Leverandører.

Bare sammen er vi sterke!

Sammen med våre leverandører og tjenesteleverandører tilbyr vi kundene våre størst mulig nytteverdi. Vi stiller høye krav til leverandørene våre og tilbyr til gjengjeld stabile forretningsforhold med gode vekstutsikter. Vi forventer kreative løsninger skreddersydd til RATIONAL i verditrekanten kunde, innovasjon og kostnader. Du behersker også spenningen mellom kvalitet, leveringssikkerhet og fleksibilitet.

Vårt krav til samarbeid.

  • Du utvikler deg kontinuerlig til verdens beste leverandør som leverer oss lojalt og eksklusivt innen utstyrsproduksjon for matlaging i storkjøkken og kantinekjøkken
  • Du hjelper oss med å forstå strukturene og prosessene i detalj, og du realiserer stadig ytterligere innsparingspotensial under den totale kostnadsanalysen
  • RATIONAL er forpliktet til målet om miljøvern og ressursbevaring for nåværende og fremtidige generasjoner, og vi står for aktivt helsevern og rettferdige arbeidsforhold. Det samme forventer vi av deg

Søknad som leverandør.

Er du interessert i et samarbeid med RATIONAL? Registrer deg i vår leverandørportal. Vi sjekker profilen din og gir deg umiddelbar tilbakemelding på om det er mulig og fornuftig å samarbeide.

Downloads

Generelle kjøpsbetingelser

RATIONAL varslingstjeneste gir mulighet for å rapportere eventuelle regelbrudd. Dette systemet er tilgjengelig for alle kunder, forhandlere, leverandører og ansatte.