Strålende.

Alle arbeidstimene vises ikke på apparatet.

Store mengder grillmat etterlater smuss som hindrer tilberedningen av andre typer matretter iCombi Pro.Hvis ikke det var for iCareSystem. Blant annet med den ultraraske mellomrengjøringen på ca. 12 minutter. Da kan du umiddelbart fortsette med brokkolien. Med rent ovnsrom, uten forstyrrende lukt. Og når det gjelder glanshygienen på slutten av dagen vil din iCombi Pro fortelle deg om den er sterkt, middels eller lett tilsmusset. Du velger mellom miljøvennlig eller standard rengjøring. Selvfølgelig med avkalkning. Selvfølgelig også i løpet av natten. Selvfølgelig alltid superrent med 50 % mindre kjemiske stoffer i de fosfatfrie rengjøringstablettene. Din iCombi Pro kan huske preferansene dine og starter det lagrede rengjøringsprogrammet når du vil.

Ultrarask mellomrengjøring.

Hvis din iCombi Pro noen ganger krever mellomrengjøring på grunn av kraftig tilsmussing, gjøres dette nå ultraraskt: Legg en tablett i din iCombi Pro og fortsett jobben med et rent apparat etter ca. 12 minutter. Det er akkurat nok tid til å forberede neste innlasting. Ideell for kjøkken som trenger tilberedningssystemet hele dagen. Til syvende og sist reduserer den ultraraske mellomrengjøringen uproduktiv tid og øker dermed effektiviteten i hverdagens kjøkkenliv.

Effektiv rengjøring og avkalking.

iCareSystem er så intelligent at det registrerer den aktuelle tilsmussingsgraden i din iCombi Pro, viser deg det og gir en klar anbefaling for rengjøring på dette grunnlag. Inkludert mengden rengjøringsmiddel og avkalkingsmiddel som trengs for optimalt resultat. For deg betyr dette minimale driftskostnader og minimal arbeidsinnsats. I tillegg har du fordelen av opptil 50% mindre forbruk av rengjøringsmiddel og opptil 30% mindre vannforbruk. Selv kostnadene for mykgjøring av vann eller manuell avkalking forsvinner, fordi iCombi Pro automatisk avkalkes ved behov.

Og etter ønske kan du opprette og lagre en individuell rengjøringsplan på skjermen ved å dra og slippe. Fullstendig utformet til dine driftstimer og hygienebehov. Din iCombi Pro melder automatisk fra til de fastsatte tidene og sikrer at du alltid har et hygienisk rent og godt vedlikeholdt apparat.

Rengjøringsprogrammer.

Totalt ni rengjøringsprogrammer er tilgjengelige: sterk, middels og lett rengjøring, samt normal og øko-modus (betyr mindre rengjøringsmiddel og vann, men lengre rengjøringstid). I tillegg kan du velge mellom ultrarask rengjøring, skylling uten tabletter og skylling. Din iCombi Pro er så intelligent at den foreslår riktig program for alle tilsmussingsnivåer.

Fosfatfrie rengjøringstabletter.

Rengjøringsmiddel av tørrstoff i tablettform som ganske enkelt plasseres i avløpsristen. Den er ikke bare liten, men også fosfatfri og derfor miljøvennlig.

Statusoppdatering.

Hvis du betjener apparatene dine via ConnectedCooking, kan du også bruke nettverksløsningen til å kontrollere rengjøringen av iCombi Pro. Du kan se vedlikeholdsstatusen til hvert apparat som er tilknyttet nettverket og hvor lang tid det tar å rengjøre et bestemt apparat.

iCareSystem AutoDose

iCareSystem AutoDose er det integrerte oppbevaringssystemet for rengjørings- og care patroner til utvalgte iCombi Pro. Patronene er forsvarlig forseglet, kjemikalier berøres ikke, trenger ikke å fylles på for hånd, etterfyllingskjemikalier trenger ikke å lagres, feildosering er utelukket. Du slipper å forberede rengjøringen, som å hente rengjøringstabletter, ta på sikkerhetsutstyr og starte rengjøringen. Alt for strålende renslighet, perfekt hygiene, økt arbeidssikkerhet og likevel lavere kostnader.