Compliance.

Jako mezinárodně činná společnost s padesátiletou tradicí si RATIONAL vychutnává vynikající pověst obchodního partnera. Dosáhli jsme toho tím, že jsme vždy sledovali náš nejvyšší firemní cíl, kterým je nabízet našim zákazníkům maximální možný užitek.

Dodržování všech celosvětově platných zákonů a orientace na mezinárodně a národně uznávané standardy chování a rovněž na etické chování jsou pro nás jako společnost i pro naše zaměstnance samozřejmostí. Zásadní součástí je respektování lidských práv a boj proti korupci a úplatkářství. Poctivým, otevřeným a čestným jednáním vůči všem našim obchodním partnerům a zainteresovaným stranám si zajišťujeme sebevědomí spolehlivého partnera, a tím zvyšujeme atraktivitu spolupráce. Kromě toho se tím vyhýbáme právním sporům a pokutám.
Prvořadým cílem compliance ve společnosti RATIONAL je zachování našich hodnot dodržováním všech relevantních právních předpisů a interních směrnic, a tím i ochrana společnosti a jejích orgánů. Systém comliance managementu RATIONAL je proto navržen tak, aby se zabránilo jakémukoli porušení pravidel, které by mohlo vést k významným nevýhodám pro společnost a její zaměstnance prostřednictvím trestní odpovědnosti, občanskoprávní odpovědnosti nebo ztráty dobrého jména. Patří sem aspekty související s trestním právem, jako je úplatkářství a korupce, a také aspekty lidských práv, jako je dětská nebo otrocká práce.

Modern Slavery Act