Aktuální bezpečnostní informace:

Stolní zařízení

iCombi Pro 10-1/1 plynový
iCombi Pro 6-2/1 plynový
iCombi Pro 10-1/1 plynový
iCombi Pro 10-1/1 plynový

Ve velmi vzácných případech může u stolních zařízení iCombi Pro s verzí softwaru LM100 – 16.1.20 a LM100 – 16.1.24 dojít k přehřátí varné komory. V nejhorším případě to může vést ke vznícení tuku.

Proto je nezbytně nutné, aby byla všechna plynová stolní zařízení iCombi Pro s výše uvedenými verzemi softwaru neprodleně aktualizována na nejnovější verzi softwaru LM100 – 16.1.27.

Bezpečnostní upozornění: Pokud u příslušného zařízení uniká kouř z varného prostoru, zařízení vypněte. Dvířka varné komory neotevírejte, protože by mohlo dojít ke vznícení kouře nebo tuku.

Nejnovější verze softwaru je k dispozici na webových stránkách RATIONAL .

Zde najdete také pokyny k aktualizaci zařízení.

Abyste měli v budoucnu vždy k dispozici aktuální verzi softwaru, doporučujeme vám automatickou a bezplatnou aktualizaci softwaru prostřednictvím platformy ConnectedCooking .

Stav softwaru svého zařízení můžete na zařízení zjistit takto:

1. Zvolte základní nastavení.
2. Poté zvolte bod menu Varný systém.
3. Verze softwaru se zobrazuje v nejvyšším bodě menu.

Verze softwaru v tomto příkladu: LM100-16.1.24