Gjeldende sikkerhetsinformasjon:

Bordmodeller:

iCombi Pro Gas 6-1/1
iCombi Pro Gas 6-2/1
iCombi Pro Gas 10-1/1
iCombi Pro Gas 10-2/1

I svært sjeldne tilfeller kan iCombi Pro Gas bordapparater med programvareversjonene LM100 – 16.1.20 og LM100 – 16.1.24 føre til overoppheting av ovnsrommet. Dette kan i verste fall føre til fettbrann.

Det er derfor absolutt nødvendig at alle iCombi Pro Gas bordapparater med ovennevnte programvareversjoner umiddelbart oppdateres til den nyeste programvareversjonen LM100 – 16.1.27.

Sikkerhetsinstruksjon: Hvis du oppdager røykutvikling fra ovnsrommet på et berørt apparat, slår du av apparatet. Ovnsdøren må ikke åpnes, da røyken eller fettet kan antennes.

Den nyeste programvareversjonen er tilgjengelig på RATIONAL-nettsiden .

Her finner du også informasjon om oppdatering av apparater.

Du kan lese av programvareversjonen på apparatet ditt på følgende måte:

1. Velg innstillinger:
2. Velg deretter menypunktet Matlagingssystem:
3. Programvareversjonen vises i det øverste menypunktet:

Programvareversjon i dette eksemplet: LM100-16.1.24