillagning av grytor över natten.
Budgeterat belopp per år
  • Råvaruförbrukning med konventionella spisar med grytor och pannor samt grillplattor 6 220 euro.

  • Råvaruförbrukning med VarioCookingCenter® 5 600 €.
Årlig ökad förtjänst = 620 euro
Förtjänst
Energi
Genomsnittlig besparing på 14 kWh per dag tack vare den överlägsna verkningsgraden på värmesystemet VarioBoost®.**
Budgeterat belopp per år
  • 14 kWh x 2 användningar x 6 dagar x 48 veckor x 0,06 SEK per kWh
Årlig ökad förtjänst = 970 euro
Förtjänst
Arbetstid
Genomsnittlig besparing på 60 minuter arbetstid per dag tack vare kraften och hastigheten hos värmesystemet VarioBoost®, den automatiska tillagningen med VarioCooking Control® och tillagningen över natt.
Budgeterat belopp per år
  • 288 timmar färre x 12 € (blandkalkyl timtaxa kock/rengöring)
Årlig ökad förtjänst = 3 460 euro
Förtjänst
Rengöring
Genomsnittlig årlig besparing av vatten och diskmedel jämfört med konventionella maskiner.
Med VarioCooking Center® behöver man inte diska lika många grytor och pannor.
Budgeterat belopp per år
  • Besparing på 90 liter vatten per dag x 4,50 euro/m³ och 10 liter diskmedel per år
Årlig ökad förtjänst = 250 euro
Förtjänst Årlig ökad förtjänst
Budgeterat belopp per år  
Årlig ökad förtjänst = 5 300 euro

* Förtjänst gentemot drift med konventionell spis, grillplatta och fritös.

** I jämförelse med konventionella spisar med grytor och pannor samt grillplattor och fritöser.