Viktig sikkerhetsinformasjon.

VarioCookingCenter®.

Serienr. 8007287 (E11VH10098007287) - 8047539 (E13VJ20068047539).

Sikkerheten, påliteligheten og levetiden til utstyret vårt er vår høyeste prioritet. Som en del av den permanente produktovervåkningen har vi på apparater i VarioCookingCenter®-produktserien funnet ut at pannene i sjeldne tilfeller kan bevege seg av seg selv. Dette kan muligens føre til at varm mat helles ut på en ukontrollert måte, slik at det kan oppstå skade på personer i nærheten.

Vær oppmerksom på følgende sikkerhetsinstruksjoner i denne sammenheng:

For å utelukke den beskrevne risiko, som er lite sannsynlig vil oppstå, blir programvaren VCC-01-02-04.7 installert ved neste serviceanrop eller ved besøk av din servicepartner.

Med denne programvaren må du trykke ned betjeningshjulet samtidig for å flytte pannen. Dette er en funksjonalitet som er implementert i iVario-produktet som nå er i serieproduksjon.

Den nyeste programvareversjonen er tilgjengelig her.
Her finner du også informasjon om oppdatering av apparater.

For å alltid ha gjeldende programvareversjon installert i fremtiden, anbefaler vi en automatisk og gratis programvareoppdatering via ConnectedCooking.