Veletrhy.

Těšíme se na vás.

Společnost RATIONAL během roku vystavuje na více než 100 regionálních, národních i mezinárodních veletrzích v celém světě.