Trykkoking med din iVario Pro.

Rimelig raskt. Ferdig.

Din iVario Pro.

Bygge opp trykk og redusere trykket: Hvis det må gå raskt, velger du den valgfrie intelligente trykkoking funksjonen. Med trykk funksjonen kokes gryteretter, kraft, supper og stuinger normalt opptil 35% raskere. Selvfølgelig uten kvalitetstap. Uten vedlikeholdsoppgaver. Fordi iVarioBoost-varmesystemet stiller inn trykket ved et tastetrykk og holder det konstant. Under hele kokeprosessen. Dermed blir cellestrukturen i maten bevart, og likevel står den beste maten på bordet på riktig tidspunkt i løpet av kort tid.

Ingen vedlikeholdsoppgaver.

Trykket i iVario Pro er valgt slik at det på den ene siden er målbart raskere. På den andre siden er det imidlertid ikke noe ytterligere vedlikeholdsarbeid, da dette ville være påkrevd ved lov ved høyere trykk.

Kontrollert trykkoppbygging.

Den innebygde tilberedningsintelligensen iCookingSuite sikrer et jevnt trykknivå og dermed en optimal matkvalitet.