Corporate Governance.

Corporate governance står for ansvarlig og langsiktig verdiskapning og kontroll av virksomheter.

Erklæring om foretaksledelse i henhold til §§ 289f og 315d HGB og tilsvarende erklæring om regnskapsåret 2021.

Nedenfor finner du erklæringen om foretaksledelse i henhold til §§289f og 315d HGB. I den rapporterer hovedstyret og representantskapet om corporate governance hos RATIONAL i samsvar med prinsipp 22 i den tyske kodeks for corporate governance, med virkning fra 16. desember 2019. Foretaksledelsens erklæring utfylles av kompensasjonsrapporten. I samsvar med §§289f og 315d HGB er erklæringen om foretaksledelsen en del av statusrapporten fra RATIONAL AG og konsernledelsens statusrapport.

Vedtekter.

Download
Vedtektene til Rational AG for nedlasting

Code of Conduct

Download
RATIONAL AG - Code of Conduct

Kompensasjonssystem fra styret og representantskapet