Revisjon.

Revisor i 2021.

Deloitte GmbH
Revisjonsfirma
Rosenheimer Platz 4
81669 München
www.deloitte.de

Rapport fra representantskapet i RATIONAL Aktiengesellschaft.

om regnskapsåret 2021.

Kjære aksjonærer,

året 2021 ble preget av koronakrisen og globale forsyningsflaskehalser. Under disse vanskelige forholdene var den fleksible tilpasningen av foretaket til raskt skiftende markeds- og miljøforhold enda viktigere for bedriftsledelsen enn vanlig. Medarbeiderne hos RATIONAL har i 2021 igjen vist sin eksepsjonelle styrke og utholdenhet. Kundetilfredsheten ble igjen oppnådd med toppverdier. Bare forsyningsflaskehalsene i elektroniske komponenter har hindret et enda bedre oppsving etter det første pandemiåret 2020.