Загальні умови укладання договорів.
RATIONAL AG.

I. Сфера дії
1. Для усіх наших замовлень, включаючи майбутні, є чинними виключно ці Загальні умови, навіть якщо у замовленні клієнта передбачені інші умови. Такі умови - незалежно від того, коли нам стало про них відомо - нами однозначно відхиляються.
2. Внесення змін та доповнень до цих Загальних умов укладання договорів потребує письмової форми.
3. Для ділових стосунків із дочірніми компаніями RATIONAL AG чинним є їх загальні умови укладання договорів.

II. Комерційна пропозиція/підтвердження договору
1. Наші комерційні пропозиції даються без зобов'язань. Якщо разом з комерційною пропозицією передані такі документи, як каталоги, проспекти, ілюстрації тощо, їх дані та описи є лише приблизними. Власність та авторські права на виготовлені креслення, проекти, зразки та іншу документацію залишається за нашим підприємством. Така документація не підлягає передачі третім особам і повинна бути негайно повернута на вимогу.
2. Договори набувають чинності після нашого письмового підтвердження, вміст якого має головне значення. Договори на постачання запасних частин набувають чинності з моменту пересилання товару. Внесення змін та доповнень потребує письмової форми.
3. Ми залишаємо за собою право на внесення змін технічного характеру.

III. Постачання та перехід ризиків
1. Обов'язковий термін постачання вважається узгодженим лише тоді, коли він письмово підтверджений нами як такий. Обов'язкові терміни постачання передбачають, що нам повністю та правильно повідомлені клієнтом усі технічні умови, включаючи усі розміри. Якщо з'ясується, що це не так, або якщо згодом буде узгоджено інше виконання договору, ми не нестимемо відповідальності за будь-які затримки, що виникли внаслідок цього і матимемо право внести розумні зміни до терміну постачання.
2. Обов'язковий термін постачання є дотриманим, якщо об'єкт постачання у визначений день надіслано клієнтові або на вказану ним адресу. Дотримання кожного терміну постачання передбачає також точне виконання договірних зобов'язань клієнта, включаючи надходження точно в узгоджений час узгоджених авансових платежів, якщо такі є.
3. Крім того, термін постачання підлягає відповідному уточненню, якщо мають місце заходи у рамках трудових конфліктів, зокрема, страйки та локаути, а також у разі настанні інших непередбачених перешкод, які виникли не з нашого бажання, якщо такі перешкоди, як доведено, мають суттєвий вплив на завершення та надсилання предмету постачання. Це положення є чинним також, якщо такі обставини виникають у наших постачальників.
4. У випадку затримки постачання з нашої вини клієнт має право попереджати про свій вихід з договору лише після закінчення розумного терміну не менше чотирьох тижнів. Претензії на відшкодування збитків відповідно положень п. VI.6 виключені.
5. Дозволені часткові постачання, рахунки виставлятимуться після їх виконання.
6. Незалежно від того, чи беремо ми на себе вартість транспортування та транспортне страхування, ризики переходять до клієнта тоді, коли товар залишає наше підприємство.
7. Монтажні та пуско-налагоджувальні роботи виконуються нами та входять до комплекту постачання лише у відповідності до окремої письмової угоди.
8. Немає права на повернення замовленого виробу, який не має жодних дефектів, якщо замовник є комерсантом згідно з §1 Торгового кодексу ФРН (HGB).

IV. Положення по перехід прав власності
1. Товар після постачання - до повної сплати усіх вимог у рамках ділових стосунків - залишається у нашій власності. Для перепродажу третім особам умовно проданого товару, на який продавець залишає право власності, потрібна наша згода. У випадку перепродажу клієнт передає свої вимоги нам та зобов'язаний повідомити нам усі деталі, необхідні для отримання оплати за цими вимогами.
2. Переробка або внесення змін до конструкції у клієнта виконується завжди для нас як виробника, але не створює для нас жодних зобов'язань. Коли наша (спів)власність припиняється, ми вже зараз узгоджуємо, що (спів)власність клієнта на весь товар підлягає частковому поверненню нам пропорційно частці вартості (згідно з сумою у рахунку-фактурі).
3. Клієнту забороняється закладати умовно проданий товар або використовувати його як заставу. Про випадки зазіхання третіх осіб на умовно проданий товар клієнт зобов'язаний негайно поставити нас до відома. Клієнт зобов'язаний дбайливо ставитись до умовно проданого товару, застрахувати його проти крадіжки, пошкодження, руйнування або випадкової загибелі (зокрема, внаслідок пожежі або впливу води), і на вимогу надати нам документ, який підтверджує страхування.
4. Якщо вартість усіх наших забезпечувальних прав перевищує розмір усіх застрахованих претензій принаймні на 20 %, ми знімаємо заборону з відповідної частини своїх забезпечувальних прав. Крім того, ми маємо право звернутися з вимогою про реалізацію усіх наших прав, які випливають з цієї статті про перехід права власності, включаючи право на стягнення вимог, уступлених клієнтом, якщо клієнт затримає платіж.

V. Ціни та платежі
1. Наші ціни наведені із заводу. Ціни слід розуміти без відповідної суми встановленого законом податку на додану вартість.
2. Щодо замовлень, для виконання яких потрібно більш ніж три місяці, ми залишаємо за собою право на коригування підтверджених цін.
3. Після нашого підтвердження вартість усіх змін, виконаних на бажання клієнта, включаються до рахунку-фактури.
4. Умова сплати для покупця становить від дня рахунку-фактури 10 днів зі знижкою 2 %, або 30 днів у повному розмірі за товари або 10 днів у повному розмірі за послуги. Знижка по нових рахунках-фактурах не діє, якщо попередні рахунки-фактури ще залишаються несплаченими. Умови оплати для закордонних покупців становлять 30 днів у повному розмірі.
5. Негайний авансовий платіж як частку узгодженої ціни продажу ми можемо встановлювати для перших замовлень нових клієнтів, а також у випадку, якщо покупець не має надійної кредитоспроможності, або ми згодом дізналися про це. Якщо така вимога не буде негайно виконана клієнтом, ми можемо без жодного обґрунтування зобов'язання на відшкодування розірвати договір купівлі-продажу.
6. Платіж має бути зроблений виключно нам, або на банківський рахунок, зазначений у нашому рахунку-фактурі. Платіжні вимоги, чеки та, насамперед, векселі можуть застосовуватись лише за особливим узгодженням та лише як засіб сплати, і не розглядаються як виконання платежу. Суми банківських зборів, інкасації векселів та витрат за використання знижки сплачує покупець. Передача та пролонгація засобів сплати не розглядається як виконання платежу. На обов'язок покупця щодо сплати не впливають вимоги зменшення ціни у разі недопостачання інших частин згідно з договором купівлі-продажу, або зустрічні вимоги. Застосування будь-яких правових положень щодо утримання або взаємозаліку сум виключено.
7. У разі невиконання зобов'язань клієнтом ми вправі вимагати відшкодування збитків на загальну суму 20 % від розміру винагороди згідно з договором. Для клієнтів, які не є комерсантами може бути визначена менша сума відшкодування збитків. Це не впливає на положення щодо виплати відшкодування у розмірі фактичних збитків.

VI. Гарантійне обслуговування та відшкодування збитків.
1. Клієнт несе відповідальність за правильність та повноту даних, повідомлених нам з метою виконання договору, включаючи розміри та інші відомості. Помилки такого роду з боку клієнта не можуть бути обґрунтуванням неналежного виконання наших послуг.
2. Про очевидні дефекти нашого постачання та/або дефекти заводського браку слід негайно повідомляти нас в письмовій рекламації із зазначенням дефектів, а про неочевидні дефекти слід повідомляти негайно після їх виявлення. Ми не беремо до уваги усні повідомлення та/або пізніше надходження рекламації щодо усунення дефекту.
3. Про пошкодження під час транспортування слід подавати рекламацію негайно із зазначенням дефектів. Сповіщення має надійти до нас не пізніше ніж за 5 робочих днів після постачання. Ми не беремо до уваги усні повідомлення та/або пізніше надходження рекламації щодо пошкоджень під час транспортування.
4. Дефектами не вважається лише незначне відхилення від узгодженої властивості товару, лише незначне погіршення його експлуатаційних якостей, звичайний знос або збитки, які сталися після переходу ризиків внаслідок неправильного або халатного поводження, піддання надмірним навантаженням, використання неналежних матеріалів, неправильного виконання будівельних робіт, ненадійної основи або внаслідок особливих зовнішніх впливів, які не передбачені договором, а також внаслідок програмних забезпечень, які не можна відтворити. Якщо клієнтом або третьою особою внесені зміни або виконані ремонтні роботи, в таких випадках, а також щодо їх наслідків не існує жодної підстави для претензій на усунення дефектів.
5. Згідно з правомірними претензіями, які стосуються допущених нами дефектів, ми усунемо дефекти безкоштовно, на власний вибір, шляхом ремонту або постачання запасних частин. Підтвердження наявності дефектів покладається на клієнта. Ми можемо відмовитись від усунення дефекту, якщо це пов'язане з непропорційно високими витратами.
Якщо ми не надамо гарантійного обслуговування протягом встановленого клієнтом прийнятного строку на усунення дефектів, клієнт має право - це не впливає на претензії щодо усунення дефектів - згідно з п. 6 зменшити винагороду у розумних межах або розірвати договір.
6. Претензії клієнта на відшкодування збитків на будь-якій правовій підставі, зокрема внаслідок порушення зобов'язань у зв'язку з борговими відносинами або з недозволеними діями, виключені.
Це не стосується випадків навмисних дій або грубої халатності, у разі заподіяння шкоди життю на здоров'ю, а також у разі застосування закону про відповідальність за випущену продукцію, по гарантіях. які ми взяли на себе, за збитки, спричинені винним порушенням суттєвих договірних зобов'язань, а також у інших випадках. коли обов'язкова відповідальність передбачена законом. Проте, відповідальність за порушення суттєвих договірних зобов'язань обмежується відшкодуванням типових для транспортування прогнозованих збитків, якщо не йдеться про відповідальність за навмисні дії або груба халатність, заподіяну шкода життю та здоров'ю.
Положення цього пункту не пов'язані з перекладанням обов'язку пред'явлення доказів на клієнта.
7. Претензії на відшкодування матеріальних збитків мають строк давності дванадцять місяців. Це положення не діє, якщо законом встановлені довші строки (будівлі та майно для будівель, дефекти будівельних конструкцій, регресні позови у разі купівлі товарів споживання).
Якщо йдеться про вживані предмети, строк давності за претензіями про відшкодування матеріальних цінностей закінчується через шість місяців, якщо такі цінності не є купівлею товарів споживання у значенні закону.
8. Претензії, які виходять за межі зазначених, а також інші претензії на гарантійне обслуговування та відшкодування збитків клієнта до нас або наших довірених осіб стосовно матеріальних дефектів виключені."

VII. Гарантія виробника
1. Якщо компанія RATIONAL надала гарантію на свої вироби, йдеться про гарантію виробника для кінцевого користувача.
2. Окрім RATIONAL, ніхто більше не в змозі видавати, змінювати або обумовлювати декларації про гарантію на вироби RATIONAL від імені RATIONAL.

VIII. Утилізація
1. По закінченні користування апарат може бути на вимогу клієнта вивезений спеціалізованим підприємством з утилізації та спрямовується утилізацію способом, який не є шкідливим для довкілля. Утилізувати апарати в контейнери для старої техніки в пунктах утилізації категорично заборонено. Контактну адресу спеціалізованого підприємства з утилізації ви отримаєте за запитом від свого уповноваженого з питань сервісу компанії RATIONAL.
2. У клієнта є комерційні користувачі, яким він передає постачений йому товар (треті особи), з договірним зобов'язанням утилізувати товар належним чином по закінченні користування ним, із дотриманням приписів законодавства. У випадку передачі товару клієнт повинен взяти з третьої особи відповідне зобов'язання щодо передачі цього договірного зобов'язання власному клієнтові.
3. Якщо клієнт не зобов'яже клієнта договірним зобов'язанням щодо обов'язкової утилізації або передачі цього договірного зобов'язання своєму власному клієнтові, він повинен по закінченні користування у зв'язку з RATIONAL прийняти товар назад та утилізувати його в належному порядку згідно з приписами законодавства за власні кошти. Якщо третя особа у такому випадку звернеться до компанії RATIONAL як до виробника та вимагатиме прийняти товар назад, клієнт вважатиметься першим замовником RATIONAL та зобов'язаний виконати професійну утилізацію без шкоди для довкілля. Якщо це неможливо, він сповіщає про це RATIONAL протягом тижня після надходження першої вимоги. У цьому випадку клієнт несе усі витрати на утилізацію силами RATIONAL.

IX. Юрисдикція, місце виконання договору
1. Юрисдикцією з усіх суперечок у ділових стосунках з клієнтами, які є комерсантами, юридичною особою публічного права або публічно-правовим фондом, а також місцем виконання усіх зобов'язань, що випливають з цих договірних відносин, є місто Ландсберг-на-Лесі. Це положення дія також, якщо клієнт не має загальної юрисдикції у Федеративній Республіці Німеччини.

Х. Прикінцеві положення
1. Для оцінки усіх правовідносин з клієнтом є чинним законодавство Федеративної республіки Німеччини. Використання положень Конвенції ООН про міжнародні продажі товарів (CISG), т. наз. торгового права ООН, виключено.
2. Якщо будь-яке з положень договору або Загальних умов укладання договорів втратило чинність або не може бути реалізовано, це не впливатиме на чинність інших положень договору або Загальних умов укладання договорів.

Стан: Січень 2015

Матеріали для завантаження.