iCombi Pro – konvektomat pro větší bezpečnost procesu.

WOW efekt: Nyní procesy v kuchyni probíhají tak, jak mají.

Budoucnost gastronomie.

Rostoucí počet starších osob, o které se pečuje v ústavních zařízeních, rostoucí nabídka stravování ve školách a školkách, stále vyšší očekávání od hostů v restauracích – to jsou výzvy, s nimiž se gastronomie každodenně potýká. Zároveň se zvyšuje ekonomický tlak a řešení nedostatku kvalifikovaných pracovníků je stále ještě v nedohlednu. Když si to shrneme, musí být jednak v pořádku rychlost a kvalita, jednak zesilují ekonomické tlaky. Jak z toho ven: absolutní spolehlivost provozu ve výrobní kuchyni, která má náklady a kvalitu pod kontrolou.

Flexibilní plánování.

Zařízení iCombi Pro pomáhá inteligentně a flexibilně organizovat komplexní výrobní procesy. A je přitom úplně jedno, zda chce šéfkuchař připravovat různé pokrmy současně, zda se jedná o časově optimalizovanou výrobu, organizaci efektivního sledu pokrmů nebo o dodržení předem stanoveného času zhotovení. Předejde se tak problémům a stres se omezí na minimum.

Optimalizace procesů.

Vaření přes noc, smíšené plnění a standardizovaná kvalita – pracovní postupy v kuchyni se spojují do jednoho velkého celku.

Výše uvedené výzvy vyžadují změny v organizaci a výrobě. Jeden přístup: oddělení výroby a výdeje pokrmů a tím překonání každodenního stresu v kuchyni. To kouzelné slůvko zní „Finishing“ (Dokončování). Nezáleží na tom, zda se jedná o finální úpravu talířů pro bankety, přípravu á-la-carte v restauraci nebo o finální úpravu nádob v oblasti společného stravování. "Mise en place" probíhá ještě dlouho před výdejem, pokrmy se vakuují nebo skladují v chladírně a během pár minut pak regenerují až v okamžiku, kdy jsou potřeba.