Compliance.

Som en internasjonal aktiv virksomhet med en tradisjon som går 50 år tilbake har RATIONAL et utmerket rykte som forretningspartner. Dette har vi oppnådd ved alltid å ha som vårt viktigste forretningsmål å gi kundene våre størst mulig nytte overalt.

For oss som virksomhet og for våre ansatte er det en selvfølge å overholde alle gjeldende lover og orientere seg etter internasjonalt og nasjonalt anerkjente atferdsstandarder og etisk upåklagelig oppførsel. Respekt for menneskerettigheter og bekjempelse av korrupsjon og bestikkelser er en vesentlig del av dette. Ved å opptre med integritet, åpenhet og ærlighet overfor alle våre forretningspartnere og interessenter, posisjonerer vi oss som en pålitelig partner og øker dermed attraktiviteten til samarbeidet. Med en forpliktende formulert Code of Conduct (etiske retningslinjer) ønsker vi å vise internt og eksternt hvilket selvbilde og hvilke verdier som styrer oss.

Varslings- og klageplattform.

Korrekt og lovlydig atferd har høyeste prioritet for RATIONAL-gruppen. Integritet og etterlevelse oppstår fra vårt selvbilde, og er sentrale deler av vår forretningsvirksomhet. For at RATIONAL i enda større grad skal kunne oppfylle dette kravet, er det viktig for oss å være informert til enhver tid om potensiell uakseptabel atferd innenfor eller utenfor RATIONAL-gruppen for å kunne stanse dette. Varslings- og klageplattformen vi har innført gir mulighet til å melde eventuelle regelbrudd. Dette systemet er tilgjengelig for alle ansatte, leverandører, kunder og andre som er berørt av våre forretningsaktiviteter. Varslingsplattformen muliggjør en problemfri, personvernkompatibel kommunikasjon mellom varslere og ansvarlige personer i RATIONAL-gruppen – om ønskelig også helt anonymt.

Alle varsler blir kontrollert. Alle varsler behandles konfidensielt, og vi garanterer varslere at de ikke blir utsatt for noen personlig ulempe. Den anklagede er antatt uskyldig inntil overtredelsen kan bevises klart. Undersøkelsene utføres med den største konfidensialitet av vår uavhengige compliance-organisasjon. Du finner mer informasjon om vår klageprosedyre i henhold til den tyske leverandørkjedeloven (LkSG) i våre prosedyreforordninger.