Kurumsal yönetim.

Kurumsal yönetim sorumluluk bilinciyle ve uzun vadeli değer artışına odaklanan bir liderlik ve işletme kontrolü anlamına gelir.

Ticaret Kanunu madde 289f ve 315d uyarınca kurumsal yönetim beyanı ve 2021 mali yılı için uygunluk beyanı.

Aşağıda Ticaret Kanunu madde 289f ve 315d uyarınca kurumsal yönetime ilişkin beyanı bulabilirsiniz. Bu beyanda, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu, 16 Aralık 2019 tarihli Alman Kurumsal Yönetim Kanunnamesi’nin 22. ilkesi uyarınca RATIONAL'da kurumsal yönetim hakkında rapor veriyor. Kurumsal yönetim beyanı, ücret raporu ile tamamlanmaktadır. Ticaret Kanunu madde 289f ve 315d uyarınca, kurumsal yönetim beyanı, RATIONAL AG’nin yönetim raporunun ve grup yönetim raporunun bir parçasıdır.

Tüzük.

Download
İndirmek için Rational AG tüzüğü

Code of Conduct

Download
RATIONAL AG - Code of Conduct

Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu için ücretlendirme sistemi