Váš nový výkonný partner.

Rychlý a přesný.

iVarioBoost je patentovaný topný systém tvořený keramickými topnými destičkami, které jsou spojeny s rychle reagujícím dnem nádoby odolným proti poškrábání. Díky tomu zařízení iVario Pro rovnoměrně zahřeje celé dno nádoby za méně než 2,5 minuty na 200 °C a v případě potřeby tuto teplotu mimořádně rychle sníží. Současně je k dispozici dostatečná výkonová rezerva k tomu, aby se i v případě velkého restovaného množství nebo při podlévání rychle vyrovnaly výkyvy teploty. Pro vás to znamená nejvyšší výkon, a přesto žádné připálení, žádné překypění; ale pouze špičkovou kvalitu pokrmů, vyšší produktivitu, nižší úbytek hmotnosti při pečení a nižší spotřebu energie.

Struktura nádoby.

Rychle reagující dno nádoby odolné vůči poškrábání zajišťuje robustní povrch a je optimálně dimenzováno pro extrémní výkyvy teplot i velkou zátěž. Aby nedocházelo k deformacím a k nerovnoměrnému rozvádění energie. Stěny nádoby se nezahřívají, což šetří energii a chrání před popálením.

Senzory.

Velké množství vysoce citlivých senzorů v intervalu po jedné sekundě měří a regulují teplotu dna nádoby a umožňují tak regulaci s přesností na jednotlivé stupně. Aby byla neustále udržována konstantní teplota jak přímo ve dně nádoby, tak také ve vařené tekutině, jako je voda nebo olej. Pro trvale vysokou kvalitu bez nutnosti kontroly a sledování.

Topné prvky.

Topný systém iVarioBoost je tvořen několika celoplošnými inteligentně regulovanými keramickými topnými destičkami, které optimálně rozdělují aktuálně potřebné teplo v nádobě a tak s naprostou přesností přivádějí energii tam, kde je v daném okamžiku potřeba. Abyste se při částečném i úplném naplnění nádoby mohli spolehnout na stejný výkon. Aby bylo vše připraveno rovnoměrně bez připálení a překypění.

Řízení spotřeby energie.

Nové inteligentní řízení spotřeby energie vyhodnocuje spotřebu energie a naprosto přesně určuje výkon. Proto lze snížit příkon a náklady na instalaci a také spotřebu energie. Díky výkonovým rezervám dokonce bez kompromisů u výsledku vaření.

Více informací.