Compliance.

Som et internasjonalt selskap med en nesten 50 år gammel tradisjon nyter RATIONAL et utmerket omdømme som forretningspartner. Dette har vi oppnådd ved alltid å ha fulgt vårt fremste bedriftsmål om å gi våre kunder størst mulige fordeler, overalt.

For oss som selskap og for våre ansatte er det en selvfølge å overholde alle gjeldende lover og orientere seg etter internasjonalt og nasjonalt anerkjente atferdsstandarder og etisk upåklagelig oppførsel. Respekt for menneskerettigheter og bekjempelse av korrupsjon og bestikkelser er en vesentlig del av dette. Ved å opptre med integritet, åpenhet og ærlighet overfor alle våre forretningspartnere og interessenter, sikrer vi vårt selvbilde som en pålitelig partner og øker dermed attraktiviteten til samarbeid. I tillegg unngår vi juridiske tvister og bøter.
Det primære compliance-målet til RATIONAL er å beskytte våre verdier ved å overholde alle relevante lovbestemmelser og interne retningslinjer, og dermed også beskytte virksomheten og dens organer. RATIONAL compliance management-systemet er dermed utformet for å unngå regelbrudd som kan medføre betydelige ulemper for virksomheten og dens medarbeidere på grunn av strafferettslig ansvar, sivilrettslig ansvar eller tap av omdømme. Disse inkluderer strafferettslig relevante aspekter som bestikkelser, korrupsjon, samt aspekter ved menneskerettighetene, som barne- eller slavearbeid.

Modern Slavery Act