Комплаєнс.

Як міжнародна компанія з п'ятдесятирічною традицією RATIONAL має репутацію надійного ділового партнера. Ми досягли цього, адже завжди дотримуємося нашої головної мети — забезпечувати клієнтам в максимальні переваги, де б вони не були.

Дотримання всіх чинних законів та орієнтація на визнані на міжнародному рівні стандарти поведінки, а також бездоганна етична поведінка є звичайним явищем для нас як компанії та для наших працівників. Істотним компонентом у цьому випадку є дотримання прав людини, а також боротьба з корупцією та хабарництвом. Завдяки відвертій, відкритій та чесній поведінці щодо всіх наших ділових партнерів та зацікавлених сторін ми забезпечуємо собі імідж надійного партнера та у такий спосіб підвищуємо привабливість співпраці. Наш обов’язковий для дотримання кодекс поведінки (Code of Conduct) демонструє наші внутрішні концепції та цінності — всередині компанії та за її межами.

Платформа для повідомлень і скарг.

Коректна поведінка у рамках закону є найвищим пріоритетом для групи компаній RATIONAL. Відвертість і дотримання нормативних вимог, що випливають з нашого іміджу, є основними складовими елементами нашої ділової діяльності. Щоб компанія RATIONAL могла ще краще відповідати своєму іміджу, нам важливо завжди дізнаватися про потенційні порушення етики всередині або за межами групи компаній RATIONAL, щоб мати змогу їх усунути. Запроваджена нами платформа для повідомлень і скарг забезпечує можливість повідомляти про будь-які порушення правил. Ця система доступна всім працівникам, постачальникам, клієнтам та іншим особам, зацікавленим у нашій діяльності. Платформа для повідомлень являє собою спосіб безперешкодного зв'язку між інформаторами та відповідальними особами в межах групи компаній RATIONAL згідно з вимогами щодо захисту даних —за бажанням можлива повна анонімність.

Кожне повідомлення піддається перевірці. Кожне повідомлення обробляється конфіденційно, ми гарантуємо кожному інформатору, що він не зазнає жодних персональних негативних моментів. До обвинувачених застосовується презумпція невинуватості, доки порушення не буде чітко доведено. Розслідування здійснюються з дотриманням максимальної конфіденційності нашою незалежною організацією з питань комплаєнсу. Докладнішу інформацію про нашу процедуру подання скарг згідно із Законом про комплексну перевірку ланцюга поставок (LkSG) можна знайти у нашому Регламенті процедури.