iCareSystem AutoDose.

Enkelt. Sikkert. Ren.

WOW-effekten.

iCareSystem AutoDose er det selvstyrte rengjøringssystemet for iCombi Pro bordapparater. Dette gjør rengjøringen fullstendig selvstyrt hvis ønskelig: Den starter i henhold til en spesifisert tidsplan og henter nøyaktig den dosen fast rengjøringsmiddel som kreves for hygienisk renhold.

Dette øker arbeidssikkerheten, sparer mye tid og bidrar til HACCP-hygienesikkerhet.

Rengjøring i en ny dimensjon.

Fordelene:

iCareSystem AutoDose.
  • Trygg å bruke
  • Spar tid og plass
  • Unngår feil
  • Mindre plastavfall

Alt automatisk og du er likevel alltid informert.

Med iCareSystem AutoDose er rengjøring ikke lenger relevant for personalet, det er frakoblet deres daglige arbeid. Enda viktigere er det at iCombi Pro alltid holder brukeren oppdatert og varsler når for eksempel en definert mengde rengjøringsmidler eller kjemikalier underskrides eller når nødvendig rengjøring er påkrevet.

Fjerntilgang via ConnectedCooking.

De viktigste funksjonene og informasjonen, for eksempel påfyllingsstatusen til patronene, vises også i ConnectedCooking i apparatstyring. Med ConnectedCooking-Editor kan rengjøringsprogrammer enkelt opprettes fra skrivebordet og rulles ut til iCombi Pro med iCareSystem AutoDose. I tillegg vises det i ConnectedCooking også forestående patronbytter, slik at rengjørings- og vedlikeholdsprodukter kan bestilles i tide – og forrådet er alltid på plass.

Flere WOW-effekter med din iCombi Pro.