Důležité bezpečnostní informace.

VarioCookingCenter®

Sériové č. 8007287 (E11VH10098007287) - 8047539 (E13VJ20068047539).

Bezpečnost, stejně jako spolehlivost a dlouhá životnost našich zařízení je naší nejvyšší prioritou. V rámci nepřetržitého sledování našich výrobků jsme u zařízení produktové řady VarioCookingCenter® zjistili, že v ojedinělých případech může dojít k samovolnému pohybu pánve. Mohlo by to vést k nekontrolovanému vylití horkého připravovaného pokrmu, což může znamenat riziko poranění okolo stojících osob.

Dodržujte proto prosím následující bezpečnostní pokyny:

Aby se vyloučilo popsané riziko, byť je velmi nepravděpodobné, bude při příštím plánovaném servisu nebo při návštěvě vašeho servisního partnera nahrán software VCC-01-02-04.7.

U tohoto softwaru je nutné pro pohyb pánve současně stisknout ovládací kolečko. Jedná se o funkci, která je takto realizována i u aktuálně sériově vyráběného produktu iVario.

Zde je k dispozici nejnovější verze softwaru.
Zde najdete také pokyny k aktualizaci zařízení.

Abyste měli v budoucnu vždy nainstalovanou aktuální verzi softwaru, doporučujeme automatickou a bezplatnou aktualizaci softwaru prostřednictvím platformy ConnectedCooking.