Du kan vri og vende på det som du vil:

Regnestykket går opp.

Økonomi.

Høyere effekt med lavere forbruk. Fordi du sparer en mengde tradisjonelt utstyr senkes investeringskostnader og det frigjøres plass. Fordi du senker forbruket ditt av råvarer, fett og energi drastisk og derfor ikke trenger like mye ressurser. RATIONAL har miljøsertifisert produksjon, energieffektiv distribusjon og fosfatfrie rengjøringsmidler. Vi tar bærekraft på alvor.

Se selv.
Eksemplet er basert på en restaurant med 200 måltider om dagen og to iCombi Classic 10-1/1 i bruk. Apparatene det er sammenlignet med har ikke ClimaPlus.

Din fortjeneste Kjøtt/fisk/fjærkre
Merkbart lavere svinn betyr opptil 25 %* lavere råvareforbruk.
Beregningsmetode per måned Vareinnkjøp
95.950 NOK

Vareforbruk med iCombi Classic
71.963 NOK
Din ekstra fortjeneste per måned = 23.987 NOK
Din fortjeneste Energi
Med kort oppvarmingstid og moderne kontrollteknologi forbruker du opptil 70 %* mindre strøm.
Beregningsmetode per måned Forbruk
6.300 kWh × 1,52 NOK per kWh

Forbruk med iCombi Classic
1.890 kWh × 1,52 NOK per kWh
Din ekstra fortjeneste per måned = 6.703 NOK
Din fortjeneste Fett
Fett blir nesten overflødig. Ditt vareinnkjøp og kostnadene til avhending av fett blir redusert med opptil 95 %.*
Beregningsmetode per måned Vareinnkjøp
505 NOK

Vareforbruk med iCombi Classic
25 NOK
Din ekstra fortjeneste per måned = 480 NOK
Din fortjeneste Arbeidstid
Overskudd med forproduksjon, enkel betjening og automatisk rengjøring.
Beregningsmetode per måned 35 timer mindre × 202 NOK**
Din ekstra fortjeneste per måned = 7.070 NOK
Din fortjeneste Vannmykner/avkalking
Med automatisk rengjøring og avkalking bortfaller disse kostnadene fullstendig.
Beregningsmetode per måned Kostnader konvensjonell
505 NOK

Kostnader med iCombi Classic
0 NOK
Din ekstra fortjeneste per måned = 505 NOK
Din fortjeneste Din ekstra fortjeneste pr. måned
Beregningsmetode per måned  
Din ekstra fortjeneste per måned = 38.745 NOK
Din fortjeneste Din ekstra fortjeneste per år
Beregningsmetode per måned  
Din ekstra fortjeneste per måned = 464.940 NOK

* Sammenliknet med konvensjonell matlagingsteknologi.
** Blandet kalkulasjon timepris kokker/rengjøringspersonale.

Det lønner seg.

Hovedpoenget er en ekstremt kort nedbetalingsperiode, men desto mer morsomt på jobben.