Система інформаторів.

Коректна поведінка у рамках закону є найвищим пріоритетом для групи компаній RATIONAL. Відвертість і дотримання нормативних вимог, що випливають з нашого іміджу, є основними складовими елементами нашої ділової діяльності. Щоб компанія RATIONAL могла ще краще відповідати своєму іміджу, нам важливо завжди дізнаватися про потенційні порушення етики всередині або за межами групи компаній RATIONAL, щоб мати змогу їх усунути. Запроваджена нами система інформаторів, забезпечує можливість повідомляти про будь-які порушення правил. Ця система доступна для всіх клієнтів, дилерів, постачальників і співробітників.

Кожне повідомлення піддається перевірці. Кожне повідомлення обробляється конфіденційно, ми гарантуємо кожному інформатору, що він не зазнає жодних персональних негативних моментів. До обвинувачених застосовується презумпція невинуватості, доки порушення не буде чітко доведено. Розслідування здійснюються з дотриманням максимальної конфіденційності нашою незалежною організацією з питань комплаєнсу.

Інформатори мають можливість зв’язатися з начальником відділу з питань комплаєнсу через електронну адресу комплаєнс-служби ( compliance@rational-online.com ), а також обмінятися документами та підтримувати зв'язок. Інформатори можуть самостійно вирішувати те, чи вони зв'язуватимуться анонімно, чи відкрито.