Risikostyring.

Regelmessige forbedringer i foretakets kvalitet og profesjonell risikostyring henger uløselig sammen. Derfor har RATIONAL risikostyringssystem et bredt spekter av verktøy for å identifisere og analysere risikoer og muligheter på et tidlig tidspunkt. Dette gjøres ved å kontinuerlig gjennomgå og forbedre prosesser og instrumenter for tidlig varsling.

Effektiviteten og aktualiteten til risikostyringssystemet oppdateres og tilpasses kontinuerlig av internrevisjonen. I tillegg kontrollerer revisoren om styret i god tid har truffet de nødvendige tiltak som er beskrevet i § 91 (2) AktG, for å identifisere utviklingstrekk som kan sette selskapets eksistens i fare.

Mer informasjon om risikostyringssystemet til RATIONAL AG finner du i de respektive årsrapportene.