Řízení rizik.

Pravidelné zlepšování podnikové kvality a profesionální řízení rizik jsou neoddělitelně spojeny. Proto má systém řízení rizik společnosti RATIONAL celou řadu nástrojů, které umožňují včas identifikovat a analyzovat rizika a příležitosti. Za tímto účelem jsou procesy a nástroje včasného varování neustále kontrolovány a zdokonalovány.

Účinnost a aktuálnost systému řízení rizik je průběžně aktualizována a upravována prostřednictvím interní revize. Auditor dále ověří, zda představenstvo přijalo nezbytná opatření podle § 91 odst. 2 německého zákona o akciových společnostech, aby včas rozpoznal vývoj, který by mohl ohrozit existenci společnosti.

Bližší informace o systému správy rizik společnosti RATIONAL AG najdete v příslušných výročních zprávách.