Informasjon om bruk.

  • Landspesifikke og lokale standarder og forskrifter for installasjon og drift av kommersielle matlagingsapparater må følges.
  • Feil installasjon, service, vedlikehold eller rengjøring og endringer av apparatet kan føre til skader, personskader eller død.
  • Les bruksanvisningen nøye før du bruker apparatet.
  • Du må bare bruke dette apparatet til matlaging i kommersielle kjøkken. Enhver annen bruk er ikke tiltenkt, og er farlig.
  • Matvarer som inneholder svært brennbare stoffer (som matvarer med alkohol) må ikke tilberedes. Stoffer med lavt flammepunkt kan selvantennes - risiko for brann og eksplosjon!
  • Rengjørings- og avkalkningsmidler og tilhørende utstyr må bare brukes til det formål som er beskrevet i denne håndboken. Enhver annen bruk er ikke tiltenkt, og er farlig.
  • Hvis glassplaten blir skadet må hele glasspanelet umiddelbart erstattes.