Skvělé.

Dlouhé hodiny práce na něm vůbec nejsou vidět.

Velké množství grilovaných pokrmů může zanechat mnoho stop, které blokují konvektomat iCombi Pro pro vaření jiných pokrmů. Existuje však systém iCareSystem.Mimo jiné s ultrarychlým mezičištěním minut.za asi 12 minut. Hned poté se může pokračovat třeba s brokolicí. V čistém varném prostoru, bez rušivého zápachu. A pokud jde o hygienu na konci dne, konvektomat iCombi Pro vám řekne, zda je silně, středně nebo mírně znečištěný. Vy rozhodujete, zda proběhne ekologické nebo standardní čištění. Samozřejmě s odvápněním. Samozřejmě také přes noc. A samozřejmě vždy super čistě a s použitím polovičního množství chemie v bezfosfátových čisticích tabletách. Zařízení iCombi Pro si dokáže zapamatovat Vaše oblíbené a obvyklé postupy a spustí uložený program čištění, kdykoli chcete.

Ultrarychlé mezičištění.

Pokud zařízení iCombi Pro vzhledem k silnému znečištění vyžaduje vyčištění i v mezičase, zvládne se to nyní velmi rychle: stačí vložit tablety do zařízení iCombi Pro a asi o 12 minut později již můžete pracovat dál s čistým zařízením. To je právě dostatek času na přípravu další várky. Ideální pro kuchyně, které varný systém potřebují po celý den. Ultrarychlé mezičištění navíc zkracuje neproduktivní doby a zvyšuje účinnost při každodenní práci v kuchyni.

Účinné čištění a odvápňování.

Systém iCareSystem je natolik inteligentní, že rozpozná aktuální stupeň znečištění zařízení iCombi Pro, zobrazí vám je a na tomto základě předloží jasné doporučení k čištění. Včetně množství čisticího prostředku a odvápňovače, které jsou nezbytné pro optimální výsledek. Pro vás to znamená minimální provozní náklady a minimální pracovní vytížení. Navíc můžete profitovat téměř z poloviční spotřeby čisticího prostředku a ze spotřeby vody nižší až o 30 %. Dokonce odpadají i náklady změkčování nebo na ruční odvápňování vody, neboť zařízení iCombi Pro se v případě potřeby automaticky odvápní.

A podle vašich individuálních potřeb si můžete pomocí techniky přetažení a puštění na displeji vytvořit a uložit individuální plán čištění. Plně přizpůsobený vašim provozním hodinám a hygienickým potřebám. iCombi Pro se ve stanovených časech přihlásí automaticky a vy budete mít vždy hygienicky čisté a dobře udržované zařízení.

Čisticí programy.

K dispozici máte devět čisticích programů: intenzivní, střední a lehké čištění, v režimech Normal a Eco (to znamená méně čisticího prostředku a vody, zato ale delší dobu čištění). Navíc můžete volit mezi ultrarychlým čištěním, oplachováním bez tablet a leštěním. Zařízení iCombi Pro je ale natolik inteligentní, že navrhne pro každý stupeň znečištění vhodný program.

Čisticí tablety bez fosfátů.

Čisticí prostředek v pevném skupenství ve formě tablet, který se jednoduše vloží do odtokového košíku, je nejen malý, ale také neobsahuje fosfáty a proto je šetrný vůči životnímu prostředí.

Monitorování stavu.

Pokud ovládáte zařízení prostřednictvím funkce ConnectedCooking, můžete prostřednictvím síťového řešení řídit také čištění vašeho zařízení iCombi Pro. Přitom si u každého zařízení připojeného do sítě můžete zobrazit stav jeho údržby a také to, jak dlouho bude čištění konkrétního zařízení ještě trvat.

iCareSystem AutoDose

iCareSystem AutoDose je integrovaný systém pro zásobování kartušemi s čisticím a ošetřovacím prostředkem pro vybrané iCombi Pro. Kartuše jsou bezpečně uzavřeny, není nutné přicházet s chemikáliemi do styku ani je ručně doplňovat, není nutné skladovat náplně chemických prostředků a chybné dávkování je vyloučeno. Odpadá tak obtížná příprava čištění, jako je vyjímání čisticích tablet, zakládání bezpečnostního vybavení, spouštěníčištění. Vše pro zářivou čistotu, dokonalou hygienu, větší bezpečnost práce a přesto nižší náklady.