Veri koruma beyanı.

Kişisel verilerinizin korunması bizim için önemlidir. Bu nedenle aşağıda ziyaretinize ait hangi verilerin hangi amaçlarla kullanıldığını sizlere bildirmek isteriz. Kişisel verilerinizin kullanımı hakkında hala sorularınız varsa, veri koruma görevlimize başvurabilirsiniz. Kişisel verilerinizin kullanımı hakkında hala sorularınız varsa, veri koruma görevlimize başvurabilirsiniz.

İzleme ayarları

Aşağıda teknik olarak gerekli olanlar hariç (bakınız bir sonraki paragraf), tüm hizmetleri devre dışı bırakabilir veya tekrar etkinleştirebilirsiniz.

Kişisel gizlilik ayarları bağlantısını her sayfanın sonunda da bulabilirsiniz.

Veri işleme
sorumlusu
RATIONAL Aktiengesellschaft
Siegfried-Meister-Straße 1
86899 Landsberg am Lech

E-posta: info@rational-online.com
https://www.rational-online.com
Sorumlunun veri koruma görevlisi RATIONAL Aktiengesellschaft Veri Koruma Görevlisi
Siegfried-Meister-Straße 1
86899 Landsberg am Lech

E-posta: privacy@rational-online.com

Temel bilgiler

Temel bilgiler Kişisel veriler kavramı, DSVGO (Genel Veri Koruma Tüzüğü) kapsamında tanımlanmıştır. Buna göre bu bilgilerin hepsi, kimliği belirlenmiş veya belirlenebilecek olan bir gerçek kişiyle (bundan sonra “ilgili kişi” olarak adlandırılacaktır) ilgili bilgilerdir. Özellikle bir ad, bir kimlik numarası, ikamet bilgileri, çevrimiçi kimlik bilgileri ya da kişiye özgü, söz konusu gerçek kişinin fiziksel, fizyolojik, genetik, psikolojik, ekonomik, kültürel veya sosyal kimliğinin ifadesi olan bir veya birden çok özellikle ilişkilendirilebilen bir kişi, kimliği belirlenebilecek bir kişi olarak kabul edilir. Örneğin resmi adınız, adresiniz, telefon numaranız veya doğum tarihiniz, bu gibi bilgiler kapsamına girer.

Web sitesini yalnızca bilgi amaçlı kullandığınızda, yani kaydolmadığınızda veya başka şekilde bilgi aktarmadığınızda, yalnızca tarayıcınızın sunucumuza ilettiği kişisel verileri topluyoruz. Web sitemize bakmak istiyorsanız, web sitemizi size göstermek ve istikrarı ve güvenliği sağlamak için teknik açıdan gerekli olan aşağıdaki verileri toplarız (Yasal dayanak, GDPR 6.madde 1.fıkra 1.S. f bendi uyarınca meşru menfaattir)

GDPR’nin 6.maddesi 1.fıkrasının f bendine göre menfaatlerin dengelenmesi çerçevesinde, kişisel verilerinizin veri gizliliğine uygun olarak işlenmesine yönelik kullanıma ve ilgi gösterdiğiniz konuları dikkate aldık ve değerlendirdik. Aşağıdaki veriler, size web sitemizi sunabilmek ve istikrarı ve güvenliği sağlamak, özellikle de kötüye kullanıma karşı koruma sağlamak için teknik açıdan gerekli olduğundan, bu verilerin - Teknolojinin seviyesine dayanan veri güvenliği garantisi kapsamında- işlenebileceği sonucuna vardık ve veri gizliliğine uygun işleme konusundaki menfaatiniz uygun şekilde değerlendirildi.

Veriler İşletim sistemi
İşlemenin Amacı Web sitesinin optimize edilmiş olarak görüntülenmesini sağlamak için cihazlara göre değerlendirme
Depolama süresi İlgili oturum sonlandığında veriler silinir.
Veriler Tarayıcı tipi ve kullanılan sürüm hakkında bilgiler
İşlemenin Amacı Web sitelerimizi bu amaçla optimize etmek için kullanılan tarayıcıların değerlendirilmesi
Depolama süresi İlgili oturum sonlandığında veriler silinir.
Veriler Kullanıcının internet servis sağlayıcısı
İşlemenin Amacı Internet servis sağlayıcısının değerlendirilmesi
Depolama süresi İlgili oturum sonlandığında veriler silinir.
Veriler IP adresi
İşlemenin Amacı Web sitesinin ilgili pişirme sisteminde gösterilmesi
Depolama süresi İlgili oturum sonlandığında veriler silinir.
Veriler Çağrının tarihi ve saati
İşlemenin Amacı Web sitesinin usulüne uygun bir şekilde çalışmasının sağlanması.
Depolama süresi İlgili oturum sonlandığında veriler silinir.
Veriler Günlük dosyaları
İşlemenin Amacı Web sitesinin usulüne uygun bir şekilde çalışmasının sağlanması.
Depolama süresi İlgili oturum sonlandığında veriler silinir.

Web sitesinin hazır edilmesi ve verilerin günlük dosyalarına kaydedilmesi için verilerin toplanması web sitesinin işletilmesi için mutlaka gereklidir. Bu nedenle kullanıcı tarafından itiraz olanağı yoktur.

Veri işlememizin yasal dayanakları

Kişisel verilerin işlenmesi çeşitli yasal dayanaklara dayanabilir. Sizinle bir sözleşmeyi yerine getirmek veya bir sözleşmeyle ilgili olarak sizden gelen soruları yanıtlamak için verilerinize ihtiyacımız olursa, bu veri işlemenin yasal dayanağı GDPR’nin 6.maddesi 1.fıkrası 1.satır b bendidir.

Belirli bir veri işleme için onayınızı alırsak, yasal dayanak GDPR’nin 6.maddesi 1.fıkrası 1.satır a bendidir. Bazı veri işleme süreçlerini, her zaman korunmaya değer çıkarlarımız ve meşru menfaatlerimiz arasında bir denge kurarken meşru menfaatimize dayanarak gerçekleştiririz. Bunun hukuki dayanağı, GDPR’nin 6.maddesi 1.fıkrası 1.satır f bendidir. İşlemenin tabi olduğumuz yasal bir yükümlülüğe uymak için gerekli olması durumunda yasal dayanak, GDPR’nin 6.maddesi 1.fıkrası 1.satır c bendidir.

Aşağıda, web sitemiz üzerinden kişisel verileri nasıl işlediğimizi açıklayacağız.

Çerezler

Web sitemiz çerezler kullanır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz bir web sitesi tarafından bilgisayarınıza kaydedilen ve tarayıcınızın yeniden atanmasına olanak veren verilerdir. Çerezler, çerezin kullanıldığı yerin bilgilerini aktarır. Çerezler dil tercihiniz, web sitemizdeki ziyaret süreniz veya yaptığınız girişler gibi çeşitli bilgileri depolayabilir. Bu sayede örneğin her kullanımda gerekli olan form verilerini yeniden girmenize gerek kalmaz. Çerezlerde kayıtlı olan bilgiler, tercihleri tanımlamak ve ilgi alanlarına göre içerikleri düzenlemek için de kullanılabilir.

Çerezlerin çeşitli türleri vardır: Oturum çerezleri, yalnızca ana bellekte geçici olarak saklanan ve tarayıcınızı kapattığınızda silinen veri miktarlarıdır. Sürekli veya kalıcı çerezler, çereze bağlı olarak değişebilen, belirli bir süre sonra otomatik olarak silinirler. Bu tür çerezlerde bilgiler, bilgisayarınızdaki metin dosyalarında da saklanabilir. Ancak bu çerezleri de tarayıcınızın ayarları üzerinden her zaman silebilirsiniz.

Birinci taraf çerezleri, ziyaret ettiğiniz web sitesi tarafından belirlenir. Bu çerezlerden bilgileri sadece bu web sitesi okuyabilir. Üçüncü taraf çerezleri, ziyaret ettiğiniz web sitesini işletmeyen kuruluşlar tarafından belirlenir. Bu çerezler örneğin pazarlama şirketleri tarafından kullanılır.

Kişisel verilerin çerezler aracılığıyla olası işlemelerinin yasal dayanakları ve bunların kayıt süreleri farklılık gösterebilir. Bize onay verdiyseniz, yasal dayanak, GDPR’nin 6.Mad. 1.fıkrası 1.satır a bendidir. Veri işleme, öncelikli meşru menfaatlerimiz temelinde gerçekleştiği sürece, yasal dayanak GDPR’nin 6.Mad. 1.fıkrası 1.satır a bendidir. Belirtilen amaç, meşru menfaatimizdir.

Web sitesinin düzgün bir şekilde çalışmasını sağlamak, temel işlevsellikler sağlamak, erişim mesafesini ölçmek ve - onayınız dahilinde - hizmetlerimizi tercih edilen ilgi alanlarına göre uyarlamak için çerezleri kullanıyoruz.

Daha önce cihazınızda kayıtlı olan çerezleri istediğiniz zaman silebilirsiniz. Çerezlerin kaydedilmesini önlemek istiyorsanız, bunu internet tarayıcınızdaki ayarlar üzerinden yapabilirsiniz. Yaygın tarayıcılar için talimatlar şu adreste bulunabilir: Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Google Chrome mobile, Microsoft Edge, Safari, Safari mobile. Alternatif olarak Ad-Blocker (reklam engelleyiciler) de kurabilirsiniz. Çerez kullanımını devre dışı bıraktığınızda web sitemizin bazı işlevlerinin çalışmayabileceğini lütfen unutmayın.

Web sitemize erişirken web sitemizin tüm kullanıcıları ayrıca bir bilgilendirme banneri aracılığıyla çerezlerin kullanımı hakkında tarafımızca bilgilendirilir ve bu veri koruma bildirimine yönlendirilir. Bu sırada kullanıcı olarak sizden, özellikle hizmetlerin kişiselleştirilmesi ve pazarlama önlemleriyle ilgili çerezlerin kullanımına onay vermeniz istenir. Her sayfanın alt kısmındaki bağlantı (footer (alt bilgi)) aracılığıyla izleme ayarlarını çağırarak ve onay verdiğiniz işlemin arkasındaki onay işaretini kaldırarak, gelecekte geçerli olacak şekilde burada verdiğiniz herhangi bir onayı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. "

Çerez adı RationalOnline
İşlemenin amacı Web sitesi çerçevesinin oturum çerezi
İşlemenin yasal dayanağı Meşru menfaat - teknik olarak gerekli
Depolama süresi  oturum sonuna kadar
Çerez adı wantTip
İşlemenin amacı "Tooltip" Javascript işlevselliğinin oturum çerezi
İşlemenin yasal dayanağı Meşru menfaat - teknik olarak gerekli
Depolama süresi  oturum sonuna kadar

Usercentrics (Kullanıcı Merkezleri)

Web sitemizde onayları yönetmek için Usercentrics hizmetini kullanmaktayız. Usercentrics, Usercentrics GmbH, Rosental 4, 80331 Münih şirketinin bir yazılımıdır.

Usercentrics bu sırada tarayıcınız tarafından kullanılan dili belirler. Web sitemizi daha önce ziyaret ettiğinizde onay aracımızda bir seçim yapıp yapmadığınızı kontrol etmek için bir çerez yerleştirilir. Bu çerez, web sitesinin izlemeye onay verip vermediğinizi algılaması için gereklidir. Ayrıca verilen onayı kanıtlayabilmek için bir protokol dosyası oluşturulur. Bu dosyada anonim biçimdeki IP adresi, kullanılan tarayıcı bilgileri, onay kapsamındaki veriler ve ziyaret tarihi ve saati yer alır.

İşlemenin yasal dayanağı, GDPR’nin 6.Mad. 1.fıkrası 1.satır f bendi meşru menfaatimizdir.

Veri işlemenin amacı, web sitemizin kullanıcı dostu ve yasal olarak uyumlu bir şekilde tasarlanmasıdır. Onay vermenizi veya geri çekmenizi mümkün olduğunca kolaylaştırmak ve web sitemizde çerezler, pikseller, etiketler veya benzerlerini kullanarak veri işlemenin şeffaflığını artırmak istiyoruz. Verilerin işlenmesinin amacı aynı zamanda meşru menfaatimizdir.

Onayınız veya çerezleri de yerleştirebilecek hizmetleri kullanmayı/oynatmayı reddetmeniz, cihazınızın son halinde yerel depolama olarak bilinen yerde kaydedilir. Onay verileri (verilen onay ve onayın geri çekilmesi) yerel depolama silinene kadar bilgisayarınızda kayıtlı kalır. Eşleştirmeyi mümkün kılmak için, Usercentrics bunu 3 yıllık bir hash değeri olarak kaydeder.

Google Tag Manager

Şeffaflık sağlamak amacıyla Google Tag Manager'ı kullandığımızı belirtmek isteriz. Google Tag Manager'ın kendisi kişisel veri toplamaz. Tag Manager, etiketlerimizin entegrasyonunu ve yönetimini kolaylaştırır. Etiketler; diğer şeylerin yanı sıra trafiğin ve ziyaretçi davranışlarının ölçülmesi, çevrimiçi reklamların ve sosyal kanalların etkisinin tespit edilmesi, yeniden pazarlama ve hedef kitlelere yönelim sağlanması ve web sayfalarının test edilmesi ve optimize edilmesi için kullanılan küçük kod öğeleridir. Tag Manager'ı bu veri koruma beyanında listelenen tüm dijital hizmetler için kullanırız. Devre dışı bırakma işlemi gerçekleştirdiyseniz, bu işlem Google Tag Manager tarafından dikkate alınır. Google Tag Manager hakkında daha fazla bilgi için bkz.: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html .

Web sitesi analizi

Web sayfalarımızın analizi ve optimizasyonu amacıyla aşağıda gösterilen çeşitli hizmetleri kullanıyoruz. Bu hizmetler üzerinden sayfamızı kaç kullanıcının ziyaret ettiğini, hangi bilgilerin talep edildiği veya kullanıcının teklifi nasıl bulduğunu analiz ediyoruz. Burada ayrıca bir kullanıcının web sitemize hangi internet sayfasından geldiği (yönlendiren olarak adlandırılır), web sitesinin hangi alt sayfalarına eriştiği veya bir alt sayfanın ne sıklıkla ve hangi süre boyunca bakıldığı ile ilgili verileri de topluyoruz. Bu, tekliflerimizi kullanıcı dostu bir şekilde tasarlamamıza, hataları bulmamıza ve tekliflerimizi iyileştirmemize yardımcı olur.

Etkilenen veri kategorisi IP adresi (anonimleştirilmiş olarak kaydedilir)
İşlemenin amacı Çerez bilgilerinin oluşturulması ve değiştirilmesi.
İşlemenin yasal dayanağı Onay
Depolama süresi 14 ay
İptal etme İzlenme ayarlarında seçiminizi değiştirerek onayınızı iptal edebilirsiniz (bkz. yukarıdaki çerezler bölümü).
Etkilenen veri kategorisi Cihazla ilgili veriler, örneğin cihaz tipi, model işletim sistemi, tarayıcı tipi ve sürüm
İşlemenin amacı Web sitesinin optimizasyonu ve içeriklerin uyarlanması ve toplu kullanım analizi.
İşlemenin yasal dayanağı Onay
Depolama süresi 14 ay
İptal etme İzlenme ayarlarında seçiminizi değiştirerek onayınızı iptal edebilirsiniz (bkz. yukarıdaki çerezler bölümü).
Etkilenen veri kategorisi Kullanım süresi, süre, varış yeri, çağrılan sayfalar, tıklamalar ve web sitesindeki eylemler gibi kullanımla ilgili bilgiler
İşlemenin amacı Web sitesinin optimizasyonu ve içeriklerin uyarlanması ve toplu kullanım analizi.
İşlemenin yasal dayanağı Onay
Depolama süresi 14 ay
İptal etme İzlenme ayarlarında seçiminizi değiştirerek onayınızı iptal edebilirsiniz (bkz. yukarıdaki çerezler bölümü).

Matomo

Web sitemizde, 7 Waterloo Quay PO625 Wellington, Yeni Zelanda'da faaliyet gösteren bir şirket olan "InnoCraft Ltd" şirketinin bir hizmeti olan Matomo Open-Source web analiz yazılımını kullanıyoruz. InnoCraft AB dışında bulunduğundan, InnoCraft AB'de bir temsilci atamıştır: ePrivacy Holding GmbH, Groß Bleichen 21, 20354 Hamburg (privacy@innocraft.com). Yazılım sadece kendi sunucuları tarafından işletilir.

Bunun için web sitesinin kullanımının analiz edilmesini mümkün kılan çerezler kullanılır. Bu amaçla çerezde kaydedilen kullanım bilgileri (kısaltılmış IP adresiniz dâhil) sunucumuza aktarılır ve kullanım analizi amacıyla kaydedilir. Matomo ile kontrolümüz dışındaki sunuculara veri aktarılmaz. IP adresiniz bu işlem sırasında hemen anonimleştirilir, bu nedenle kullanıcı olarak bizim için tanımlanamazsınız. Bu web sitesini kullanışınız hakkında toplanan bilgiler üçüncü taraflara aktarılmaz.

Toplanan verileri, kullanıcı davranışının istatistiksel analizi, web sitesinin fonksiyonelliği ve istikrarını optimize etmek ve pazarlama amacı için kullanırız. Veri işleme konusundaki ilgimiz ve amacımız, web sitemizin optimizasyonunda, içeriğin uyarlanmasında ve teklifimizin iyileştirilmesinde yatmaktadır. Kullanıcıların menfaatleri anonimleştirme yoluyla yeterince korunur. Analiz verilerini sadece, veri işleme amacıyla gerekli olduğu sürece, ancak maksimum 14 ay boyunca saklarız.

Tanımlanan veri işlemenin yasal dayanağı, GDPR’nin 6.Mad. 1.fıkrası 1.satır a bendi sizin onayınızdır. Bir kez onay verdiğinizde, çerez ayarlarındaki seçiminizi değiştirerek gelecekte geçerli olacak şekilde istediğiniz zaman geri çekebilirsiniz (yukarıdaki izleme bölümüne bakın). Alternatif olarak, çerezlerinizi (tümü veya yalnızca bu web sitesinden) silebilirsiniz. Seçim olanaklarına sahip banner yeniden gösterilir.

Tanıtım

Pazarlama amaçlı çerezleri, kullanıcılarımıza ilgi alanlarına uygun tanıtımlar sunmak için kullanırız. Ayrıca çerezleri, bir tanıtım ilanının verilmesi olasılığını azaltmak ve tanıtımlarımızın etkililiğini ölçmek için kullanırız. Bu bilgiler, üçüncü taraflarla da, örneğin tanıtım ağları, paylaşılabilir. Bunun hukuki dayanağı, GDPR’nin 6.maddesi 1.fıkrası 1.satır a bendidir.

Facebook özel hedef kitlesi / dönüşüm takibi pikselleri

Kullanım bazlı çevrimiçi reklamlar kapsamında Facebook Inc.'in Özel Hedef Kitle hizmetini kullanıyoruz. (1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA 94304, ABD). Bizim için işlemci (AB'den bir şirket olarak) de aynı zamanda Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, İrlanda'dır.

Bu amaçla Facebook reklam yöneticisinde, Facebook ağı içinde aşağıda gösterilen tanıtım gösterimlerini görüntüleyen belirli özelliklere dayalı olarak kullanıcıların hedef gruplarını belirleriz. Kullanıcılar, sağladıkları profil bilgilerine ve Facebook kullanımı yoluyla sağlanan diğer verilere göre Facebook tarafından seçilir. Bir kullanıcı bir tanıtıma tıklar ve ardından web sitemize ulaşırsa, Facebook, web sitemize entegre edilmiş Facebook pikseli aracılığıyla kullanıcının tanıtım banner’ına tıkladığı bilgisini alır.

Temel olarak, analiz ve pazarlama amacıyla Facebook'a iletilen kullanım verilerinizden, geri dönüşü olmayan ve kişisel olmayan bir sağlama toplamı (Hash değeri) oluşturulur. Bu sırada bir Facebook çerezi yerleştirilir. Bu, web sitemizdeki faaliyetleriniz hakkında bilgi toplar (ör. gezinme davranışı, ziyaret edilen alt sayfalar, vb.). Ayrıca, tanıtımların coğrafi olarak yönetilmesi için IP adresiniz kaydedilir ve kullanılır.

Müşteri listesi üzerinden Facebook'a özel hedef kitleleri ve "Gelişmiş eşitleme" fonksiyonu tarafımızdan kullanılmaz.

Tanımlanan veri işlemenin yasal dayanağı, GDPR’nin 6.Mad. 1.fıkrası 1.satır a bendi sizin onayınızdır. Bir kez onay verdiğinizde, izleme ayarlarındaki seçiminizi değiştirerek gelecekte geçerli olacak şekilde istediğiniz zaman geri çekebilirsiniz (bkz. yukarıdaki çerezler bölümü). Alternatif olarak, yerel depolama alanınızı bu web sitesinden silebilirsiniz. Seçim olanaklarına sahip banner yeniden gösterilir.

Veri toplamanın amacı ve kapsamı ve verilerin Facebook tarafından daha fazla işlenmesi ve kullanılması ile kişisel gizliliğinizin korunmasına yönelik ayar olanaklarınız hakkında daha fazla bilgi edinmek için Facebook'un veri koruma direktiflerine bakabilirsiniz. Facebook'ta hangi tanıtımların gösterileceğine ilişkin ayarları bu bağlantıdan ve Facebook'un hesap ayarlarından yapabilirsiniz.

Açıklanan veri işlemeye onay verdiğinizde, elbette Facebook da verilerinize erişim sağlar. Özellikle, Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, İrlanda'nın yanı sıra, Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, ABD'nin verilerinize erişmesi mümkündür. Facebook Inc., veri koruma düzeyinin daha düşük olduğu, güvenli olmayan bir üçüncü ülkede bulunuyor.

Facebook, 31.08.2020 tarihinden itibaren çevrimiçi olarak, standart sözleşme maddeleri kapsamında AB/AEA'daki Facebook Irland Limited verilerinin veri işleyicisi olarak işlendiği ve bir alt işlemçi olarak Facebook Inc.'e iletildiği durumlarda "Facebook-AB veri aktarım ekini" kullanıma sunmuştur.

Facebook'un Özel Hedef Kitle hizmeti hakkında daha fazla bilgi için bkz.: https://de-de.facebook.com/business/help/449542958510885 .

Verilerin işlenmesi ve kayıt süresi hakkında daha fazla bilgi edinmek için tedarikçiye danışın veya bkz.: https://www.facebook.com/about/privacy .

"Facebook Özel Hedef Kitle" fonksiyonunun devre dışı bırakılması, oturum açmış kullanıcılar için https://www.facebook.com/settings/?tab=ads# adresinden yapılabilir.

Tedarikçi adı 1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA 94304, ABD merkezli Facebook Inc. ("Facebook").
Hizmet sağlayıcı tipi İşlemci
Üçüncü ülkelere veri aktarımı Evet
Üçüncü ülke ABD
Garantiler GDPR Madde 44ff uyarınca Standart Sözleşme Maddeleri
Etkilenen veri kategorisi HTTP başlığı: Bir HTTP başlığı, IP adresiniz, web tarayıcı bilgileri, sayfa konumu, döküman, URL referansı ve web tarayıcısı kullanıcı aracısı hakkında bilgiler içerir.
İşlemenin amacı İlgi alanına dayalı tanıtım
İşlemenin yasal dayanağı Onay
Depolama süresi 180 gün
Devre dışı bırakma / iptal İzlenme ayarlarında seçiminizi değiştirerek onayınızı iptal edebilirsiniz (bkz. yukarıdaki çerezler bölümü).
Etkilenen veri kategorisi Piksele özgü veriler, örneğin piksel kimliği ve Facebook çerez verileri.
İşlemenin amacı İlgi alanına dayalı tanıtım
İşlemenin yasal dayanağı Onay
Depolama süresi 180 gün
Devre dışı bırakma / iptal İzlenme ayarlarında seçiminizi değiştirerek onayınızı iptal edebilirsiniz (bkz. yukarıdaki çerezler bölümü).
Etkilenen veri kategorisi Opsiyonel değerler, örneğin yapılan satın almalar, dönüşüm değeri hakkında bilgiler.
İşlemenin amacı İlgi alanına dayalı tanıtım
İşlemenin yasal dayanağı Onay
Depolama süresi 180 gün
Devre dışı bırakma / iptal İzlenme ayarlarında seçiminizi değiştirerek onayınızı iptal edebilirsiniz (bkz. yukarıdaki çerezler bölümü).

LinkedIn Dönüşüm Takibi

Çevrimiçi tanıtımlarımızın değerlendirilmesinin bir parçası olarak, LinkedIn Corporation, 1000 W Maude Ave, Sunnyvale, CA, 94085-2810 ABD'den LinkedIn Dönüşüm Takibi hizmetini kullanıyoruz AB/AEA ve İsviçre'deki kullanıcılardan sorumlu kurum LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, İrlanda'dır.

Bu amaçla, LinkedIn ağında daha sonra görüntülenen belirli özelliklere dayalı olarak LinkedIn Campaign Manager'da hedef kullanıcı grupları tanımlarız. Kullanıcılar LinkedIn tarafından belirttikleri profil bilgilerine ve LinkedIn kullanımı sırasında sunulan diğer verilere göre seçilir. Bir kullanıcı bir tanıtımı tıklar ve ardından web sitemize ulaşırsa, LinkedIn, web sitemize entegre edilmiş olan dönüşüm etiketi aracılığıyla kullanıcının tanıtım banner’ına tıkladığı bilgisini alır.

LinkedIn etiketi böylece aşağıdaki verilerin kaydedilmesini sağlar:

 • URL dahil olmak üzere, ziyaret edilen web sitesi
 • Yönlendirenler
 • IP adresi
 • Cihaz ve tarayıcı özellikleri (User Agent)
 • ve zaman damgası.

IP adresleri LinkedIn tarafından kısaltılır veya (cihazlar arası kullanım durumunda) özetlenir. Üyelerin doğrudan tanımlama özellikleri, 7 gün içinde, verilerin takma adlarının belirlenmesi için kaldırılır. Ardından, kalan takma ad verileri 180 gün içinde silinir.

LinkedIn, kişisel bilgileri web sitesi işletmecisi olarak bize vermez, ancak bize sadece web sitesi ziyaretleri ve tanıtım performansı hakkında (kullanıcıyı tanımlamayan) raporlar ve bildirimler sağlar. LinkedIn ayrıca şunları da sunar: Retargeting (yeniden hedefleme), bu sayede web sitesi işletmecisi olarak, bu verileri kullanarak web sitemizin dışında, herhangi bir üyeyi ayırt etmeden kişiselleştirilmiş tanıtımlar gösterebiliriz. Ayrıca, ekran uyumunu artırmak ve çeşitli cihazlar arasında LinkedIn üyelerine erişmek için kimliğinizi tespit etmeyen veriler de kullanılır. LinkedIn üyeleri, hesap ayarları aracılığıyla kişisel bilgilerinin tanıtım amaçlı kullanımını kontrol edebilir. LinkedIn, tanıtım tercihlerinin uyarlanması konusunda şu bağlantıyı referans alır: https://www.linkedin.com/psettings/advertising/actions-that-showed-interest .

Bu verileri, tanıtım kampanyalarımızı değerlendirmek için işliyoruz. İşlemenin yasal dayanağı, GDPR’nin 6.Mad. 1.fıkrası a bendi sizin onayınızdır. Çerez banner'ımıza onay vermediğiniz sürece, LinkedIn dönüşüm takibi için veri işleme yapılmayacaktır. Bir kez onay verdiğinizde, izleme ayarlarındaki seçiminizi değiştirerek gelecekte geçerli olacak şekilde istediğiniz zaman geri çekebilirsiniz (bkz. yukarıdaki çerezler bölümü). Alternatif olarak, yerel depolama alanınızı bu web sitesinden silebilirsiniz. O. Seçim olanaklarına sahip banner yeniden gösterilir.

LinkedIn dönüşüm takibi kapsamında elbette LinkedIn listelenen verilere erişime sahiptir. Özellikle LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, İrlanda'nın yanı sıra LinkedIn Corporation, 1000 W Maude Ave, Sunnyvale, CA, 94085-2810 ABD’nin de bilgilerinize erişebilmesi mümkündür.

LinkedIn Corporation, veri koruma seviyesinin daha düşük olduğu, güvenli olmayan bir üçüncü ülkede bulunuyor. Burada açıklanan piksellerle toplanan verilerin LinkedIn Corporation’a iletileceği göz ardı edilemeyeceğinden, uygun düzeyde bir veri koruması sağlamak için uygun garantiler gereklidir.

LinkedIn, ilgili LinkedIn hizmet sözleşmesinin bir parçası olarak, LinkedIn hizmetlerinin müşterileri için bağlantılı standart sözleşme maddeleriyle bağlantılı bir veri işleme sözleşmesi sunar, bkz. bağlantıya: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa .

Veri toplamanın amacı ve kapsamı ve ayrıca verilerin LinkedIn tarafından daha fazla işlenmesi ve kullanılması ve ayrıca kişisel gizliliğinizin korunmasına yönelik ayar olanaklarınız hakkında daha fazla bilgi edinmek için LinkedIn'in veri koruma direktiflerine bakabilirsiniz.

LinkedIn dönüşüm takibi hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz.: https://business.linkedin.com/de-de/marketing-solutions/conversion-tracking#get-started

Veri işleme ve kayıt süresi hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz.: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/65521?lang=de .

Etkilenen veri kategorisi HTTP başlığı: Bir HTTP başlığında aşağıdakiler hakkında bilgi vardır: URL, yönlendiren, IP adresi, cihaz ve tarayıcı özellikleri (kullanıcı aracısı) ve zaman damgası dahil olmak üzere ziyaret edilen web sitesi.
İşlemenin amacı İlgi alanına dayalı tanıtım
İşlemenin yasal dayanağı Onay
Depolama süresi 180 gün
Devre dışı bırakma / iptal İzlenme ayarlarında seçiminizi değiştirerek onayınızı iptal edebilirsiniz (bkz. yukarıdaki çerezler bölümü).
Etkilenen veri kategorisi Piksele özgü veriler, örneğin piksel kimliği
İşlemenin amacı İlgi alanına dayalı tanıtım
İşlemenin yasal dayanağı Onay
Depolama süresi 180 gün
Devre dışı bırakma / iptal İzlenme ayarlarında seçiminizi değiştirerek onayınızı iptal edebilirsiniz (bkz. yukarıdaki çerezler bölümü).
Etkilenen veri kategorisi Opsiyonel değerler, örneğin yapılan satın almalar hakkında bilgiler, dönüşüm değeri hakkında bilgiler
İşlemenin amacı İlgi alanına dayalı tanıtım
İşlemenin yasal dayanağı Onay
Depolama süresi 180 gün
Devre dışı bırakma / iptal İzlenme ayarlarında seçiminizi değiştirerek onayınızı iptal edebilirsiniz (bkz. yukarıdaki çerezler bölümü).
Tedarikçi adı LinkedIn Corporation, 1000 W Maude Ave, Sunnyvale, CA, 94085-2810 ABD.
Hizmet sağlayıcı tipi İşlemci
Üçüncü ülkelere veri aktarımı Evet
Üçüncü ülke ABD

Google Ads, Yeniden Pazarlama ve Dönüşüm Takibi ve Dönüşüm Bağlayıcı

Google Ads hizmetini kullanıyoruz. Google Ads, Google LLC, (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, ABD) tarafından sağlanan bir çevrimiçi reklamcılık programıdır. AB/AEA ve İsviçre'deki kullanıcılar için sorumlu merkez Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, İrlanda'dır.

Bu Google Ads ilanları aldığımız ve bunun bir parçası olarak Google Yeniden Pazarlama ve Dönüşüm İzleme ve Dönüşüm Bağlayıcı'yı kullandığımız anlamına gelir. Reklamlar, Google'ın arama sonuçları sayfasında ve Google reklam ağının web sayfalarında gösterilir. Bunun yanında, ilanlar için Ads-Remarketing listelerini de kullanırız. Bu sayede, web sitemizi daha önce ziyaret etmiş olan kullanıcılar için kampanyaları uyarlayabiliriz. Hizmetler sayesinde ilanlarımızı belirli arama terimleriyle kombine etme veya daha önceki ziyaretçiler için, örneğin web sitemizdeki ziyaretçilerin izlediği hizmetlerin tanıtıldığı ilanları sunma olanağına sahibiz. Bu, Google reklam ağı içindeki diğer web sitelerinde (Google arama veya diğer web sitelerinde “Google ilanı” olarak) web sitemizin kullanıcılarına ilgi alanına dayalı tanıtımlar göstermemizi sağlar.

İlgi alanına dayalı teklifler için çevrimiçi kullanıcı davranışının analizi gereklidir. Google, bu analizi gerçekleştirmek için çerezler kullanır. Bir ilana tıkladığınızda veya web sitemizi ziyaret ettiğinizde Google, kullanıcının bilgisayarına bir çerez yerleştirir. Bu çerezlerin ömrü 90 gündür. İlgili çerez aracılığıyla toplanan bilgiler, daha sonraki bir arama sorgusunda ziyaretçiye özel olarak hitap edebilmek için kullanılır. Kullanılan çerez teknolojisi hakkında daha fazla bilgi, Google'ın web sitesi istatistiklerine ilişkin notlarında ve veri koruma hükümlerinde de bulunabilir. Dönüşüm Bağlayıcı ile, Dönüşüm Takibi bilgilerini etkili bir şekilde ölçmek için tıklama verilerini de kaydedebiliriz. Bu şekilde, kullanıcılarımızın Google Ads üzerinden gösterilen bir ilana tıkladıktan sonra web sitesinde belirli, tarafımızca belirtilen bir işlemi gerçekleştirip gerçekleştirmediğini görüyoruz (örn. Hizmetlerin sipariş edilip edilmediği). Bu nedenle ilanlarımızdan birine tıkladıktan sonra ziyaretçi olarak katabileceğiniz sayfalardaki Dönüşüm Bağlayıcı etiketini kullanıyoruz. Dönüşüm Bağlayıcı etiketi sayesinde ilan tıklama bilgilerimizi Dönüşüm sayfasındaki URL'lere kaydedebilir ve kendi birinci sağlayıcı çerezlerimizde (üçüncü taraf çerezler yerine) etki alanımıza kaydedebiliriz.

Bu teknolojinin yardımıyla, bir müşteri olarak Google ve biz, bir kullanıcının bir ilanı tıkladığı ve web sitemize yönlendirildiği bilgisini alıyoruz. Bu şekilde elde edilen bilgiler, yalnızca ilan optimizasyonu için istatistiksel değerlendirme için kullanılır. Ziyaretçileri kişisel olarak tanımlayan herhangi bir bilgi almıyoruz. IP adresiniz Google'a iletilecek, ancak Google Analytics kullanımının bir parçası olarak bu web sitesinde Google'ın IP maskelemesini kullandığımız için IP adresiniz anonim hale getirilecektir.

Protokol verileri 9 ay sonra anonim hale getirilir ve çerez bilgileri 18 ay sonra anonim hale getirilir.

Google tarafından bize sağlanan istatistikler, ilanlarımızdan birini tıklayan toplam kullanıcı sayısını ve varsa, bunların web sitemizde dönüşüm etiketi olan bir sayfaya yönlendirilip yönlendirilmediklerini içerir. Bu istatistiklere dayanarak, hangi arama terimlerinin ilanımızın en sık tıklanmasına neden olduğunu ve hangi ilanların kullanıcının iletişim formu aracılığıyla bizimle iletişime geçmesine yol açtığını anlayabiliriz.

Google Ads bağlamında veri korumayla ilgili ayrıntılı bilgi için bkz.: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de .

Veriler AB/AEA dışında işlendiği sürece, güvenli bir veri koruma düzeyi oluşturmak için GDPR'nin 46. maddesi uyarınca hizmet sağlayıcı ile AB Komisyonu tarafından kabul edilen,kişisel verilerin üçüncü bir ülkeye aktarılmasına izin veren, standart veri koruma hükümlerini kararlaştırdık.

Tanımlanan veri işlemenin yasal dayanağı, GDPR’nin 6.Mad. 1.fıkrası 1.satır a bendi sizin onayınızdır. Bir kez onay verdiğinizde, izleme ayarlarındaki seçiminizi değiştirerek gelecekte geçerli olacak şekilde istediğiniz zaman geri çekebilirsiniz (bkz. yukarıdaki çerezler bölümü). Alternatif olarak, yerel depolama alanınızı bu web sitesinden silebilirsiniz. Seçim olanaklarının bağlantısının yer aldığı banner yeniden gösterilir.

Ayrıca ilan ayarı ( https://adssettings.google.com/authenticated?hl=de ) üzerinden Google ilanlarının türlerini seçme veya Google'daki ilgi alanına dayalı ilanları devre dışı bırakma seçeneğiniz de vardır.

Bülten ve tanıtım amaçlı telefonla iletişim

Web sitemizde veya "Advertising Lead Forms" (bkz. aşağıda) aracılığıyla, açık bir şekilde onay verdiğiniz takdirde size e-posta ve telefon/SMS yoluyla bilgi sunabilmemiz için bültenimize abone olma ve tanıtım amaçlı iletişim amacıyla telefon numaranızı kaydetme olanağına sahipsiniz (GDPR madde 6 fıkra 1 satır 1 bend a). Bülteni almayı ve telefonla iletişim kurmayı kabul ederek, aşağıdakilerin düzenli olarak alınmasına izin vermiş olursunuz:

 • Ürün ve hizmet bilgileri (örneğin aksesuarlar, ünite eğitimleri, mutfak tavsiyeleri)
 • Etkinlik ve randevu davetleri (örneğin yemek pişirme etkinlikleri, uzman mutfağı, Academy etkinlikleri, fuar etkinlikleri)
 • Müşteri memnuniyet anketleri

RATIONAL AG, Siegfried-Meister-Straße 1,86899 Landsberg am Lech veya yetkili grup şirketleri tarafından kabul etmiş olursunuz. Sizinle sadece sizden sorumlu olan şirket iletişime geçecektir. Sorumluluk, şirketinizin merkezine/ faaliyet yerinize göre belirlenir.

Bültenlerimize kaydolma ve tanıtım durumlarında e-posta ile daha fazla onay alımlarında Double-opt-in prosedürünü kullanıyoruz. Bu, e-posta adresinizi girdikten sonra, verilen e-posta adresine, bültenin gönderilmesini istediğinizi onaylamanızı istediğimiz bir onay e-postası göndereceğimiz anlamına gelir. Bunu 24 saat içinde onaylamazsanız kaydınız otomatik olarak silinecektir. Bülteni alma isteğinizi onaylarsanız, siz bülten aboneliğini iptal edene kadar e-posta adresinizi saklayacağız. Kayıt işlemi sadece size bülteni gönderebilmek içindir. Ayrıca, herhangi bir şüphe durumunda kaydınızı kanıtlayabilmek ve gerekirse kişisel verilerinizin kötüye kullanımını açıklığa kavuşturabilmek için kayıt olurken ve onaylarken IP adreslerinizi ve zamanları saklıyoruz. Kaydın kaydedilmesine ilişkin yasal dayanak, GDPR'nin 6. maddesinin 1. fıkrasının 1. satırının f bendi uyarınca önceden verilmiş bir onayın kanıtı olarak meşru menfaatimizdir, ayrıca bkz. madde 7, 1.fıkra GDPR.

Diğer, ayrı ayrı vurgulanan bilgilerin belirtilmesi opsiyoneldir ve sadece bülten ve/veya tanıtım telefon görüşmelerinin kişiselleştirilmesinde kullanılır. Bunun hukuki dayanağı, GDPR’nin 6.maddesi 1.fıkrası 1.satır a bendi anlamındaki onayınızdır.

Bültenlerin gönderilmesi veya tanıtım amacıyla telefonla aranmaya ilişkin onayınızı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. İptal işlemini, her bülten e-postasında sunulan bağlantı veya e-posta adresine tıklayarak yapabilirsiniz privacy@rational-online.com , veya telefon görüşmesi sırasında açıklayabilirsiniz.

Bülten sağlayıcısının adı salesforce.com, inc, Salesforce Tower 415 Mission Street, 3rd Floor San Francisco, CA 94105 ABD
Hizmet sağlayıcı tipi İşlemci
Üçüncü ülkelere veri aktarımı Evet
Üçüncü ülke ABD
Garantiler, GDPR Madde 44 ff uyarınca  AB Standart Sözleşme Maddeleri / daha fazlası:  https://sfdc.co/cakvbB
Bülten sağlayıcısının adı EQS Group AG,Karlstrasse 47, D-80333 Münih
Hizmet sağlayıcı tipi İşlemci
Üçüncü ülkelere veri aktarımı Hayır
Üçüncü ülke  
Garantiler, GDPR Madde 44 ff uyarınca   
Veriler Giriş sırasında IP adresi
İşlemenin amacı Kaydın kanıtı
İşlemenin yasal dayanağı Meşru çıkar
Depolama süresi İptal/itirazdan sonra 3 yıla kadar
Veriler Oturum açma zamanı
İşlemenin amacı Kaydın kanıtı
İşlemenin yasal dayanağı Meşru çıkar
Depolama süresi İptal/itirazdan sonra 3 yıla kadar
Veriler DOI için IP adresi
İşlemenin amacı Double-Opt-In kanıtı
İşlemenin yasal dayanağı Meşru çıkar
Depolama süresi İptal/itirazdan sonra 3 yıla kadar
Veriler DOI doğrulama zamanı
İşlemenin amacı Double-Opt-In kanıtı
İşlemenin yasal dayanağı Meşru çıkar
Depolama süresi İptal/itirazdan sonra 3 yıla kadar
Veriler E-posta adresi
İşlemenin amacı Bülten gönderimi
İşlemenin yasal dayanağı Onay
Depolama süresi İptale/itiraza kadar
Veriler *Ünvan
İşlemenin amacı Doğrudan iletişim
İşlemenin yasal dayanağı Onay
Depolama süresi İptale/itiraza kadar
Veriler *Ad
İşlemenin amacı Doğrudan iletişim
İşlemenin yasal dayanağı Onay
Depolama süresi İptale/itiraza kadar
Veriler *Soyad
İşlemenin amacı Doğrudan iletişim
İşlemenin yasal dayanağı Onay
Depolama süresi İptale/itiraza kadar
Veriler *Telefon numarası
İşlemenin amacı Doğrudan iletişim
İşlemenin yasal dayanağı Onay
Depolama süresi İptale/itiraza kadar

Facebook ve LinkedIn'de Advertising Lead Forms

İlgilenen kişilere doğrudan orada gösterilen iletişim formu üzerinden bizimle iletişime geçme olanağı sunmak için Facebook ve LinkedIn'de "Advertising Lead Forms" kullanıyoruz. Alternatif olarak, bizimle her zaman doğrudan web sitemizdeki iletişim formları veya e-posta yoluyla iletişime geçilebilir.
Advertising Lead formları aracılığıyla etkinliklere kayıt yaptırabilirsiniz. Bu durumda verileri, sorularınızı cevaplamak ve isteğinizi işleme almak ve webinar tekliflerimize katılımınızı sağlamak için işleriz. Bu aynı zamanda GDPR'nin 6. maddesinin 1. fıkrasının 1. satır f bendi anlamında işleme konusundaki meşru menfaatimizdir.

İletişim kurarken aldığımız bilgiler, toplanma amacına ulaşılması için artık gerekli olmadığında, isteğiniz tümüyle işlendiğinde ve sizinle daha fazla iletişim kurulması gerekmediğinde ya da tarafınızdan istenmediğinde silinir.

Kişisel bilgilerinizin sağlanması yasal bir gereklilik veya sözleşme gereği değildir.
Tarafımızdan profil oluşturma dahil olmak üzere otomatik karar alma işlemi gerçekleşmez.

AB/AEA içindeki ve dışındaki çeşitli alıcılar yukarıda belirtilen kişisel verileri alır.
Burada aşağıdaki alıcılar söz konusudur:

RATIONAL Grubu (ulusal şirketler) ve Partner Şirketler içindeki alıcılar
Sizinle sadece sizden sorumlu olan şirket iletişime geçecektir. Sorumluluk, şirketinizin merkezine/ faaliyet yerinize göre belirlenir.

GDPR’nin 28. maddesi uyarınca işlemci bağlamında harici hizmet sağlayıcılar:

 • LinkedIn İrlanda Sınırsız Şirketi
  Wilton Place,
  Dublin 2, İrlanda
  Burada mevcut veri işleme sözleşmesini ve LinkedIn'in standart sözleşme maddelerini bulabilirsiniz https://legal.linkedin.com/dpa/DE.
 • Facebook Ireland Ltd.
  4 Grand Canal Square
  Grand Canal Harbour
  Dublin 2 İrlanda
  Facebook, 31.08.2020 tarihinden itibaren çevrimiçi olarak, standart sözleşme maddeleri kapsamında AB/AEA'daki Facebook Irland Limited verilerinin veri işleyicisi olarak işlendiği ve bir alt işlemçi olarak Facebook Inc.'e iletildiği durumlarda "Facebook-AB veri aktarım ekini" kullanıma sunmuştur.

LinkedIn ve Facebook'un verileri (örneğin IP adresini, gerekirse kullanıcılarının kişisel çıkarları, her iki sağlayıcının sayfalarındaki davranışları, ağlara kaydedilen kişisel bilgiler vb.) kayıt ettiklerine ve bunları ticari amaçlar için kullandıklarına özellikle dikkatinizi çekeriz.

Facebook/LinkedIn işlemeyi tek başına belirlediğinden, bu verilerin işlenmesi ve daha fazla kullanılması üzerinde hiçbir etkimiz yoktur. Verilerin hangi kapsamda, nerede ve ne kadar süreyle kaydedildiği, verilerin ne ölçüde bağlantılı olduğu ve değerlendirildiği ve verilerin kime aktarıldığı şu anda tarafımızdan takip edilememektedir. Ayrıca silme süreleriyle ilgili olarak, yani silme sürelerine uyulup uyulmadığına ilişkin de hiçbir bilgimiz ve etkimiz yok.

Veri toplamanın amacı ve kapsamı ve ayrıca verilerin LinkedIn tarafından daha fazla işlenmesi ve kullanılması ve ayrıca kişisel gizliliğinizin korunmasına yönelik ayar olanaklarınız hakkında daha fazla bilgi edinmek için LinkedIn'in veri koruma direktiflerine bakabilirsiniz.

Google-Ads Lead formlarını, ilgili taraflara burada görüntülenen bir iletişim formu aracılığıyla doğrudan ve gönüllü olarak bizimle iletişime geçme fırsatı sunmak için kullanıyoruz. Google Ads Lead Formu Uzantıları, Google LLC'nin (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, ABD) bir hizmetidir. AB/AEA ve İsviçre'deki kullanıcılar için sorumlu merkez Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, İrlanda'dır. Alternatif olarak, bizimle her zaman doğrudan web sitemizdeki iletişim formları veya e-posta yoluyla iletişime geçilebilir.

Google-Ads Lead formları üzerinden (pişirme) etkinliklerimize kaydolabilirsiniz.

Bir Google-Ads Lead formu aracılığıyla bizimle iletişim kurduğunuzda, paylaştığınız bilgiler (e-posta adresiniz, tam adınız, telefon numaranız, posta kodunuz ve ikametgahınız ile iş unvanınız ve şirketinizin adı) sadece pişirme etkinliklerimizden birine katılma talebinizi işleme almak ve pişirme etkinliğimize katılımınızı mümkün kılmak için tarafımızca işlenir. Bu aynı zamanda GDPR'nin 6. maddesinin 1. fıkrasının 1. satır f bendi anlamında işleme konusundaki meşru menfaatimizdir. Verilerin başka amaçlarla işlenmesi öngörülmemiştir.

Zorunlu olarak belirtilmesi gereken kişisel bilgiler ilgili kayıt formunda zorunlu alan olarak belirtilmiştir, bunun dışındaki bilgiler gönüllülük esasına dayalıdır.

İletişim kurarken aldığımız verileriniz, pişirme etkinliğimize kayıt olmanız halinde, sizinle daha fazla iletişim kurulması gerekmedikçe, isteğiniz üzerine ya da sizin tarafınızdan devreye alındığında en geç 24 ay sonra silinir.

Google Lead formu üzerinden verdiğiniz kişisel bilgilerin işlenmesine, gelecekte geçerli olmak üzere, istediğiniz zaman itiraz edebilirsiniz. Bunun için privacy@rational-online.com adresine bir e-posta gönderin ve iptal isteğinizi ileriye dönük olarak dile getirin.

AB/AEA içindeki ve dışındaki çeşitli alıcılar yukarıda belirtilen kişisel verileri alır.

Burada aşağıdaki alıcılar söz konusudur:

RATIONAL Grubu (ulusal şirketler) ve Partner Şirketler içindeki alıcılar

Sizinle sadece sizden sorumlu olan şirket iletişime geçecektir. Sorumluluk, şirketinizin merkezine/ faaliyet yerinize göre belirlenir.

Avrupa Birliği dışında veri aktarımı konusunda genelde Avrupa'daki yüksek veri koruma düzeyi söz konusu değildir.

Eğer veriler Avrupa standardına uygun bir veri koruma seviyesinin mevcut olmadığı Avrupa Ekonomik Alanı/AB dışında işleniyorsa, Google kendi verdiği bilgilere göre standart sözleşme maddeleri uygular. Kullanıcı verilerinin kullanılmasına ilişkin daha fazla bilgiyi Google reklam ürünleri için sipariş verileri işleme koşullarında bulabilirsiniz: https://business.safety.google/intl/de/adsprocessorterms/

Google hizmetleri kapsamında etkileşimde bulunursanız, tabii ki Google ABD'de de verilerinize erişebilir. Google'ın kullanıcı verilerini (örn. IP adresi, muhtemelen kişisel ilgi alanları, Google sayfalarındaki davranışlar, Google tarafından depolanan kişisel bilgiler vb.) kayıt ettiğini ve bunları ticari amaçlar için kullandığına özellikle dikkatinizi çekeriz.

İşleme yalnızca Google karar verdiğinden, bu verilerin işlenmesi ve daha fazla kullanılması üzerinde hiçbir etkimiz yoktur. Verilerin hangi kapsamda, nerede ve ne kadar süreyle kaydedildiği, verilerin ne ölçüde bağlantılı olduğu ve değerlendirildiği ve verilerin kime aktarıldığı şu anda tarafımızdan takip edilememektedir. Ayrıca silme süreleriyle ilgili olarak, yani silme sürelerine uyulup uyulmadığına ilişkin de hiçbir bilgimiz ve etkimiz yok.

Google'ın kendi gizlilik politikasını ve kullanım koşullarını BURADA bulabilirsiniz.

Google promosyon ürünleri sorumluları arasındaki veri işleme koşullarına ilişkin bilgiler BURADA incelenebilir.

Google'ın kendi verilerinin kullanılmasına ilişkin ayrıntılı bilgileri ayrıca şu adreste bulabilirsiniz: https://business.safety.google/ .

Lead formu genişletmeleri hakkında daha fazla bilgi için bkz.:

https://support.google.com/google-ads/answer/9423234?hl=de&ref_topic=9716366

Ayrıca burada da Google Ads, Yeniden Pazarlama ve Dönüşüm Takibi ile ilgili bilgiler geçerlidir.

Google Maps

Google Maps harita hizmetini kullanıyoruz. Google Maps, Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, ABD) tarafından sağlanan bir harita hizmetidir. AB/AEA ve İsviçre'deki kullanıcılar için sorumlu merkez Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, İrlanda'dır.

Google Maps fonksiyonlarının kullanılması için, IP adresi ve rota fonksiyonu kapsamında girilen adres de dahil olmak üzere bilgiler, sağlayıcının sunucularına aktarılabilir. Bu bilgiler genelde Google'ın ABD'deki bir sunucusuna aktarılır ve burada kaydedilir.

Google Maps'ten haritalar içeren bir web sitesini ziyaret ettiğinizde, tarayıcınız normalde haritayı kullanmadan bile Google sunucularına doğrudan bir bağlantı kurar, bu sayede harita içeriği tarayıcınıza gönderilir ve tarayıcı tarafından entegre edilir. Onay yönetimi (Usercentrics) aracımızı kullanarak Google Maps ile ilgili veri işlemeye onay vermediğiniz sürece bu durum önlenecektir. Google Maps'in entegrasyonu nedeniyle, onayınız olmadan hiçbir veri iletilmez.

Bu sayfanın sunucusunun bu veri aktarımı üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Mevcut bilgi durumuna göre, bu aşağıdaki verileri kapsar:

 • İlgili web sitesine yapılan ziyaretin tarihi ve saati,
 • erişilen web sitesinin internet adresi veya URL'si,
 • IP adresi, rota planlaması çerçevesinde girilen (başlangıç) adresi

Google Maps, çevrimiçi tekliflerimizin cazip bir sunumu ve web sitesinde belirttiğimiz yerleri kolayca bulmak için kullanılmaktadır.

İzleme ayarlarını etkinleştirerek, Google'ın cihazınıza, pazar araştırması ve pazarlama amaçları için kullanım davranışınızı analiz etmek için de kullanılabilen çerezler yerleştirebileceğini kabul etmiş olursunuz. Bu nedenle tanımlanan veri işlemenin yasal dayanağı, GDPR’nin 6.maddesi 1.fıkrası 1.satır a bendi sizin onayınızdır. Bu onayı, izleme ayarlarındaki seçiminizi değiştirerek gelecekte geçerli olmak üzere istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz (bkz. yukarıdaki çerezler bölümü). Alternatif olarak, çerezlerinizi (tümü veya yalnızca bu web sitesinden) silebilirsiniz. Seçim olanaklarının bağlantısının yer aldığı banner yeniden gösterilir. Onay vermediğiniz veya onayınızı geri çekmediğiniz sürece kullanım sizin için engellenir.

Kullanıcı verilerinin kullanılmasına ilişkin ayrıntılı bilgileri Google'ın veri koruma beyanında bulabilirsiniz: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ .

YouTube (Gelişmiş Gizlilik Modu)

Web sitemizde Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD şirketinin YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, ABD hizmetlerini kullanıyoruz. Bir YouTube videonun gömülü olduğu bir sayfayı çağırdığınızda, YouTube sunucuları ile normalde bir bağlantı kurulur ve içerikler internet sayfasında tarayıcınıza bildirilerek görüntülenir. Onay yönetimi (Usercentrics) aracımızı kullanarak YouTube ile ilgili veri işlemeye onay vermediğiniz sürece bu durum önlenecektir. YouTube'un entegrasyonu nedeniyle, onayınız olmadan hiçbir veri iletilmez.

Kişisel verilerinizi korumak için YouTube tarafından sağlanan gelişmiş veri koruma seçeneğini de kullanmaktayız. YouTube'dan alınan bilgilere göre, "Gelişmiş Gizlilik Modu"nda yalnızca videoyu aktif olarak başlatırsanız veriler YouTube sunucusuna aktarılır. Bu sırada YouTube'a giriş yaptıysanız, görüntülediğiniz videolar hakkındaki bilgiler YouTube üyelik hesabınıza atanacaktır. Bunu, web sitemizi ziyaret etmeden önce üyelik hesabınızdaki oturumunuzu kapatarak önleyebilirsiniz.

YouTube'un veri gizliliği hakkında daha fazla bilgi Google tarafından aşağıdaki bağlantı altında sağlanmaktadır: https://policies.google.com/privacy

İzleme ayarlarında etkinleştirerek, YouTube'un kullanımınız aracılığıyla pazar araştırması ve pazarlama amaçları için kullanım davranışlarınızın analizine de hizmet eden veriler almasını kabul etmiş olursunuz. Bu nedenle tanımlanan veri işlemenin yasal dayanağı, GDPR’nin 6.maddesi 1.fıkrası 1.satır a bendi sizin onayınızdır. Bu onayı, izleme ayarlarındaki seçiminizi değiştirerek gelecekte geçerli olmak üzere istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz (bkz. yukarıdaki çerezler bölümü). Alternatif olarak, yerel depolama alanınızı bu web sitesinden silebilirsiniz. Seçim olanaklarının bağlantısının yer aldığı banner yeniden gösterilir. Onay vermediğiniz veya onayınızı geri çekmediğiniz sürece kullanım sizin için engellenir.

Vimeo

Vimeo.com, Inc., 330 West 34 Street, 5th Floor, New York NY 10001, ABD'nin ("Vimeo") hizmetini, ürün bilgileriyle ilgili video içeriklerini görüntülemek ve oynatmak için kullanıyoruz (ürün lansmanı için açılış konuşması sunumu).

Bunlar Vimeo tarafından yükleniyor veya Vimeo üzerinden aktarılıyor. Bu aşamada verileriniz Vimeo'ya aktarılabilir. Vimeo videolarını entegre ederek, web sitemizi kullanıcılar için ilginç ve çekici hale getirmeyi ve ürünlerimizin tanıtımı ve kullanımı için içerikleri daha iyi bir şekilde sunmayı amaçlıyoruz. Metin ve resimlerin yanı sıra Vimeo ile size sadece bir bağlantı sunmak yerine bilgileri doğrudan web sitemizde video içeriği olarak da sunabiliriz.

Vimeo üzerinden bir videonun gömülü olduğu web sitemizi çağırdığınızda, normalde Vimeo sunucuları ile bağlantı kurulur ve veriler ABD'ye sunucu üzerinden gönderilir. Böylece Vimeo sunucusuna hangi web sitesini ziyaret ettiğiniz iletilir.

Vimeo'nun kendi sorumluluğunda hareket ettiğini ve çerez kullanımı ile sizden kişisel veriler topladığına dikkatinizi çekeriz.

Vimeo işlemeyi tek başına belirlediğinden, bu verilerin işlenmesi ve daha fazla kullanılması üzerinde hiçbir etkimiz yoktur. Verilerin hangi kapsamda, nerede ve ne kadar süreyle kaydedildiği, verilerin ne ölçüde bağlantılı olduğu ve değerlendirildiği ve verilerin kime aktarıldığı şu anda tarafımızdan takip edilememektedir.

Onay yönetimi (Usercentrics) aracımızı kullanarak Vimeo ile ilgili veri işlemeye onay vermediğiniz sürece bu durum önlenecektir. Vimeo'nun dahil edilmesinden dolayı, onayınız olmadan hiçbir veri aktarılmaz.

Usercentics'te etkinleştirerek, bir Vimeo hesabınız olsun veya olmasın, bir videoyu izlediğinizde Vimeo tarafından kullanılan çerezler ve benzer teknolojiler aracılığıyla sizinle ilgili verilerin Vimeo'ya aktarılmasını kabul edersiniz. Bunların arasında IP adresiniz, tarayıcı tipinizle ilgili teknik bilgiler, işletim sisteminiz, ziyaret edilen sayfalar, yönlendirici URL'leri, sayfada kullanıcıların sağladığı bilgiler, arama sorguları, coğrafi konum, görüntülenen içerik veya temel cihaz bilgileri sayılabilir. Bu sırada Vimeo'ya giriş yaptıysanız, görüntülediğiniz videolar hakkındaki bilgiler Vimeo üyelik hesabınıza atanacaktır. Platformu ziyaret etmeden önce üye hesabınızdan çıkış yaparak bunu engelleyebilirsiniz.

Sorumlu kişi olarak RATIONAL, Vimeo'dan aşağıdaki video ile ilgili verileri alır: Çağrılar, yani canlı videonun görüntülenme sayısı, en yüksek izleyici sayısı, yani gösterim sırasında aynı anda maksimum izleyici sayısı ve ortalama bekleme süresi, yani bir izleyicinin canlı etkinlik sırasında ortalama kalma süresi ve kalma süresi.

Vimeo'nun merkezi ABD'dedir ve bu nedenle AB/AEA'ya kıyasla veri koruma seviyesinin daha düşük olduğu güvenli olmayan bir üçüncü ülkede bulunmaktadır. Vimeo, içerikleri sunmak için ABD'deki veri merkezlerini de kullanmaktadır. Bu nedenle verileriniz ABD'deki sunucularda da işlenebilir. Avrupa Adalet Divanı’na göre, şu anda ABD’ye veri aktarımı açısından yeterli düzeyde koruma olmadığını belirtmek isteriz. Bu durum, veri işlemenin yasallığı ve güvenliği açısından çeşitli risklere neden olabilir. Uygun bir veri koruma sağlamak için Vimeo, verilerinizin, ABD gibi üçüncü ülkelere iletilmesi ve orada saklanması durumunda, Avrupa veri koruma standartlarına uygun olarak işlenmesini sağlamak için AB Komisyonu tarafından sağlanan GDPR Madde 46 uyarınca AB standart sözleşme maddeleri imzalamıştır. Ayrıca Vimeo, AB-ABD Veri Gizliliği Çerçevesi (DPF), AB-ABD DPF'nin İngiltere'ye genişletilmesi ve İsviçre-ABD DPF sertifikasına sahiptir. Bu sertifikayı buradan inceleyebilirsiniz: DPF Listesi

RATIONAL için tanımlanan veri işlemenin yasal dayanağı onayınızdır, GDPR Mad. 6 Fıkra 1 Satır 1 Bent a ve ayrıca Telekomünikasyon Telemedya Veri Koruma Yasası Mad. 25.

Her sayfanın alt kısmındaki bağlantı (footer (alt bilgi)) aracılığıyla izleme ayarlarını çağırarak ve onay verdiğiniz işlemin arkasındaki onay işaretini kaldırarak, gelecekte geçerli olacak şekilde bu onayı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Onay vermediğiniz veya onayınızı geri çekdiğiniz sürece kullanım sizin için engellenir.

Vimeo'un veri gizliliği ve çerez yönetmeliği hakkında daha fazla bilgi Vimeo tarafından aşağıdaki bağlantı altında sağlanmaktadır:

Plaza Media Player üzerinden video.

"Açılış konuşmasına" linkine tıkladığınızda doğrudan video akış sayfamıza yönlendirilecek ve açılış konuşması videomuzu oynatma fırsatına sahip olacaksınız. Bu video teklifinin gerçekleştirilmesi için Plaza Media Group, Münchener Straße 101, 85737 Ismaning, Almanya'nın (bundan böyle "Plaza" olarak anılacaktır) oynatıcısını kullanıyoruz. Plaza tarafından kullanılan sunucu, Plaza gibi, Almanya'da bulunmaktadır. Yalnızca, IP adresi, tarayıcı türü, işletim sistemi, günlük dosyaları, erişim tarihi ve saati gibi oynatıcının çalışması ve kullanımını sağlamak için kesinlikle gerekli olan veriler, videoyu istediğiniz gibi oynatmanızı sağlamak için işlenir. Plaza ile, GDPR gerekliliklerine uymayı taahhüt eden ve verilerinizi korumak için kendileriyle bir sipariş işleme sözleşmesi imzaladığımız, özenle seçilmiş bir hizmet sağlayıcı kullanıyoruz. Yalnızca video görüntüleme sayısını alıyoruz ve oynatıcıyı videoyu size en iyi kalitede ve 16 dilde sunmak için kullanıyoruz. İşlemenin yasal dayanağı GDPR'nin 6. maddesinin 1. fıkrasının f bendidir. Meşru menfaatimiz, isteğiniz üzerine işlevsel bir oynatıcı aracılığıyla videomuzu size iyi kalitede ve birkaç dilde sunabilmek ve bu teklifin kullanılıp kullanılmadığını kontrol etmektir.

Verileriniz 7 gün boyunca saklanacaktır.

İletişim

E-posta adresimiz veya farklı iletişim formları üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bize bu şekilde iletilen kişisel verileri elbette sadece sizinle iletişim kurarken bu bilgileri bize verme amacına uygun olarak kullanacağız.

İletişim formlarımız aracılığıyla iletişim için gerekli olmayan bilgileri sorguladığımız sürece bunları her zaman opsiyonel olarak işaretledik. Bu bilgiler talebinizi somutlaştırmamıza ve talebinizin daha iyi işleme alınmasına yarar. Bu bilgiler açıkça gönüllülük esasına dayalı olarak ve sizin onayınızla sağlanmaktadır. Burada iletişim kanallarıyla ilgili bilgiler (örneğin e-posta adresi, telefon numarası) söz konusuysa, talebinizi yanıtlamak için sizinle bu iletişim kanalı üzerinden de iletişime geçebileceğimizi kabul etmektesiniz.

Bu onayı tabi ki gelecekte herhangi bir zamanda iptal edebilirsiniz. Bunun için lütfen, iletişim bilgilerini bu sayfanın başında bulacağınız veri koruma görevlimizle iletişime geçin.

Veriler Giriş sırasında IP adresi
İşlemenin amacı Form içeriğinin web sunucusuna aktarılması
İşlemenin yasal dayanağı Sözleşme ilişkisinin onayı/başlatılması/uygulanması
Depolama süresi Bağlantı kurulumu sonuna kadar
Veriler Konu
İşlemenin amacı Talebin işleme alınmasının iyileştirilmesi
İşlemenin yasal dayanağı Sözleşme ilişkisinin onayı/başlatılması/uygulanması
Depolama süresi Hedefe ulaşana kadar / kanıtlama yükümlülüğünün sonu
Veriler Mesaj
İşlemenin amacı Talebin cevaplanması
İşlemenin yasal dayanağı Sözleşme ilişkisinin onayı/başlatılması/uygulanması
Depolama süresi Hedefe ulaşana kadar / kanıtlama yükümlülüğünün sonu
Veriler Ünvan
İşlemenin amacı Doğrudan iletişim
İşlemenin yasal dayanağı Sözleşme ilişkisinin onayı/başlatılması/uygulanması
Depolama süresi Hedefe ulaşana kadar / kanıtlama yükümlülüğünün sonu
Veriler Adı
İşlemenin amacı Doğrudan iletişim
İşlemenin yasal dayanağı Sözleşme ilişkisinin onayı/başlatılması/uygulanması
Depolama süresi Hedefe ulaşana kadar / kanıtlama yükümlülüğünün sonu
Veriler Soyadı
İşlemenin amacı Doğrudan iletişim
İşlemenin yasal dayanağı Sözleşme ilişkisinin onayı/başlatılması/uygulanması
Depolama süresi Hedefe ulaşana kadar / kanıtlama yükümlülüğünün sonu
Veriler *Fonksiyon
İşlemenin amacı Talebin işleme alınmasının iyileştirilmesi
İşlemenin yasal dayanağı Sözleşme ilişkisinin onayı/başlatılması/uygulanması
Depolama süresi Hedefe ulaşana kadar / kanıtlama yükümlülüğünün sonu
Veriler *Şirket
İşlemenin amacı Talebin işleme alınmasının iyileştirilmesi
İşlemenin yasal dayanağı Sözleşme ilişkisinin onayı/başlatılması/uygulanması
Depolama süresi Hedefe ulaşana kadar / kanıtlama yükümlülüğünün sonu
Veriler E-posta adresi
İşlemenin amacı Talebin cevaplanması
İşlemenin yasal dayanağı Sözleşme ilişkisinin onayı/başlatılması/uygulanması
Depolama süresi Hedefe ulaşana kadar / kanıtlama yükümlülüğünün sonu
Veriler Telefon numarası
İşlemenin amacı Talebin cevaplanması
İşlemenin yasal dayanağı Sözleşme ilişkisinin onayı/başlatılması/uygulanması
Depolama süresi Hedefe ulaşana kadar / kanıtlama yükümlülüğünün sonu
Veriler *Faks numarası
İşlemenin amacı Talebin cevaplanması
İşlemenin yasal dayanağı Sözleşme ilişkisinin onayı/başlatılması/uygulanması
Depolama süresi Hedefe ulaşana kadar / kanıtlama yükümlülüğünün sonu
Veriler (Şirket) Adres
İşlemenin amacı Talebin işleme alınmasının iyileştirilmesi
İşlemenin yasal dayanağı Sözleşme ilişkisinin onayı/başlatılması/uygulanması
Depolama süresi Hedefe ulaşana kadar / kanıtlama yükümlülüğünün sonu

* Gönüllü bilgi

İletişim formlarımızı kullanırken çerezler UTM parametresinin kullanımı.

URL'lerinize izlenebilir uzantılar eklememizi sağlayan bir UTM parametresi kullanıyoruz. Bu çerezden biz sorumluyuz. Kullandığımız kaynak parametresi, bağlantının kaynağını tanımlamamızı sağlar. Bunlar Google web sayfaları veya sosyal medya kanalları olabilir. Bir UTM parametresi ile etiketlenen RATIONAL AG'nin bir bağlantısı üzerinden RATIONAL AG'nin web sitesine ulaştığınızda, bu bilgi sf_utms çerezine kaydedilir ve bir etkinliğe kaydolduğunuzda iletişim formumuz üzerinden RATIONAL AG'ye aktarılır. Bu, hangi sayfadan, yani hangi kaynaktan bize ulaştığınızı tespit etmek içindir.

Tanımlanan veri işlemenin yasal dayanağı onayınızdır, GDPR Mad. 6 Fıkra 1 Satır 1 Bent a, Telekomünikasyon Telemedya Veri Koruma Yasası Madde 25. Bu onayı, izleme ayarlarındaki seçiminizi değiştirerek gelecekte geçerli olmak üzere istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz (bkz. yukarıdaki çerezler bölümü). Alternatif olarak, çerezlerinizi (tümü veya yalnızca bu web sitesinden) silebilirsiniz. Seçim olanaklarının bağlantısının yer aldığı banner yeniden gösterilir. Onay vermediğiniz veya onayınızı geri çektiğiniz sürece kullanım sizin için engellenir.

UTM parametresi üzerinden aktarılan veriler, işleme amaçları için artık gerekli olmadıklarında ve yasal saklama yükümlülüklerine aykırı olmadıklarında silinir. Burada bir iletişim için saklama süresi, işleme amacının sona ermesinden sonra en fazla üç yıldır.

Toplanan veriler RATIONAL AG'nin uluslararası grup şirketleri de dahil olmak üzere diğer şirketlere iletilebilir. Lütfen bu hizmet kapsamında verilerin gerekli veri koruma standartlarına sahip olmayan bir ülkeye aktarılabileceğini unutmayın. Verilerin aktarıldığı ülkelerin bir listesini aşağıda bulabilirsiniz.

Teknik dokümanı ve diğer bilgileri indirme

Web sitemizden çeşitli teknik dokümanları, makaleleri ve bilgi grafiklerini edinebilirsiniz. İndirmeden önce sizden iletişim bilgilerinizi vermeniz istenir (ünvan, ad ve soyad, e-posta adresi, posta kodu, şehir, ülke, şirket). Bu bilgiler tarafımızdan kaydedilir ve tanıtım amacıyla e-postayla iletişime geçmek üzere kullanılır. Sağlanan kişisel bilgiler, belgelerin hazırlanması için sözleşmeden doğan karşılığı teşkil eder.

E-posta adresinizi doğrulamak için Double-Opt-In prosedürünü kullanıyoruz. Bu, e-posta adresinizi verdikten sonra, belirttiğiniz e-posta adresine sizden onaylamanızı istediğimiz bir onay e-postası göndereceğimiz anlamına gelir. Bunu 24 saat içinde onaylamazsanız, verileriniz veri tabanından otomatik olarak silinecektir. Kayıt işlemi başarıyla tamamlandıktan sonra istediğiniz malzemeleri alacaksınız.

Ayrıca kayıt ve onay sırasında IP adreslerinizi ve kayıt ve onay zamanlarını kaydederiz. Bu prosedürün amacı, kayıt işleminizi sorumluluğumuz çerçevesinde kanıtlamak ve gerekirse kişisel verilerinizin olası suistimalini açıklığa kavuşturmak. Sorumluluğun yerine getirilmesi nedeniyle, GDPR’nin 6. maddesi 1.fıkrası 1.satır f bendi uyarınca Double-opt-in prosedürünün verilerini işleme konusunda meşru bir menfaatimiz var.

Kişisel bilgilerinizin ileriye dönük olarak tanıtım amaçlı kullanımına istediğiniz zaman itiraz edebilirsiniz. Bunun için her bültenin sonunda sunulan e-posta abonelikten çıkma bağlantısını tıklayın veya bize bir e-posta gönderin privacy@rational-online.com ve isteğinizi ileriye dönük olarak dile getirin

Bülten sağlayıcısının adı salesforce.com, inc, Salesforce Tower 415 Mission Street, 3rd Floor San Francisco, CA 94105 ABD
Hizmet sağlayıcı tipi İşlemci
Üçüncü ülkelere veri aktarımı Evet
Üçüncü ülke ABD
Garantiler GDPR Madde 44ff uyarınca AB Standart Sözleşme Maddeleri daha fazlası: https://sfdc.co/cakvbB

Microsoft Teams aracılığıyla video konferanslar ve proje çalışması.

Microsoft Teams hizmetini video ve ses konferansları, web seminerleri yapmak, mesajlaşma işlevleriyle bilgi alışverişi yapmak ve farklı dosya biçimlerinde belgeler üzerinde birlikte çalışmak için kullanıyoruz. Microsoft Teams; Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, ABD'nin bir yazılımıdır.

Bu çerçevede, katılımcının kişisel verileri bizimle iletişim işlemlerinin bir parçası olarak işlenir ve Microsoft sunucularında saklanır. Bu sunucuların konumu Hollanda (Evert van de Beekstraat 354, 1118 CZ Schiphol, Hollanda) ve İrlanda'dır (1, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521, İrlanda).

Veriler ayrıca iletişimin kapsamına ve kullanım amacına da bağlıdır. Bunlar arasında kayıt ve iletişim bilgileri, görsel ve sesli gönderilerin yanı sıra, sohbet girişleri, paylaşılan dosyaların ve paylaşılan ekranların içerikleri sayılabilir. Buna göre işlenen veri türleri stok verileri (ör. isim, adres), iletişim bilgileri (ör. e-posta adresi, telefon numarası), içerik verileri (ör. metin girişleri, fotoğraflar, video dosyaları), kullanım verileri (ör. erişim süreleri, içeriklere ilgi), meta verileri (ör. cihaz bilgileri, IP adresi) olarak kabul edilir.

Microsoft kullanım ve meta verilerini güvenlik ve kendi servisini optimize etmek amacıyla işler daha fazla bilgiyi Microsoft'un veri koruma beyanında bulabilirsiniz.

Belirli fonksiyonların kullanılmasına onay vermenizi istediğimizde (örn. bir video konferansı kaydı) verilerin işlenmesinin yasal dayanağı onayınızdır (GDPR Madde 6 Fıkra 1 Satır 1 Bent a). Aksi takdirde verileriniz meşru menfaatlerimiz temelinde (GDPR Madde 6 Fıkra 1 Satır 1 Bent f) iletişim ortaklarımızla etkili ve güvenli bir iletişim için işlenir. Kullanım kolaylığını artırmak ve bilgi alışverişini mümkün olduğunca kolay ve konforlu hale getirmek için çalışanlarımıza, müşterilerimize ve ortaklarımıza çok sayıda farklı iletişim kanalı sunmaya yönelik meşru (ekonomik) bir menfaatimiz var. Bunun karşısında ise ilgili kişilerin verilerinin toplanmasını ve kişisel verilerinin belirli teknikler ve hizmet sağlayıcılar tarafından işlenmesini reddetme talebi yer almaktadır. Herkesin iletişim kurmak için başka iletişim araçlarını (örneğin e-posta veya telefon) kullanması serbest olduğundan, kullanıcılara, verilerinin Microsoft Teams tarafından işlenmemesine karar verebilir. Bu alternatifler de yaygın ve makuldür, dolayısıyla bir baskı veya zorlama durumu varsayılamaz. Bununla birlikte sorumlu olarak bizim çıkarlarımızdan daha ağır basan veri sahibi çıkarları görülmemektedir. Sonuç olarak, Microsoft Teams'in bizimle iletişime geçmek için ek bir araç olarak kullanılması, meşru menfaatlerimizi korumak için gerekli olarak görülmelidir.

Belirli fonksiyonların kullanılması konusunda bize onay verdiyseniz, bunları istediğiniz zaman privacy@rational-online.com adresine bir e-posta göndererek de iptal edebilirsiniz.

Microsoft Cloud'da verilerinizin işlenmesine ilişkin yasal hükümlere uygun şekilde bize itiraz edebilirsiniz.

Veriler aşağıdaki süreler dolduktan sonra silinir:

 • Envanter bilgileri (ad, adres gibi), 180 gün sonra
 • İletişim bilgileri (e-posta adresi, telefon numarası gibi), 180 gün sonra
 • İçerik verileri (metin girişleri, fotoğraflar, video dosyaları gibi), iki yıl sonra
 • Kullanım verileri (erişim süreleri, içeriklere ilgi gibi), 180 gün sonra
 • Meta veriler (örn. cihaz bilgileri, IP adresi), 180 gün sonra

Ayrıca Microsoft ile sipariş işleme konusunda bir anlaşma da yapılmıştır.

Verilerin işlenmesine ilişkin diğer bilgileri Microsoft'un veri koruma beyanında bulabilirsiniz. Microsoft tarafından kişisel verilerin işlenmesi ABD'de gerçekleşiyorsa, Microsoft şirketler grubu ile yapılan AB-SCC'ye  atıfta bulunuyoruz.

Dahili bildirim sistemi için RATIONAL AG'nin veri koruma hatırlatmaları.

Şirket içi bildirim sisteminde bildirimlerin girilmesi ve işlenmesi çerçevesinde aşağıdaki kişisel veri türleri işlenir:

 • İhbarda bulunan kişinin adı ve soyadı, adres, telefon numarası ve e-posta adresi gibi kişisel kimlik bilgileri;
 • Çalışan özelliği;
 • İlgili kişilerin bilgileri, yani bir bildirimde ihlali işleyen veya bu kişiyle ilişkili olarak tanımlanan gerçek kişiler. Bu tür bilgiler, örneğin adı ve soyadı, cinsiyet, adres, telefon numarası ve e-posta adresi veya kimliği tespit edebilecek diğer bilgilerdir;
 • Gerektiğinde gerçek bir kişiyle ilgili çıkarımlar yapılmasına olanak tanıyan ihlallerle ilgili bilgiler.

Kişisel veriler, bildirimlerin incelenmesi amacıyla işlenir. Veriler ayrıca, yürürlükteki yasaların veya şirket politikalarının ihlallerini önlemek, tespit etmek ve/veya takip etmek için (ihbarda belirtilen iddiaların doğruluğunu incelemek ve gerektiğinde, dahili soruşturma, kovuşturma, delil (tekrar) toplama veya prosedürü tamamlama dahil olmak üzere bildirilen ihlale karşı harekete geçmek gibi) işlenir.

Bildirim çerçevesinde işlenen kişisel veriler, lawcode GmbH, Universitätsstraße 3, 56070 Koblenz, Almanya şirketi tarafından sipariş ve talimatlar doğrultusunda işlenir. Kişisel veriler üçüncü şahıslara sadece yasal bir dayanak olması halinde aktarılır. Bu özellikle bilgilendirmek, bildirmek veya verileri iletmekle yükümlü olduğumuz yasal gerekliliklerin yerine getirilmesi için veri aktarımının kullanılması, bu konuda bize onay vermeniz veya menfaatlerin dengelenmesinin gerekçelendirilmesi durumunda geçerlidir. Ayrıca, harici veri merkezleri veya telekomünikasyon sağlayıcıları gibi harici hizmet sağlayıcıları kişisel verileri, işleyici olarak bizim adımıza işler. Kişisel veriler, bildirimin sorumluluk alanına ve ayrıca etkili takip önlemlerinin başlatılmasına bağlı olarak gerektiğinde ilgili uzman departmanlarımıza iletilir.

Uyumla ilgili uyarılar Madde 11 paragraf 5 HinSchG uyarınca tamamlandıktan sonra 3 yıl saklanır. Uyumla ilgili olmayan raporlar raporlama amacıyla 1 yıla kadar saklanır.

Bilgilerin başkalarına aktarılması

Kişisel bilgilerinizin, burada belirtilen amaçlar dışında üçüncü taraflara aktarılması söz konusu değildir.

Kişisel bilgilerinizi üçüncü taraflara ancak şu koşullar gerçekleştiği takdirde veririz:

 • bu konuda açıkça onayınızı belirttiyseniz,
 • bilgi aktarımı, kanuni hakların geçerlilik kazanması, uygulanması veya savunulması için zorunlu ise ve bilgilerinizin aktarılmamasında korunması gereken mücbir bir çıkarınızın olduğunu kabul etmek için neden olmadığı takdirde,
 • bilgilerin aktarılması konusunda yasal bir yükümlülük mevcutsa ve
 • bilgilerin aktarılmasına yasal olarak izin verilmişse ve sizinle sözleşme ilişkisinin yerine getirilmesi için gerekliyse.

Avrupa Birliği dışında veri aktarımı konusunda genelde Avrupa'daki yüksek veri koruma düzeyi söz konusu değildir. Bir bilgi aktarımı durumunda, o sırada AB Komisyonu'nun, GDPR madde 45, fıkra 1, 3 kapsamında uygunluk kararı mevcut olmayabilir. Yani, AB Komisyonu şimdiye kadar, ülkeye özgü veri koruma düzeyinin Veri Koruma Yasası temelinde Avrupa Birliği düzeyine karşılık geldiğini pozitif olarak tespit etmemiş olabilir; bu nedenle yukarıda belirtilen uygun garantileri oluşturduk. Veri aktarımıyla ilgili olarak tamamen ortadan kaldırılamayabilecek olan olası riskler şunlardır:

Kişisel bilgileriniz, asıl amacını aşacak şekilde işlenebilir.

Ayrıca bilgi edinme, düzeltme, silme veya veri taşınabilirliği hakkınız gibi veri koruma haklarınızı sürdürülebilir bir şekilde ileri sürememeniz ve uygulamanız mümkün olmayabilir.

Ayrıca, yanlış veri işlemenin meydana gelme olasılığı ve kişisel verilerin korunmasının GDPR'nin nicel ve nitel gereksinimlerini tam olarak karşılamaması olasılığı da daha yüksek olabilir.

Veri güvenliği

Bilgilerinizi tesadüfi veya kasıtlı manipülasyon, kayıp, tahrip veya yetkisiz kişilerin erişiminden korumak için kapsamlı teknik ve kurumsal koruyucu önlem aldık. Güvenlik yöntemlerimiz düzenli olarak denetlenir ve güncel teknolojiye uyarlanır.

Üçüncü tarafların içeriklerinin dahil edilmesi

Çevrimiçi teklifimiz dahilinde, YouTube videoları veya Google-Maps haritaları gibi üçüncü taraf içerikleri, GDPR madde 6 fıkra 1 satır 1 bent f temelinde entegre edilmiştir. Bu, her zaman bu içeriğin sağlayıcılarının (bundan böyle "üçüncü taraf sağlayıcılar" olarak anılacaktır) kullanıcıların IP adresini algıladığını varsayar. Çünkü IP adresi olmadan içerikleri ilgili kullanıcının tarayıcısına gönderemezler. IP adresi bu nedenle bu içeriklerin görüntülenmesi için gereklidir. Sadece ilgili sağlayıcıların içeriği iletmek için yalnızca IP adresini kullandığı içerikleri kullanmaya çalışıyoruz. Ancak, üçüncü taraf sağlayıcıların IP adresini, örneğin istatistiksel amaçlarla kaydetmesi durumunda hiçbir etkimiz yoktur. Bildiğimiz takdirde bu konuda kullanıcıları bilgilendiriyoruz.

İlgilinin hakları konusunda bilgilendirme

Her ilgili kişinin GDPR madde 15 uyarınca bilgi isteme, GDPR madde 16 uyarınca verileri düzelttirme, GDPR madde 17 uyarınca verileri sildirme, GDPR madde 18 uyarınca verilerin işlenmesini kısıtlama, GDPR madde 21 uyarınca verilerin işlenmesine itiraz etme ve GDPR madde 20 uyarınca verilerin aktarılabilirliği hakkı vardır. Bilgi isteme ve sildirme hakkı hususunda BDSG (Alman Federal Veri Koruma Yasası) §§ 34 ve 35 uyarınca yürürlükteki kısıtlamalar geçerlidir.

Şikayet imkanı konusunda bilgilendirme

Ayrıca, kişisel verilerinizin tarafımızca işlenmesi hakkında sorumlu veri koruma denetleme makamına şikayette bulunma hakkınız da bulunmaktadır.

Onay durumunda iptal hakkında bilgilendirme

Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin onayınızı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Bu, Genel Veri Koruma Tüzüğü yürürlüğe girmeden, yani 25 Mayıs 2018'den önce tarafımıza verilmiş olan onay beyanlarının iptali için de geçerlidir. İptalin yalnızca ileriye dönük geçerli olacağını unutmayın. İptal işleminden önce gerçekleşen işlemler bundan etkilenmez.

Verilerin doğrudan tanıtım yürütülmesi amacıyla işlenmesi durumundaki yasal hükümler

GDPR madde 21 fıkra 2 uyarınca, kişisel verilerinizin işlenmesine her zaman itiraz etme hakkına sahipsiniz. Verilerin doğrudan tanıtım amacıyla işlem görmesine itiraz etmeniz durumunda kişisel bilgilerinizi artık bu amaç için işlemden geçirmeye son veririz. İtirazın yalnızca ileriye dönük geçerli olacağını unutmayın. İtirazınızdan önce gerçekleştirilmiş olan işlemeler bundan etkilenmez.

Menfaatlerin dengelenmesinde itiraz hakkına ilişkin bildirim

Kişisel bilgilerinizin işlem görmesini menfaatlerin dengelenmesine dayandırdığımız takdirde verilerin işlem görmesine itiraz edebilirsiniz. Böyle bir itirazda bulunduğunuz takdirde, kişisel verilerinizi tarafımızca açıklanan şekilde işlemememizin nedenlerini açıklamanızı rica ederiz. Gerekçeli bir itirazınız söz konusu olduğu takdirde durumu inceler ve veri işleme şeklini durdurur veya uyarlarız ya da size zorunlu korunmaya değer nedenlerimizi açıklarız.

Diğer web sayfalarına bağlantılar

Web sayfalarımızda, başka hizmet sunucuların web sayfalarına bağlantılar yer alabilir. Bu veri koruma beyanının yalnızca RATIONAL AG'nin web siteleri için geçerli olduğunu belirtmek isteriz. Diğer hizmet sunucuların geçerli veri koruma yasalarına uyup uymaması üzerinde herhangi bir etkimiz yoktur ve kontrol etmeyiz.

Veri koruma beyanı üzerindeki değişiklikler

Bu veri koruma beyanı üzerinde, geçerli veri koruma yasa ve yönetmeliklerine uymak kaydıyla istediğimiz zaman değişiklik ve uyarlama yapma hakkını saklı tutarız.

Revizyon durumu: Temmuz 2022