Вказівки щодо користування.

  • Слід дотримуватись специфічних для конкретної країни або локальних стандартів та приписів, які стосуються монтажу та експлуатації професійних апаратів для приготування страв.
  • Неправильне виконання монтажу, сервісу, технічного обслуговування або чищення, а також внесення змін до конструкції апарата можуть призвести до пошкоджень, травм чи навіть смерті.
  • Уважно прочитайте керівництво з експлуатації, перш ніж розпочинати експлуатацію апарата.
  • Апарат дозволяється використовувати лише для приготування страв на професійних кухнях. Будь-яке інше використання вважається використанням не за призначенням та є небезпечним.
  • Забороняється готувати продукти, які містять легкозаймисті речовини (наприклад, продукти з алкоголем). Матеріали з низькою температурою спалаху можуть спалахнути самі по собі - небезпека пожежі та вибуху!
  • Миючі засоби та засоби проти накипу, а також відповідні аксесуари дозволяється використовувати лише з метою, яка визначена у цьому посібнику. Будь-яке інше використання вважається використанням не за призначенням та є небезпечним.
  • У разі пошкодження скляної шибки слід замінити усю шибку