Kullanma talimatları.

  • Profesyonel pişirme cihazları hakkındaki, ülkeye özgü ve yerel normlara ve yasal düzenlemelere uyulmalıdır.
  • Yanlış montaj, servis, bakım veya temizlik ya da cihaz üzerinde yapılacak değişiklikler hasara, yaralanmaya, hatta ölüme neden olabilir.
  • Cihazı işletime sokmadan önce kullanma kılavuzunu dikkatle okuyun.
  • Bu cihazı sadece profesyonel mutfaklarda yemek pişirmek için kullanabilirsiniz. Bunun dışında her türlü kullanım amaç dışıdır ve tehlikelidir.
  • Kolay alev alan yiyecek malzemeleri (örneğin alkol içeren malzemeler) pişirilmemelidir. Yanma noktası düşük olan malzemeler kendiliklerinden alev alabilir - yanma ve parlama tehlikesi!
  • Temizlik ve kireç giderme maddeleri ve ilgili aksesuarlar sadece bu kılavuzda açıklanan amaçla kullanılabilir. Bunun dışında her türlü kullanım amaç dışıdır ve tehlikelidir.
  • Cihazın camının hasar görmesi durumunda lütfen hemen bütün camı değiştirtin.