Compliance.

Jako mezinárodně působící společnost s 50letou tradicí má společnost RATIONAL vynikající pověst obchodního partnera. Dosáhli jsme toho tím, že jsme vždy sledovali náš hlavní podnikatelský záměr poskytovat našim zákazníkům vždy a všude maximální možný užitek.

Dodržování všech celosvětově platných zákonů a orientace na mezinárodně a národně uznávané standardy chování a rovněž na etické chování jsou pro nás jako společnost i pro naše zaměstnance samozřejmostí. Zásadní součástí je respektování lidských práv a boj proti korupci a úplatkářství. Poctivým, otevřeným a čestným jednáním vůči všem našim obchodním partnerům a zainteresovaným stranám vystupujeme jako spolehlivý partner a zvyšujeme tak atraktivitu spolupráce. Závazně formulovaným Code of Conduct (kodex chování) chceme ukázat dovnitř i ven, jakým sebepojetím a hodnotami se řídíme.

Platforma pro podávání oznámení a stížností.

Korektní a zákonné chování má pro skupinu RATIONAL tu nejvyšší prioritu. Bezúhonnost a dodržování předpisů vycházejí z našeho sebeobrazu a jsou ústředními součástmi našich obchodních aktivit. Aby mohla společnost RATIONAL tento požadavek ještě lépe splnit, je pro nás důležité, abychom se kdykoli dozvěděli o potenciálním nesprávném chování v rámci skupiny RATIONAL nebo mimo ni, abychom je mohli napravit. Platforma pro podávání oznámení a stížností, kterou jsme zavedli, nabízí možnost nahlásit jakékoli porušení pravidel. Tento systém je k dispozici všem zaměstnancům, dodavatelům, zákazníkům a dalším osobám, kterých se naše obchodní činnosti dotýkají. Ohlašovací platforma umožňuje bezproblémovou komunikaci mezi oznamovateli a příslušnými osobami v rámci skupiny RATIONAL v souladu s ochranou osobních údajů – na přání také zcela anonymně.

Kontroluje se každé hlášení. Každé oznámení je zpracováváno důvěrně a všem oznamovatelům zaručujeme, že tím nebudou žádným způsobem osobně znevýhodněni. Pro obviněné platí presumpce neviny, dokud není možné porušení jednoznačně prokázat. Zjišťování probíhá při dodržení nejvyšší důvěrnosti prostřednictvím naší nezávislé organizace pro dodržování předpisů. Bližší informace o našem postupu při podávání stížností podle zákona o povinné pečlivosti dodavatelského řetězce (LkSG) najdete v našem procesním nařízení.