Şirket organları.

Yönetim organları.

  • Dr. Martin Hermann, Teknik Yönetim Kurulu (CTO)
  • Markus Paschmann, Pazarlama ve Satış Yönetim Kurulu (CSO)
  • Dr. Peter Stadelmann, Yönetim Kurulu Başkanı
  • Jörg Walter, Ticari Yönetim Kurulu (CFO)
  • Peter Wiedemann, Operasyon Direktörü (COO)
  • Walter Kurtz, Denetim Kurulu Başkanı (resimde gösterilmemiştir)