Högsta energieffektivitet.

Med ditt nya VarioCookingCenter® sparar du bevisligen ström varje dag. Det är bra för miljön och för dig. VarioCookingCenter® har nämligen en verkningsgrad på över 95 %, vilket kan jämföras med ett konventionellt stekbord som landar på runt 60 %.

Det innebär rena pengar för din del.

Jämförelsetabell.

Energi och tid Fritering*:
Energi per kilo pommes frites [kWh/kg]
Multifunkt. tillagningsutrustning 2 GN - 17,5 kW 1,457
Bräseringspanna 2 GN - 15 kW -
VarioCooking Center® 211 - 28 kW (Dynamic 22 kW) 0,919
(0,959)
Differens 36,9 % lägre
(34,2 % lägre)
Energi och tid Fritering*:
Pommes frites per timme [kg/h]
Multifunkt. tillagningsutrustning 2 GN - 17,5 kW 7,4
Bräseringspanna 2 GN - 15 kW -
VarioCooking Center® 211 - 28 kW (Dynamic 22 kW) 26,75
(26,75)
Differens 3,6 gånger snabbare
(3,6 gånger snabbare)
Energi och tid Stekning**:
Energiåtgång till förvärmning [kWh/dm2]
Multifunkt. tillagningsutrustning 2 GN - 17,5 kW 0,067***
Bräseringspanna 2 GN - 15 kW 0,047
VarioCooking Center® 211 - 28 kW (Dynamic 22 kW) 0,026***
(0,027)
Differens 44–61 % lägre
(43–60 % lägre)
Energi och tid Stekning**:
Förvärmning (tid tills temperaturen är konstant) [min]
Multifunkt. tillagningsutrustning 2 GN - 17,5 kW 26,5***
Bräseringspanna 2 GN - 15 kW 9,5
VarioCooking Center® 211 - 28 kW (Dynamic 22 kW) 6***
(6,5)
Differens 1,6 – 4,4 gånger snabbare
(1,5–4,1 gånger snabbare)
Energi och tid Stekning**:
Steka hamburgare: Energi per kg hamburgare [kWh/kg]
Multifunkt. tillagningsutrustning 2 GN - 17,5 kW 0,57***
Bräseringspanna 2 GN - 15 kW 0,48
VarioCooking Center® 211 - 28 kW (Dynamic 22 kW) 0,43***
(0,45)
Differens 10–25 % lägre
(6–21 % lägre)
Energi och tid Kokning**:
Uppvärmning av vatten [kWh/kg]
Multifunkt. tillagningsutrustning 2 GN - 17,5 kW 0,094***
Bräseringspanna 2 GN - 15 kW 0,099
VarioCooking Center® 211 - 28 kW (Dynamic 22 kW) 0,089***
(0,090)
Differens 5–10 % lägre
(4–9 % lägre)
Energi och tid Kokning**:
Uppvärmning av vatten [min]
Multifunkt. tillagningsutrustning 2 GN - 17,5 kW 35,25*** (100 l)
Bräseringspanna 2 GN - 15 kW 27,41 (70 l)
VarioCooking Center® 211 - 28 kW (Dynamic 22 kW) 20,75*** (100 l)
(23,33)
Differens 1,3–1,7 gånger snabbare
(1,2– 1,5 gånger snabbare)

* enligt DIN 18873-3:2011-12 / **enligt DIN 18873-5:2011-02 / ***beräknat av ett oberoende provningsinstitut

Råvaror Viktsvinn vid stekning av 10 kg strimlat fläskkött [%]
Stekbord 3 GN - 16,3 kW 41 %
Bräseringspanna 3 GN - 16,5 kW 40 %
VarioCookingCenter® 311 - 45 kW ( Dynamic 35 kW) 34 %
35 %
Differens 15–17 % mindre
(13–15 % mindre)

Våra uppgifter om energieffektivitet enligt DIN 18873 hittar du på följande webbplats: HKICert storköksteknik

Praktiskt test multifunktioneill tillagningsteknik.
Ett forskningsprojekt vid högskolan för tillämpade vetenskaper i Zürich visar på betydande resursbesparingar vid användning av multifunktionsutrustning i köket.

Hållbart och integrerat handlande är mer än bara en trend och angår alla. Även inom storkök blir energi- och resurseffektivitet en allt viktigare faktor. Forskningsprojektet mellan FRIMA-gruppen och högskolan för tillämpande vetenskaper i Zürich visar vilka konkreta resursbesparingar som går att uppnå i köksvardagen genom att ta steget över till ny köksteknik. Resultatet är entydigt: Den mest fördelaktiga energin är den som vi inte förbrukar.

  • Målet med projektet - att mättekniskt fastställa hur resurseffektiv multifunktionell köksutrustning är genom att testa den under faktiska förhållanden och med hjälp av före/efter-jämförelser.
  • Forskningsobjekt- personalrestaurangen för ABB Schweiz AG, tillverkare av energi- och automatiseringsteknik i Dättwil, som drivs av SV Schweiz.
  • Forskningsgrupp - FRIMA International AG och högskolan för tillämpade vetenskaper i Zürich, under ledning av professor Heinzelmann och SV Schweiz (Schweizer Gastronomie- und Hotelmanagement-Gruppe).

När inköpare av termisk köksutrustning ska fatta beslut har de hittills bara haft information från tillverkarna till hjälp samt en gemensam norm för energieffektivitet (DIN 18873, http://grosskuechen.cert.hki-online.de/de ). Många kunder känner därmed inte till vilka konkreta resursbesparingar som går att uppnå i köksvardagen genom att ta steget över till den nya kökstekniken. Därför genomförde FRIMA International AG, som är marknadsledande inom multifunktionsutrustning för professionella kök, ett praktiskt projekt tillsammans med högskolan för tillämpad vetenskap i Zürich under ledning av professor Heinzelmann och SV Schweiz (Schweizer Gastronomie- und Hotelmanagement-Gruppe).

Målet med projektet var att fastställa hur resurseffektiv multifunktionell köksutrustning är genom att testa den under faktiska förhållanden och med hjälp av före/efter-jämförelser. När projektete inleddes i april 2014 arbetade man i restaurangen på ABB Schweiz AG fortfarande med konventionell teknik. Varje dag producerades omkring 415 lunchportioner med hjälp av Cook and Hold-metoden. Menyn bestod varje dag av fyra olika rätter, som gästerna kunde välja bland. Under åtta veckor genomfördes mätningar av energi- och vattenförbrukningen. Antalet lunchportioner, menyer, mängden vått avfall samt överproduktion dokumenterades. Ombyggnad av köket och övergång till modern köksteknik (tillagningsteknik från företaget FRIMA och RATIONAL) skedde under sommaren 2014. Utvärderingen av resursförbrukningen visar på ett imponerande sätt att målet med att genomföra en resursoptimering kopplad till minskad energi- och vattenförbrukning kunden uppnås med hjälp av modern köksteknik, samtidigt som det kulinariska utbudet utökades.

Resursanvändning per lunchportion.

Resurs El
ABB Schweiz AG
(April 2014)

Användning av konventionell
Küchentechnik
0,58 kWh
ABB Schweiz AG
(Sommar 2014)

Övergång till modern teknik
(FRIMA och RATIONAL)
0,38 kWh
Besparing 34 %*
Resurs vatten
ABB Schweiz AG
(April 2014)

Användning av konventionell
Küchentechnik
2,72 liter
ABB Schweiz AG
(Sommar 2014)

Övergång till modern teknik
(FRIMA och RATIONAL)
1,28 liter
Besparing 53 %*

* Minskning av de årliga koldioxidutsläppen med 1,8 ton (utan hänsyn till diskbehov).