Bezpečnostní pokyny během používání.

 • Pokud se nádoby plní kapalinou nebo se během vaření plní pokrmem přecházejícím při zahřátí do kapalného stavu, smí se používat pouze takové úrovně zásuvu, u kterých může obsluhující pracovník snadno nahlédnout do zasunuté nádoby – hrozí nebezpečí popálení! Nálepka s upozorněním je přiložena k zařízení.
 • Dvířka varné komory otevírejte vždy velmi pomalu (horké páry) – hrozí nebezpečí popálení!
 • Příslušenství a jiných věcí uložených v rozehřáté varné komoře se dotýkejte pouze v tepelně odolném ochranném oděvu – hrozí nebezpečí popálení!
 • Teplota vnějších prvků zařízení může být vyšší než 60 °C. Proto se zařízení dotýkejte pouze za ovládací prvky – hrozí nebezpečí popálení!
 • Ruční sprcha a voda vytékající z ruční sprchy mohou být horké – hrozí nebezpečí popálení!
 • Režim Cool Down – Funkci Cool Down aktivujte pouze v případě, pokud je plech usměrňující proudění vzduchu zajištěn podle předpisů – nebezpečí úrazu!
 • Nesahejte do kola ventilátoru – nebezpečí úrazu!
 • Chemikálie používané k čištění jsou agresivní – nebezpečí poleptání! Při čištění je nutné používat vhodný ochranný oděv, ochranné brýle, ochranné rukavice a ochrannou masku na obličej.
 • Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v kapitole „Čištění / Efficient CareControl“.
 • Neukládejte do blízkosti zařízení látky, které jsou snadno zápalné nebo se mohou snadno vznítit – hrozí nebezpečí požáru!
 • Zajistěte kolečka pojízdných zařízení a stojanových vozíků zajišťovací brzdou, pokud s nimi nebude potřeba pohybovat. Vozíky by se mohly na nerovné podlaze rozjet – nebezpečí úrazu!
 • Při mobilním používání stojanového vozíku musíte vždy uzavřít zajištění nádoby. Nádoby s kapalinami vždy přikryjte, abyste zabránili vyšplíchnutí horké kapaliny – hrozí nebezpečí popálení!
 • Při vkládání nebo vyjímání stojanového vozíku nebo stojanového vozíku na talíře musí být přepravní vozík vždy správně připevněn k zařízení – nebezpečí úrazu!
 • Stojanový vozík, stojanový vozík na talíře, přepravní vozík a také zařízení vybavená kolečky se při přepravě mohou na nerovné ploše nebo přes práh překlopit – nebezpečí úrazu!