Prohlášení o ochraně osobních údajů

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Proto bychom vás rádi informovali o tom, jaké údaje o vaší návštěvě a za jakým účelem používáme. Pokud byste měli jakékoli další dotazy ohledně toho, jak s vašimi osobními údaji nakládáme, můžete se obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.

Nastavení sledování

V následujícím textu můžete deaktivovat, popř. opět aktivovat všechny cookies, s výjimkou technicky nutných (viz následující odstavec).

Odkaz na nastavení soukromí najdete také na konci každé stránky.

Strana
odpovědná za zpracování údajů
RATIONAL Aktiengesellschaft
Siegfried-Meister-Straße 1
Landsberg am Lech

E-mail: info@rational-online.com
https://www.rational-online.com
Pověřenec pro ochranu osobních údajů správce Pověřenec pro ochranu osobních údajů společnosti RATIONAL Aktiengesellschaft
Siegfried-Meister-Straße 1
Landsberg am Lech

E-mail: privacy@rational-online.com

Základní informace

Pojem osobní údaje je definován v GDPR. V souladu s tím jsou to všechny informace, které se vztahují k identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“). Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Patří sem například vaše občanské jméno, adresa, telefonní číslo nebo datum narození.

Při pouhém informativním používání webových stránek, tedy pokud se neregistrujete nebo nám nepředáváte jiné informace, shromažďujeme pouze osobní údaje, které váš prohlížeč předává na náš server. Pokud se podíváte na naše webové stránky, shromažďujeme následující údaje, které jsou pro nás technicky nezbytné, abychom vám mohli naše webové stránky zobrazit a zaručit jejich stabilitu a bezpečnost (právním základem je oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR)

V rámci vyváženosti zájmů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR jsme zohlednili a zvážili náš zájem o poskytnutí a váš zájem o zpracování vašich osobních údajů v souladu s ochranou osobních údajů. Vzhledem k tomu, že níže uvedené údaje jsou technicky nezbytné k tomu, abychom vám mohli nabízet naše webové stránky a také abychom zajistili stabilitu a bezpečnost, zejména ochranu před zneužitím, dospěli jsme k závěru, že tyto údaje mohou být zpracovávány v případě záruky zabezpečení dat, která je orientována na stav techniky, a že bude přiměřeným způsobem zohledněn váš zájem o zpracování údajů v souladu s ochranou osobních údajů.

Data Použitý operační systém
Účel zpracování Vyhodnocení podle zařízení pro zajištění optimalizovaného zobrazení webové stránky
Doba uchovávání Po ukončení příslušné relace jsou data vymazána.
Data Informace o typu prohlížeče a použité verzi
Účel zpracování Vyhodnocení použitých prohlížečů za účelem optimalizace našich webových stránek
Doba uchovávání Po ukončení příslušné relace budou data vymazána.
Data Poskytovatel internetových služeb uživatele
Účel zpracování Vyhodnocení poskytovatele internetových služeb
Doba uchovávání Po ukončení příslušné relace budou data vymazána.
Data IP adresa
Účel zpracování Zobrazení webových stránek na příslušném zařízení
Doba uchovávání Po ukončení příslušné relace budou data vymazána.
Data Datum a čas návštěvy
Účel zpracování Zajištění řádného provozu webových stránek
Doba uchovávání Po ukončení příslušné relace budou data vymazána.
Data Soubory protokolu
Účel zpracování Zajištění řádného provozu webových stránek
Doba uchovávání Po ukončení příslušné relace budou data vymazána.

Shromažďování údajů pro poskytování webových stránek a ukládání údajů do souborů protokolu je pro provoz internetových stránek bezpodmínečně nutné. Uživatel tak nemá možnost vznést námitku.

Právní základy zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů může být založeno na různých právních základech. Pokud potřebujeme vaše údaje k plnění smlouvy s vámi nebo k zodpovězení Vašich dotazů ohledně smlouvy, právním základem pro toto zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b) GDPR.

Pokud získáme váš souhlas se zpracováním osobních údajů, právním základem je čl. 6 odst. 1. věta 1 písm. a) GDPR. Některé zpracovávání údajů provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, přičemž je vždy zajištěna rovnováha mezi vašimi právem chráněnými zájmy a našimi oprávněnými zájmy. Právním základem je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR. Pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, které podléháme, je právním základem čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. c) GDPR.

Níže je vysvětleno, jak zpracováváme osobní údaje prostřednictvím našich webových stránek.

Cookies

Naše webová stránka používá cookies. Cookies jsou soubory, které jsou uloženy na vašem počítači a umožňují prostřednictvím webové stránky, kterou navštívíte, opětovné přiřazení vašeho prohlížeče. Místu, které cookies nasadí, se jejich prostřednictvím předávají informace. Cookies mohou ukládat různé informace, například nastavení jazyka, dobu návštěvy našich webových stránek nebo údaje, které jste zde zadali. Tím se např. předejde tomu, abyste při každém použití museli znovu zadávat potřebné údaje formuláře. Informace uložené v souborech cookies lze také použít k rozpoznání preferencí a k vyrovnání obsahu podle oblastí zájmu.

Existují různé typy cookies: Relační (session) cookies jsou soubory dat, které jsou dočasně uloženy v pracovní paměti a po ukončení činnosti prohlížeče (relaci) smazány. Dlouhodobé (persistent) cookies se automaticky smažou po uplynutí předem nastavené doby, která se může v závislosti na souboru cookie lišit. Informace mohou být u tohoto typu cookies uloženy také v textových souborech na vašem počítači. Tyto cookies můžete také kdykoli smazat v nastavení svého prohlížeče.

Cookies první strany ukládá webová stránka, kterou právě navštěvujete. Pouze tyto webové stránky mohou číst informace z těchto cookies. Cookies třetích stran ukládají organizace, které nejsou vlastníky vámi navštívených webových stránek. Tyto cookies používají například marketingové společnosti.

Právní základy pro možné zpracování osobních údajů pomocí souborů cookies a jejich doba uložení se mohou lišit. Pokud jste nám poskytli souhlas, je právním základem čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a) GDPR. Pokud zpracování údajů probíhá na základě našich převážně oprávněných zájmů, je právním základem čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR. Uvedený účel pak odpovídá našemu oprávněnému zájmu.

Soubory cookies používáme k zajištění řádného provozu webových stránek, poskytování základních funkcí, měření dosahu a – s vaším souhlasem – k přizpůsobení našich služeb preferovaným oblastem zájmu.

Cookies, které jsou již uloženy ve vašem koncovém zařízení, můžete kdykoli smazat. Pokud chcete ukládání cookies zakázat, můžete to provést pomocí nastavení ve svém internetovém prohlížeči. Pokyny pro běžné prohlížeče najdete zde: Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Google Chrome mobile, Microsoft Edge, Safari, Safari mobile. Alternativně můžete také nainstalovat tzv. ad-blokery. Vezměte prosím na vědomí, že některé funkce našich webových stránek nemusí fungovat, pokud jste soubory cookie deaktivovali.

Při otevření našich webových stránek jsou všichni uživatelé našich webových stránek navíc informováni prostřednictvím informačního banneru o používání souborů cookies a odkazují na tyto zásady ochrany osobních údajů. Budete jako uživatel požádáni o souhlas s používáním určitých cookies, zejména pro ty, které jsou relevantní pro personalizaci služeb a pro marketingová opatření. Souhlas, který jste přitom udělili, můžete kdykoli s účinností do budoucna odvolat tak, že prostřednictvím odkazu na konci každé stránky (tzv. zápatí) otevřete nastavení sledování a odstraníte zaškrtnutí zpracování, které jste předtím odsouhlasili. "

Název souboru cookie RationalOnline
Účel zpracování Relační soubory cookie webového frameworku
Právní základ zpracovávání údajů Oprávněný zájem – technicky nutné
Doba uchovávání  Do konce relace
Název souboru cookie wantTip
Účel zpracování Relační (session) cookie funkce Javascript „Tooltip“
Právní základ zpracovávání údajů Oprávněný zájem – technicky nutné
Doba uchovávání  Do konce relace

Uživatelská centra

Ke správě souhlasu na našich webových stránkách používáme službu Usercentrics. Usercentrics je software společnosti Usercentrics GmbH, Rosental 4, 80331 Mnichov.

Usercentrics přitom zjišťuje jazyk používaný vaším prohlížečem. Cookie se používá k ověření, zda jste již při předchozí návštěvě naší webové stránky provedli výběr v našem nástroji pro souhlas. Tento soubor cookie je nezbytný, protože webová stránka díky němu rozpozná, zda jste souhlasili se sledováním či nikoli. Kromě toho se vytvoří soubor protokolu, aby bylo možné udělený souhlas prokázat. Tento soubor obsahuje IP adresu v anonymizované podobě, informace o prohlížeči, údaje o rozsahu souhlasu a datum a čas návštěvy.

Právním základem pro zpracování osobních údajů je náš oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR.

Účelem zpracování údajů je uživatelsky přívětivé utvoření našich webových stránek v souladu s právními předpisy. Chceme vám co nejvíce usnadnit udělení nebo odvolání vašeho souhlasu a zvýšit transparentnost zpracování údajů na našich webových stránkách pomocí souborů cookies, pixelů, tagů a podobně. V účelu zpracování osobních údajů také spočívá náš oprávněný zájem.

Vaše odsouhlasení nebo odmítnutí používání / ukončení používání služeb, které mohou příp. také využívat cookies, se ukládá na vašem koncovém zařízení v tzv. local storage (místní úložiště). Údaje o souhlasu (udělený souhlas a odvolání souhlasu) zůstávají uloženy ve vašem počítači až do vymazání místního úložiště. Aby bylo umožněno srovnání, ukládá je Usercentrics jako hodnoty hash po dobu 3 let.

Google Tag Manager

Z důvodu transparentnosti upozorňujeme na to, že používáme systém Google Tag Manager. Google Tag Manager neshromažďuje žádné osobní údaje. Tag Manager nám usnadňuje integraci a správu našich tagů. Tagy jsou malé kódové prvky, které slouží mimo jiné k měření provozu a chování návštěvníků, zaznamenávání dopadu online reklamy a sociálních kanálů, nastavování remarketingu a zaměření na cílové skupiny a testování a optimalizaci webových stránek. Tag Manager používáme pro všechny digitální služby uvedené v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů. Pokud jste provedli deaktivaci, Google Tag Manager tuto deaktivaci zohlední. Další informace o systému Google Tag Manager viz: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html .

Analýza webových stránek

Pro účely analýzy a optimalizace našich webových stránek používáme různé služby, které jsou uvedeny níže. Prostřednictvím těchto služeb analyzujeme, kolik uživatelů navštěvuje naše stránky, jaké informace jsou nejvíce žádané nebo jak uživatelé najdou nabídku. Shromažďujeme také údaje o tom, ze které internetové stránky uživatel přišel na naši webovou stránku (takzvaný referrer), na které podstránky internetové stránky přistupoval nebo jak často a jakou dobu byla jedna podstránka prohlížena. To nám pomáhá přizpůsobovat naše nabídky uživatelsky přívětivým způsobem, hledat chyby a zlepšovat naše nabídky.

Dotčené kategorie údajů IP adresa (zaznamenává se anonymně)
Účel zpracování Vytvoření a změna informací o souborech cookies
Právní základ zpracovávání údajů Souhlas
Doba uchovávání 14 měsíců
Odvolání Souhlas můžete odvolat změnou výběru v nastavení sledování (viz výše v části Cookies).
Dotčené kategorie údajů Data týkající se zařízení, jako je typ zařízení, model operačního systému, typ a verze prohlížeče
Účel zpracování Optimalizace webových stránek a přizpůsobení obsahů a souhrnná analýza využití
Právní základ zpracovávání údajů Souhlas
Doba uchovávání 14 měsíců
Odvolání Souhlas můžete odvolat změnou výběru v nastavení sledování (viz výše v části Cookies).
Dotčené kategorie údajů Informace týkající se používání, jako je doba používání, doba trvání, místo původu, navštívené stránky, kliknutí a akce na webových stránkách
Účel zpracování Optimalizace webových stránek a přizpůsobení obsahů a souhrnná analýza využití
Právní základ zpracovávání údajů Souhlas
Doba uchovávání 14 měsíců
Odvolání Souhlas můžete odvolat změnou výběru v nastavení sledování (viz výše v části Cookies).

Matomo

Na našich webových stránkách používáme software pro analýzu otevřeného zdroje Matomo, službu společnosti „InnoCraft Ltd“ se sídlem na adrese 7 Waterloo Quay PO625 Wellington, Nový Zéland. Vzhledem k tomu, že InnoCraft má sídlo mimo EU, jmenoval InnoCraft zástupce v EU: je jím společnost ePrivacy Holding GmbH, Groß Bleichen 21, 20354 Hamburg (privacy@innocraft.com). Software je provozován výhradně vlastními servery.

Přitom se využívají soubory cookies, které umožňují analýzu používání webových stránek. Za tímto účelem jsou informace o používání zaznamenané v souboru cookie (včetně vaší zkrácené IP adresy) přenášeny na náš server a ukládány pro účely analýzy používání. Matomo nepřenáší žádná data na servery, které jsou mimo naši kontrolu. Vaše IP adresa bude při tomto postupu neprodleně anonymizována, takže jako uživatelé pro nás nejste identifikovatelní. Shromážděné informace o vašem používání těchto webových stránek nejsou předávány třetím stranám.

Shromážděné údaje používáme ke statistické analýze chování uživatele za účelem optimalizace funkčnosti a stability webových stránek a pro marketingové účely. Náš zájem a účel zpracování údajů spočívá v optimalizaci našich webových stránek, úpravě obsahu a zlepšení naší nabídky. Zájmy uživatelů jsou dostatečně chráněny anonymizací. Analýzy uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou ke zpracování údajů, maximálně však 14 měsíců.

Právním základem pro popsané zpracování údajů je váš souhlas, čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a) GDPR. Udělený souhlas můžete kdykoli s účinností do budoucna odvolat změnou výběru v nastaveních sledování (viz výše v části Cookies). Alternativně můžete své soubory cookies (všechny nebo pouze z této webové stránky) vymazat. Poté se opět zobrazí banner s možnostmi výběru.

Reklama

Soubory cookies používáme pro marketingové účely k oslovování našich uživatelů zájmově orientovanou reklamou. Cookies dále používáme k omezení pravděpodobnosti zobrazování reklamy a měření efektivity našich reklamních opatření. Tyto informace mohou být také sdíleny s třetími stranami jako např. např. s ad-sítěmi. Právním základem je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a) GDPR.

Facebook Custom Audience / Conversion Tracking Pixel

V rámci online reklamy založené na používání používáme službu Custom Audiences společnosti Facebook Inc. (1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA). Zpracovatelem zakázky je pro nás (jako podnik z EU) také Facebook Ire-land Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko.

Za tímto účelem stanovíme ve správci reklam na Facebooku cílové skupiny uživatelů na základě určitých vlastností, kterým se následně zobrazují reklamy v rámci Facebooku. Uživatelé jsou vybíráni společností Facebook na základě informací, které uvedli na svém profilu, a na základě dalších údajů poskytnutých používáním Facebooku. Klikne-li uživatel na reklamu a následně se dostane na naši webovou stránku, obdrží Facebook prostřednictvím Facebook pixelu integrovaného na naší webové stránce informaci, že uživatel klikl na reklamní banner.

V zásadě je z vašich údajů o používání generován nevratný a neosobní kontrolní součet (hodnota hash), který je přenášen na Facebook pro účely analýzy a marketingu. Nastaví se soubor cookie Facebooku. Ten shromažďuje informace o vašich aktivitách na našich webových stránkách (např. chování při surfování, navštívené podstránky atd.). Pro geografické nastavení reklamy se navíc ukládá a používá vaše IP adresa.

Facebook Custom Audiences přes seznam zákazníků nevyužíváme stejně jako funkci „rozšířené párování“.

Právním základem pro popsané zpracování údajů je váš souhlas, čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a) GDPR. Udělený souhlas můžete kdykoli s účinností do budoucna odvolat změnou výběru v nastaveních sledování (viz výše v části Cookies). Alternativně můžete své místní úložiště z těchto webových stránek vymazat. Poté se opět zobrazí banner s možnostmi výběru.

Další informace o účelu a rozsahu shromažďování údajů a o dalším zpracování a používání údajů společností Facebook a o možnostech nastavení ochrany vašeho soukromí naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook. Nastavení, které reklamy se vám zobrazí na Facebooku, můžete provést pod tímto odkazem a v nastavení účtu na Facebooku.

Pokud souhlasíte s popsaným zpracováním údajů, má samozřejmě přístup k vašim údajům i Facebook. Zejména je možné, že kromě Facebooku Ireland Limited bude mít k vašim údajům přístup také Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko. Společnost LinkedIn Corporation se nachází v nezabezpečené třetí zemi, kde je úroveň ochrany osobních údajů nižší.

Facebook poskytuje od 31. 8. 2020 online „dodatek k přenosu údajů z Facebooku EU“, pomocí kterého mají být zahrnuty standardní smluvní doložky v případech, ve kterých má Facebook Ireland Limited zpracovávat údaje z EU/EHP jako zpracovatel zakázky a připojovat je k Facebook Inc. jako vedlejší zpracovatel.

Další informace o službě Custom Audiences Facebooku naleznete na adrese: https://de-de.facebook.com/business/help/449542958510885 .

Další informace o zpracování a době uchovávání údajů získáte od poskytovatele nebo na adrese https://www.facebook.com/about/privacy .

Deaktivace funkce „Facebook Custom Audiences“ je pro přihlášené uživatele možná na adrese https://www.facebook.com/settings/?tab=ads# .

Jméno dodavatele Facebook Inc. (dále jen „Facebook“) se sídlem na adrese 1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA.
Typ dodavatele Zpracovatel
Předávání údajů do třetích zemí Ano
Třetí země USA
Záruky dle čl. 44 a násl. GDPR Standardní smluvní doložky EU
Dotčené kategorie údajů Záhlaví HTTP: V záhlaví HTTP se nacházejí informace o vaší IP adrese, informace o webovém prohlížeči, umístění stránky, dokumentu, referenci URl a uživatelském profilu webového prohlížeče.
Účel zpracování Reklama založená na zájmech
Právní základ zpracovávání údajů Souhlas
Doba uchovávání 180 dnů
Deaktivace / odvolání souhlasu Souhlas můžete odvolat změnou výběru v nastavení sledování (viz výše v části Cookies).
Dotčené kategorie údajů Údaje specifické pro pixely jako např. ID pixelů a údaje o souborech cookies na Facebooku.
Účel zpracování Reklama založená na zájmech
Právní základ zpracovávání údajů Souhlas
Doba uchovávání 180 dnů
Deaktivace / odvolání souhlasu Souhlas můžete odvolat změnou výběru v nastavení sledování (viz výše v části Cookies).
Dotčené kategorie údajů Volitelné hodnoty, například informace o uskutečněných nákupech, informace o hodnotě konverze.
Účel zpracování Reklama založená na zájmech
Právní základ zpracovávání údajů Souhlas
Doba uchovávání 180 dnů
Deaktivace / odvolání souhlasu Souhlas můžete odvolat změnou výběru v nastavení sledování (viz výše v části Cookies).

Sledování konverzí LinkedIn

V rámci vyhodnocování naší online reklamy používáme službu LinkedIn Conversion Tracking společnosti LinkedIn Corporation, 1000 W Maude Ave, Sunnyvale, CA, 94085-2810 USA. Správcem pro uživatele v EU/EHP a Švýcarsku je LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irsko.

Za tímto účelem stanovíme v LinkedIn Campaign Manager cílové skupiny uživatelů na základě určitých vlastností, jimž se následně zobrazují reklamy v rámci sítě LinkedIn. Uživatelé jsou vybíráni společností Linkedin na základě informací, které uvedli na svém profilu, a na základě dalších údajů poskytnutých používáním LinkedInu. Klikne-li uživatel na reklamu a následně se dostane na naši webovou stránku, obdrží LinkedIn prostřednictvím značky pro měření konverzí integrované na naší webové stránce informaci, že uživatel klikl na reklamní banner.

Značka LinkedInu tak umožňuje sběr následujících údajů:

 • navštívené webové stránky, včetně URL,
 • referery
 • IP adresa
 • vlastnosti přístroje a prohlížeče (User Agent)
 • a časové razítko.

IP adresy jsou zkráceny službou LinkedIn nebo (při použití napříč zařízeními) . Přímé identifikační znaky členů budou během 7 dnů odstraněny za účelem pseudonymizace dat. Zbývající pseudonymní údaje budou poté vymazány do 180 dnů.

LinkedIn nám jako provozovateli webu nepředává osobní údaje, ale poskytuje nám pouze zprávy a upozornění (která neidentifikují uživatele) o návštěvách webu a výkonu reklam. LinkedIn také nabízí tzv. retargeting, abychom jako provozovatel webu mohli tyto údaje použít k zobrazování personalizovaných reklam mimo naše webové stránky bez identifikace jednotlivých členů. Používají se rovněž údaje, které Vás neidentifikují, ke zlepšení relevance reklam a k oslovení členů LinkedIn na různých zařízeních. Členové LinkedIn mohou ovládat používání svých osobních údajů pro reklamní účely prostřednictvím nastavení svého účtu. LinkedIn odkazuje na následující odkaz pro úpravu předvoleb reklamy: https://www.linkedin.com/psettings/advertising/actions-that-showed-interest.

Tyto údaje zpracováváme za účelem vyhodnocení našich reklamních kampaní. Právním základem pro popsané zpracování údajů je Váš souhlas, čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a) GDPR. Bez vašeho souhlasu s naším cookie bannerem nebude zpracování údajů pro značky sledování konverzí LinkedIn probíhat. Udělený souhlas můžete kdykoli s účinností do budoucna odvolat změnou výběru v nastaveních sledování (viz výše v části Cookies). Alternativně můžete své místní úložiště z těchto webových stránek vymazat. Poté Poté se opět zobrazí banner s možnostmi výběru.

V rámci sledování konverzí LinkedInu má samozřejmě LinkedIn přístup k uvedeným údajům. Zejména je možné, že kromě společnosti LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irsko bude mít k vašim údajům přístup také společnost LinkedIn Corporation, 1000 W Maude Ave, Sunnyvale, CA, 94085-2810 USA.

Společnost LinkedIn Corporation se nachází v nezabezpečené třetí zemi, kde je úroveň ochrany osobních údajů nižší. Vzhledem k tomu, že nelze vyloučit přenos údajů do společnosti LinkedIn Corporation prostřednictvím zde popsaných pixelů, jsou vyžadovány příslušné záruky, které zajistí odpovídající úroveň ochrany osobních údajů.

LinkedIn jako součást příslušné smlouvy o poskytování služeb společností LinkedIn poskytuje zákazníkům své služby LinkedIn smlouvu o zpracování dat s propojenými standardními smluvními doložkami, kterou najdete zde: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa .

Více informací o účelu a rozsahu shromažďování údajů, jejich dalším zpracování a používání společností LinkedIn a také o možnostech nastavení ochrany vašeho soukromí naleznete také v pokynech na ochranu údajů společnosti LinkedIn.

Další informace o sledování konverzí LinkedIn naleznete na adrese: https://business.linkedin.com/de-de/marketing-solutions/conversion-tracking#get-started

Další informace o zpracování dat a době uchovávání najdete na adrese https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/65521?lang=de .

Dotčené kategorie údajů
Hlavička HTTP: V hlavičce HTTP jsou uvedeny informace o: navštívené webové stránky, včetně adresy URL, odkazu, IP adresy, vlastností zařízení a prohlížeče (user agent) a časového razítka.
Účel zpracování Reklama založená na zájmech
Právní základ zpracovávání údajů Souhlas
Doba uchovávání 180 dnů
Deaktivace / odvolání souhlasu Souhlas můžete odvolat změnou výběru v nastavení sledování (viz výše v části Cookies).
Dotčené kategorie údajů Údaje specifické pro pixely, jako např. ID pixelu
Účel zpracování Reklama založená na zájmech
Právní základ zpracovávání údajů Souhlas
Doba uchovávání 180 dnů
Deaktivace / odvolání souhlasu Souhlas můžete odvolat změnou výběru v nastavení sledování (viz výše v části Cookies).
Dotčené kategorie údajů Volitelné hodnoty, jako např. informace o uskutečněných nákupech, informace o hodnotě konverzí
Účel zpracování Reklama založená na zájmech
Právní základ zpracovávání údajů Souhlas
Doba uchovávání 180 dnů
Deaktivace / odvolání souhlasu Souhlas můžete odvolat změnou výběru v nastavení sledování (viz výše v části Cookies).
Jméno dodavatele LinkedIn Corporation 1000 W Maude Ave Sunnyvale CA 94085-2810 USA
Typ dodavatele Zpracovatel
Předávání údajů do třetích zemí Ano
Třetí země USA

Google Ads, remarketing a sledování konverzí a propojovač konverzí

Používáme službu Google Ads. Google Ads je online reklamní program společnosti Google LLC, (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). Zodpovědným orgánem pro uživatele v EU/EHP a Švýcarsku je Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko.

To znamená, že přepínáme reklamy Google Ads a v rámci toho využíváme i Google remarketing a sledování konverzí a propojovač konverzí. Reklamy se zobrazují na stránkách s výsledky vyhledávání Google a na webech reklamní sítě Google. Kromě toho používáme remarketingové seznamy pro reklamy ve vyhledávání. To nám umožňuje přizpůsobit reklamní kampaně pro uživatele, kteří již někdy naše webové stránky navštívili. Prostřednictvím služeb máme možnost kombinovat naše reklamy s určitými hledanými výrazy nebo zobrazovat reklamy pro předchozí návštěvníky např. s propagací služeb, které si návštěvníci prohlíželi na našich webových stránkách. To nám umožňuje zobrazovat uživatelům našeho webu reklamu orientovanou na jejich zájmy na jiných webových stránkách v rámci reklamní sítě Google (jako „reklamu Google“ v kontextu vyhledávání Google nebo na jiných webových stránkách).

Pro zájmově orientované nabídky je nutná analýza online chování uživatele. K provedení této analýzy používá Google soubory cookies. Při kliknutí na reklamu nebo při návštěvě naší webové stránky umístí Google na počítač uživatele soubor cookie. Tyto cookies mají platnost 90 dní. Informace shromážděné prostřednictvím příslušného souboru cookie se využívají, aby bylo možné návštěvníka cíleně oslovit při pozdějším vyhledávacím dotazu. Další informace o použité technologii souborů cookies naleznete také v pokynech společnosti Google týkajících se statistik webových stránek a v ustanoveních o ochraně osobních údajů. Prostřednictvím propojovače konverzí můžeme také ukládat údaje o kliknutích, abychom mohli efektivně měřit informace o sledování konverzí. Tímto vidíme, zda uživatelé po kliknutí na reklamu, kterou jsme nastavili přes Google Ads, provedou na webové stránce určitou, námi zadanou akci (např. zda dojde k objednání služby). Na našich stránkách proto používáme značku propojovače konverzí, na kterou se můžete jako návštěvník dostat, pokud jste klikli na některou z našich reklam. Pomocí značky propojovače konverzí jsme pak schopni zaznamenat informace o kliknutí na reklamu do adres URL konverzní stránky a uložit je do našich vlastních souborů cookie první strany (místo cookies třetích stran) na naší doméně.

Pomocí této technologie získává Google a my jakožto zákazník informace o tom, že uživatel klikl na reklamu a byl přesměrován na naše webové stránky. Informace získané v tomto dokumentu se používají výhradně pro statistické vyhodnocení za účelem optimalizace zobrazení. Neobdržíme žádné informace, které by umožnily osobně identifikovat návštěvníky. Vaše IP adresa je přenášena na Google, protože na této webové stránce využíváme při používání Google Analytics maskování IP společnosti Google, vaše IP adresa však bude anonymizována.

Data protokolu jsou anonymizována po 9 měsících a informace o cookies budou anonymizovány po 18 měsících.

Statistiky, které nám společnost Google poskytuje, obsahují celkový počet uživatelů, kteří klikli na některou z našich reklam a případně také informaci, zda byly tyto údaje předány na stránku se značkou pro měření konverzí našeho webu. Na základě těchto statistik můžeme zjistit, u kterých hledaných pojmů bylo obzvláště často kliknuto na naše reklamy a které reklamy vedou uživatele k navázání kontaktu prostřednictvím kontaktního formuláře.

Bližší informace o ochraně osobních údajů v rámci Google Ads najdete na adrese: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de .

Pokud jsou údaje zpracovávány mimo EU/EHP, uzavřeli jsme za účelem vytvoření bezpečné úrovně ochrany dat s poskytovatelem služeb standardní doložky o ochraně údajů přijaté Komisí EU v souladu s čl. 46 GDPR, které v jednotlivých případech umožní přenos osobních údajů do třetí země.

Právním základem pro popsané zpracování údajů je váš souhlas, čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a) GDPR. Udělený souhlas můžete kdykoli s účinností do budoucna odvolat změnou výběru v nastaveních sledování (viz výše v části Cookies). Alternativně můžete své místní úložiště z těchto webových stránek vymazat. Poté se opět zobrazí banner s odkazem na možnosti výběru.

Máte také možnost pomocí nastavení reklamy ( https://adssettings.google.com/authenticated?hl=de ) vybrat typy reklam Google nebo deaktivovat zájmově orientované reklamy na Googlu.

Newsletter a telefonické kontaktování pro reklamní účely

Na našich webových stránkách nebo prostřednictvím „Advertising Lead Forms“ (viz níže) máte možnost přihlásit se k odběru našeho newsletteru a uložit své telefonní číslo pro účely kontaktování za reklamním účelem, abychom vám mohli poskytnout informace e-mailem a telefonem/SMS v rámci vámi uděleného souhlasu, pokud jste k tomu vyjádřili výslovný souhlas (čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a) GDPR). Souhlasem se zasíláním newsletteru a telefonickým kontaktem souhlasíte s pravidelným odběrem následujícího:

 • Informace o produktech a službách (např. příslušenství, návody k přístrojům, poradenství ohledně kuchyní)
 • Pozvánky na akce a sjednávání termínů (například kuchařské akce, vaření s odborníky, akce pořádané akademií, veletrhy)
 • Průzkumy spokojenosti zákazníků

společností RATIONAL AG, Siegfried-Meister-Straße 1,86899 Landsberg am Lech, nebo jejími příslušnými koncernovými společnostmi. Kontaktovat vás bude vždy pouze společnost, která je za vás zodpovědná. Kompetence vyplývá ze sídla vaší společnosti / místa vaší činnosti.

Pro přihlášení k odběru našich newsletterů a pro další souhlasy s oslovením reklamních materiálů e-mailem používáme tzv. double-opt-in metodu. To znamená, že vám po zadání vaší e-mailové adresy na ni zašleme potvrzovací e-mail, ve kterém vás žádáme o potvrzení, že si opravdu zasílání newsletteru přejete. Pokud to nepotvrdíte do 24 hodin, bude vaše přihlášení k odběru automaticky smazáno. Pokud své přání odebírat newsletter potvrdíte, uložíme vaši e-mailovou adresu na tak dlouho, dokud newsletter neodhlásíte. Ukládání slouží výhradně k zasílání newsletteru. Dále ukládáme vždy při přihlášení a potvrzení vaše IP adresy a časy, abychom zabránili zneužití vašich osobních údajů. Právním základem pro protokolování přihlášek je náš oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR na základě dříve uděleného souhlasu, viz také čl. 7 odst. 1 GDPR.

Poskytování dalších, samostatně označených informací je dobrovolné a slouží pouze k personalizaci newsletteru a/nebo propagačních telefonních hovorů. Právním základem je váš souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a) GDPR.

Svůj souhlas se zasíláním newsletteru nebo s telefonickým kontaktováním pro reklamní účely můžete kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu můžete provést kliknutím na odkaz uvedený v každém e-mailu s newsletterem nebo zasláním e-mailu na adresu privacy@rational-online.com , a rovněž během telefonátu.

Jméno poskytovatele newsletteru salesforce.com, inc, Salesforce Tower 415 Mission Street, 3rd Floor San Francisco, CA 94105 USA
Typ dodavatele Zpracovatel
Předávání údajů do třetích zemí Ano
Třetí země USA
Záruky podle čl. 44 a násl. GDPR  Standardní smluvní doložky EU / více:  https://sfdc.co/cakvbB
Jméno poskytovatele newsletteru EQS Group AG, Johannstrasse 47, D-80333 München
Typ dodavatele Zpracovatel
Předávání údajů do třetích zemí Ne
Třetí země  
Záruky podle čl. 44 a násl. GDPR   
Data IP adresa při přihlášení
Účel zpracování Doklad o registraci
Právní základ zpracovávání údajů Oprávněný zájem
Doba uchovávání do 3 let od odvolání / vznesení námitky
Data Datum registrace
Účel zpracování Doklad o registraci
Právní základ zpracovávání údajů Oprávněný zájem
Doba uchovávání do 3 let od odvolání / vznesení námitky
Data IP adresa u DOI
Účel zpracování Doklad o metodě double-opt-in
Právní základ zpracovávání údajů Oprávněný zájem
Doba uchovávání do 3 let od odvolání / vznesení námitky
Data Okamžik ověření DOI
Účel zpracování Doklad o metodě double-opt-in
Právní základ zpracovávání údajů Oprávněný zájem
Doba uchovávání do 3 let od odvolání / vznesení námitky
Data E-mailová adresa
Účel zpracování Zasílání newsletteru
Právní základ zpracovávání údajů Souhlas
Doba uchovávání do odvolání / vznesení námitky
Data *Oslovení
Účel zpracování Přímé oslovení
Právní základ zpracovávání údajů Souhlas
Doba uchovávání do odvolání / vznesení námitky
Data *Křestní jméno
Účel zpracování Přímé oslovení
Právní základ zpracovávání údajů Souhlas
Doba uchovávání do odvolání / vznesení námitky
Data *Příjmení
Účel zpracování Přímé oslovení
Právní základ zpracovávání údajů Souhlas
Doba uchovávání do odvolání / vznesení námitky
Data Tel. č.
Účel zpracování Přímé oslovení
Právní základ zpracovávání údajů Souhlas
Doba uchovávání do odvolání / vznesení námitky

Formuláře pro potenciální zákazníky (Advertising Lead) na Facebooku a LinkedInu

Využíváme rozšíření formulářů Google-Ads Lead, abychom mohli zájemcům nabídnout možnost kontaktovat nás přímo prostřednictvím zde zobrazeného kontaktního formuláře. Alternativně lze samozřejmě vždy zvolit také přímé kontaktní cesty prostřednictvím kontaktních formulářů na našich webových stránkách nebo e-mailem.
K akcím se můžete přihlásit prostřednictvím formulářů Advertising Lead. Údaje pak zpracováváme, abychom odpověděli na vaše dotazy a zpracovali vaši žádost a umožnili vám účast na našich webinářích. Patří sem i náš oprávněný zájem na zpracování ve smyslu čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR.

Vaše údaje, které jsme obdrželi v rámci kontaktování, budou vymazány, jakmile již nebudou potřebné pro dosažení účelu jejich shromažďování, bude plně zpracován váš požadavek a nebude nutná žádná další komunikace s vámi, ani ji nebudete vy požadovat.

Poskytování vašich osobních údajů není právně ani smluvně požadováno.
Automatizované rozhodování včetně profilování z naší strany neprobíhá.

Výše uvedené osobní údaje dostávají různí příjemci v rámci i mimo EU/EHP.
Konkrétně jde o následující příjemce:

Příjemci v rámci koncernu RATIONAL (národní společnosti)
Kontaktuje vás vždy jen pro vaši příslušnou společnost. Kompetence vyplývá ze sídla vaší společnosti / místa vaší činnosti.

Externí poskytovatelé služeb v rámci zpracování zakázky podle čl. 28 GDPR:

 • LinkedIn Ireland Unlimited Company
  Wilton Place,
  Dublin 2, Irland
  Zde najdete aktuální dohodu o zpracování údajů a standardní smluvní doložky LinkedIn https://legal.linkedin.com/dpa/DE.
 • Facebook Ireland Ltd.
  4 Grand Canal Square
  Grand Canal Harbour
  Dublin 2 Irsko
  Facebook poskytuje od 31. 8. 2020 online „dodatek k přenosu údajů z Facebooku EU“, pomocí kterého mají být zahrnuty standardní smluvní doložky v případech, ve kterých má Facebook Ireland Limited zpracovávat údaje z EU/EHP jako zpracovatel zakázky a připojovat je k Facebook Inc. jako vedlejší zpracovatel.

Výslovně upozorňujeme, že LinkedIn a Facebook ukládají data (např. IP adresu, případně i osobní zájmy, chování na webových stránkách obou poskytovatelů, osobní údaje uložené v sítích atd.) uživatelů a používají je pro obchodní účely.

Na zpracování a další používání těchto údajů nemáme žádný vliv, protože společnosti Facebook/LinkedIn rozhodují o jejich zpracování samy. V jakém rozsahu, kde a po jakou dobu budou údaje ukládány, do jaké míry budou údaje propojovány a vyhodnocovány a komu budou tyto údaje předávány, nedokážeme v současné době předjímat. Ani o lhůtách pro výmaz, tedy o tom, zda a do jaké míry jsou dodržovány, nemáme žádný přehled ani na to nemáme žádný vliv.

Další informace o účelu a rozsahu shromažďování údajů a dalším zpracování a používání údajů LinkedIn, stejně jako možnosti nastavení pro ochranu vašeho soukromí, naleznete v pokynech na ochranu údajů společnosti LinkedIn.

Využíváme rozšíření formulářů Google-Ads Lead, abychom mohli zájemcům nabídnout možnost kontaktovat nás přímo prostřednictvím zde zobrazeného kontaktního formuláře. Rozšíření formuláře Google Ads Lead jsou službou společnosti Google LLC, (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). Zodpovědným orgánem pro uživatele v EU/EHP a Švýcarsku je Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko. Alternativně lze samozřejmě vždy zvolit také přímé kontaktní cesty prostřednictvím kontaktních formulářů na našich webových stránkách nebo e-mailem.

Na naše (kuchařské) akce se můžete přihlásit prostřednictvím formulářů Google Ads Lead.

Pokud nás kontaktujete prostřednictvím formuláře Google Ads Lead, budou vámi poskytnuté údaje (vaše e-mailová adresa, celé jméno, telefonní číslo, PSČ a bydliště a také název vaší pracovní pozice a název vaší provozovny) zpracovány výhradně za účelem zpracování vaší žádosti o účast na některé z našich kuchařských událostí a umožnění vámi požadované účasti na naší kuchařské akci. Patří sem i náš oprávněný zájem na zpracování ve smyslu čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR. Zpracování údajů k dalším účelům není zamýšleno.

Osobní údaje, které je třeba uvést, jsou přitom v příslušném přihlašovacím formuláři označeny jako povinné pole, další údaje jsou dobrovolné.

Vaše údaje, které jsme obdrželi v rámci kontaktování, budou v případě vašeho přihlášení na některou z našich kuchařských akcí vymazány nejpozději po 24 měsících, pokud nebude do té doby nutná žádná další komunikace s vámi, pokud si to přejete nebo pokud jsme ji sami iniciovali.

Popsané zpracování vašich osobních údajů sdělených prostřednictvím formuláře Google Lead můžete kdykoliv s účinností do budoucna odvolat. Za tímto účelem nám zašlete e-mail na adresu privacy@rational-online.com a vyjádřete své přání odvolat svůj souhlas s účinností do budoucna.

Výše uvedené osobní údaje dostávají různí příjemci v rámci i mimo EU/EHP.

Konkrétně jde o následující příjemce:

Příjemci v rámci koncernu RATIONAL (národní společnosti)

Kontaktuje vás vždy jen pro vaši příslušnou společnost. Kompetence vyplývá ze sídla vaší společnosti / místa vaší činnosti.

Při předání údajů mimo Evropskou unii obecně neplatí vysoká úroveň ochrany osobních údajů jako v Evropě.

Pokud jsou údaje zpracovávány mimo Evropský hospodářský prostor / EU, kde neexistuje žádná úroveň ochrany osobních údajů odpovídající evropskému standardu, použije společnost Google podle vlastních údajů standardní smluvní doložky. Více informací o zacházení s uživatelskými údaji najdete v podmínkách zpracování údajů o zakázce pro reklamní produkty Google: https://business.safety.google/intl/de/adsprocessorterms/

Pokud komunikujete v rámci služeb Google, Google má samozřejmě přístup k vašim údajům také v USA. Výslovně upozorňujeme na to, že Google údaje uživatelů (např. IP adresu, případně i osobní zájmy, chování na stránkách Googlu, osobní údaje uložené na Googlu atd.) ukládá a používá pro obchodní účely.

Na zpracování a další používání těchto údajů nemáme žádný vliv, protože společnost Google rozhoduje o jejich zpracování sama. V jakém rozsahu, kde a po jakou dobu budou údaje ukládány, do jaké míry budou údaje propojovány a vyhodnocovány a komu budou tyto údaje předávány, nedokážeme v současné době předjímat. Ani o lhůtách pro výmaz, tedy o tom, zda a do jaké míry jsou dodržovány, nemáme žádný přehled ani na to nemáme žádný vliv.

Prohlášení o ochraně osobních údajů a podmínky používání společnosti Google naleznete ZDE .

Informace o podmínkách zpracování údajů mezi správci reklamních produktů Google si můžete přečíst ZDE .

Další informace o nakládání s údaji od Google naleznete také na: https://business.safety.google/ .

Další informace o rozšířeních lead formuláře naleznete zde:

https://support.google.com/google-ads/answer/9423234?hl=de&ref_topic=9716366

Kromě toho i zde platí informace o službách Google Ads, remarketing a měření konverzí.

Google Maps

Používáme službu Google Maps. Rozšíření formuláře Google Ads Lead jsou službou společnosti Google LLC, (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). Zodpovědným orgánem pro uživatele v EU/EHP a Švýcarsku je Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko.

Pro používání funkcí Google Maps mohou být na servery poskytovatele přenášeny informace, včetně IP adresy a adresy zadané v rámci funkce trasy. Tyto informace se zpravidla přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají.

Při návštěvě webové stránky, která obsahuje mapy od Google Maps, naváže váš prohlížeč zpravidla i bez použití mapy přímé spojení se servery společnosti Google, přičemž je obsah mapy odeslán do vašeho prohlížeče a prostřednictvím něj integrován. Použitím našeho nástroje pro správu souhlasu (Usercentrics) tomu zabráníte, pokud jste neudělili souhlas se zpracováním údajů v souvislosti s Google Maps. Kvůli integraci Google Maps tedy bez vašeho souhlasu nebudou přenášeny žádné údaje.

Poskytovatel těchto stránek nemá žádný vliv na tento přenos dat. Podle současného stavu znalostí tyto údaje zahrnují:

 • datum a čas návštěvy příslušné webové stránky,
 • internetová adresa nebo URL navštívené webové stránky,
 • IP adresa, (spouštěcí) adresa zadaná v rámci plánování trasy

Používání Google Maps probíhá v zájmu odpovídajícího zobrazování našich online nabídek a snadného vyhledání míst, která jsme uvedli na našich webových stránkách.

Aktivací nastavení sledování souhlasíte s tím, aby Google dostával údaje o vašem používání, které lze také použít k analýze vašeho uživatelského chování pro účely průzkumu trhu a marketingu. Právním základem pro popsané zpracování údajů je váš souhlas, čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a) GDPR. Tento udělený souhlas můžete kdykoli s účinností do budoucna odvolat změnou výběru v nastaveních sledování (viz výše v části Cookies). Alternativně můžete své soubory cookies (všechny nebo pouze z této webové stránky) vymazat. Poté se opět zobrazí banner s odkazem na možnosti výběru. Pokud nesouhlasíte nebo odvoláte svůj souhlas, bude vám používání znemožněno.

Více informací o nakládání s uživatelskými údaji najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ .

YouTube (rozšířený režim ochrany osobních údajů)

Na našich webových stránkách používáme služby YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, společnosti Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Pokud navštívíte stránku, kde je vloženo video YouTube, obvykle se naváže spojení k serverům YouTube a obsah se přitom zobrazí prostřednictvím oznámení vašemu prohlížeči na internetové stránce. Použitím našeho nástroje pro správu souhlasu (Usercentrics) tomu zabráníte, pokud jste neudělili souhlas se zpracováním údajů v souvislosti s YouTube. Kvůli integraci YouTube tedy bez vašeho souhlasu nebudou přenášeny žádné údaje.

Pro ochranu vašich osobních údajů přitom používáme možnost rozšířené ochrany osobních údajů poskytovanou společností YouTube. Podle informací z YouTube jsou však v „rozšířeném režimu ochrany osobních údajů“ data přenášena na server YouTube pouze tehdy, pokud aktivně spustíte video. Pokud jste v tomto okamžiku přihlášeni na YouTube, budou informace o videích, které jste si prohlíželi, přiřazeny k vašemu účtu na YouTube. Můžete tomu zabránit tím, že se před návštěvou našich webových stránek ze svého účtu odhlásíte.

Další informace o ochraně osobních údajů YouTube poskytuje Google pod následujícím odkazem: https://policies.google.com/privacy

Aktivací nastavení sledování souhlasíte s tím, aby YouTube dostával údaje o vašem používání, které lze také použít k analýze vašeho uživatelského chování pro účely průzkumu trhu a marketingu. Právním základem pro popsané zpracování údajů je váš souhlas, čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a) GDPR. Tento udělený souhlas můžete kdykoli s účinností do budoucna odvolat změnou výběru v nastaveních sledování (viz výše v části Cookies). Alternativně můžete své místní úložiště z těchto webových stránek vymazat. Poté se opět zobrazí banner s odkazem na možnosti výběru. Pokud nesouhlasíte nebo odvoláte svůj souhlas, bude vám používání znemožněno.

Vimeo

Používáme službu společnosti Vimeo.com, Inc., 330 West 34 Street, 5th Floor, New York NY 10001, USA („Vimeo") k zobrazení a přehrávání videoobsahu o produktech (klíčová prezentace pro uvedení produktu na trh).

Ty se načítají z Vimea nebo se přes Vimeo přenášejí. Data přitom lze přenést od vás na Vimeo. Začleněním videí Vimeo sledujeme účel, aby byla naše webová stránka pro uživatele více zajímavá a atraktivní a bylo dosaženo lepší prezentace a použití našich výukových obsahů. Kromě textů a obrázků vám můžeme pomocí Vimeo prezentovat informace také jako videoobsah přímo na našich webových stránkách, namísto toho, abychom vám poskytli pouze odkaz.

Pokud přes Vimeo vyvoláte stránku, do které je vloženo video, obvykle se naváže spojení se servery Vimeo a data jsou odeslána na servery v USA, což serveru Vimeo sdělí, kterou webovou stránku jste navštívili.

Výslovně upozorňujeme na to, že společnost Vimeo jedná jako vlastní správce a mimo jiné od vás shromažďuje osobní údaje pomocí souborů cookie.

Na zpracování a další používání těchto údajů nemáme žádný vliv, protože společnost Google rozhoduje o jejich zpracování sama. V jakém rozsahu, kde a po jakou dobu budou údaje ukládány, do jaké míry budou údaje propojovány a vyhodnocovány a komu budou tyto údaje předávány, je pro nás zřejmé pouze v rámci informací v jejich prohlášení o ochraně údajů .

Použitím našeho nástroje pro správu souhlasu (Usercentrics) tomu zabráníte, pokud jste neudělili souhlas se zpracováním údajů v souvislosti s Vimeo. Díky integraci Vimeo nebudou bez vašeho souhlasu přenášena žádná data.

Aktivací v Usercentics souhlasíte s tím, že bez ohledu na to, zda máte účet Vimeo, nebo ne, budou údaje o vás přenášeny do společnosti Vimeo prostřednictvím souborů cookie používaných společností Vimeo a podobných technologií, když si prohlížíte video. Patří sem například vaše IP adresa, technické informace o typu prohlížeče, operační systém, navštívené stránky, odkazující URL, informace poskytnuté uživateli na stránce, vyhledávací dotazy, geografická poloha, prohlížený obsah nebo zcela základní informace o zařízení. Pokud jste v tomto okamžiku přihlášeni na YouTube, budou informace o videích, které jste si prohlíželi, přiřazeny k vašemu účtu na YouTube. Tomu můžete zabránit tak, že se před návštěvou platformy odhlásíte ze svého členského účtu.

Společnost RATIONAL jako zodpovědná osoba obdrží od Vimeo následující údaje související s videem: Prohlížení, tj. počet prohlížení živého videa, špičkový počet diváků, tj. nejvyšší počet souběžných diváků během streamování a průměrná doba prodlevy, tj. průměrná doba prodlevy diváka během živé akce a doba prodlevy.

Společnost Vimeo sídlí v USA, a nachází se tedy v nezabezpečené třetí zemi, ve které je úroveň ochrany údajů nižší než úroveň ochrany údajů v EU/EHP. Pro zajištění nabídky používá Vimeo také výpočetní střediska v USA. Vaše data tak mohou být zpracovávána také na serverech v USA. Upozorňujeme, že podle názoru Evropského soudního dvora neexistuje v současné době přiměřená úroveň ochrany pro přenos dat do USA. To může mít za následek různá rizika pro zákonnost a bezpečnost zpracování údajů. Pro zajištění přiměřené úrovně ochrany osobních údajů byly navíc uzavřeny standardní smluvní doložky EU podle čl. 46 GDPR, které poskytla Komise EU, aby bylo zajištěno, že vaše údaje budou zpracovávány v souladu s evropskými standardy ochrany osobních údajů, pokud budou předány do třetích zemí a tam uloženy, jako např. do USA. Kromě toho je Vimeo certifikován pro EU-U.S. Data Privacy Framework (DPF), britské rozšíření EU-U.S. DPF a Swiss-U.S. DPF. Tuto certifikaci si můžete prohlédnout zde: Seznam DPF

Právním základem pro popsané zpracování údajů je váš souhlas, čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a) GDPR, § 25 odst. 1 TTDSG.

Souhlas, který jste přitom udělili, můžete kdykoli s účinností do budoucna odvolat tak, že prostřednictvím odkazu na konci každé stránky (tzv. zápatí) otevřete nastavení sledování a odstraníte zaškrtnutí zpracování, které jste předtím odsouhlasili. Pokud nesouhlasíte nebo svůj souhlas odvoláte, bude vám používání znemožněno.

Další informace o ochraně osobních údajů YouTube poskytuje Google pod následujícím odkazem:

Kontakt

Můžete nás kontaktovat prostřednictvím naší e-mailové adresy nebo různých kontaktních formulářů. Osobní údaje, které nám tímto způsobem předáváte, použijeme samozřejmě výhradně k účelu, ke kterému nám je při kontaktování poskytnete.

Pokud se v našich kontaktních formulářích ptáme na údaje, které nejsou nutné pro navázání kontaktu, označili jsme je vždy jako volitelné. Tyto údaje nám slouží ke konkretizaci vašeho dotazu a lepšího vyřízení vaší žádosti. Sdělení těchto údajů probíhá výslovně dobrovolně a s vaším souhlasem. Pokud se zde jedná o údaje ke komunikačním kanálům (například e-mailová adresa, telefonní číslo), souhlasíte navíc s tím, že vás budeme případně kontaktovat také pomocí tohoto komunikačního kanálu, abychom na váš požadavek odpověděli.

Tento souhlas můžete samozřejmě kdykoliv do budoucna odvolat. Obraťte se prosím na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož kontaktní údaje najdete níže.

Data IP adresa při přihlášení
Účel zpracování Předání obsahu formuláře webovému serveru
Právní základ zpracovávání údajů Souhlas / navázání/realizace smluvního vztahu
Doba uchovávání Až do konce spojení
Data Tematická oblast
Účel zpracování Zlepšení zpracování požadavku
Právní základ zpracovávání údajů Souhlas / navázání/realizace smluvního vztahu
Doba uchovávání Do dosažení účelu / ukončení povinnosti předkládat důkazy
Data Zpráva
Účel zpracování Zodpovězení požadavku
Právní základ zpracovávání údajů Souhlas / navázání/realizace smluvního vztahu
Doba uchovávání Do dosažení účelu / ukončení povinnosti předkládat důkazy
Data Oslovení
Účel zpracování Přímé oslovení
Právní základ zpracovávání údajů Souhlas / navázání/realizace smluvního vztahu
Doba uchovávání Do dosažení účelu / ukončení povinnosti předkládat důkazy
Data Křestní jméno
Účel zpracování Přímé oslovení
Právní základ zpracovávání údajů Souhlas / navázání/realizace smluvního vztahu
Doba uchovávání Do dosažení účelu / ukončení povinnosti předkládat důkazy
Data Příjmení
Účel zpracování Přímé oslovení
Právní základ zpracovávání údajů Souhlas / navázání/realizace smluvního vztahu
Doba uchovávání Do dosažení účelu / ukončení povinnosti předkládat důkazy
Data *Funkce
Účel zpracování Zlepšení zpracování požadavku
Právní základ zpracovávání údajů Souhlas / navázání/realizace smluvního vztahu
Doba uchovávání Do dosažení účelu / ukončení povinnosti předkládat důkazy
Data *Společnost
Účel zpracování Zlepšení zpracování požadavku
Právní základ zpracovávání údajů Souhlas / navázání/realizace smluvního vztahu
Doba uchovávání Do dosažení účelu / ukončení povinnosti předkládat důkazy
Data E-mailová adresa
Účel zpracování Zodpovězení požadavku
Právní základ zpracovávání údajů Souhlas / navázání/realizace smluvního vztahu
Doba uchovávání Do dosažení účelu / ukončení povinnosti předkládat důkazy
Data Tel. č.
Účel zpracování Zodpovězení požadavku
Právní základ zpracovávání údajů Souhlas / navázání/realizace smluvního vztahu
Doba uchovávání Do dosažení účelu / ukončení povinnosti předkládat důkazy
Data *Číslo faxu
Účel zpracování Zodpovězení požadavku
Právní základ zpracovávání údajů Souhlas / navázání/realizace smluvního vztahu
Doba uchovávání Do dosažení účelu / ukončení povinnosti předkládat důkazy
Data Adresa (společnosti)
Účel zpracování Zlepšení zpracování požadavku
Právní základ zpracovávání údajů Souhlas / navázání/realizace smluvního vztahu
Doba uchovávání Do dosažení účelu / ukončení povinnosti předkládat důkazy

* dobrovolný údaj

Použití souborů cookie UTM parametru používání našich kontaktních formulářů.

Používáme parametr UTM, který nám umožňuje přidávat k vašim adresám URL sledovatelná rozšíření. ZZa tento soubor cookie jsme zodpovědní my. Takzvaný parametr source, který používáme, nám umožňuje definovat zdroj odkazu. Mohou to být webové stránky Google nebo kanály sociálních médií. Pokud se přes odkaz společnosti RATIONAL AG, který je označen parametrem UTM, dostanete na stránku společnosti RATIONAL AG, pak se tato informace uloží v souboru cookie sf_utms a při přihlášení na akci se prostřednictvím našeho kontaktního formuláře předá společnosti RATIONAL AG. Slouží k rozpoznání, ze které stránky, tj. z jakého zdroje, jste se k nám dostali.

Právním základem pro popsané zpracování údajů je váš souhlas, čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a GDPR, § 25 odst. 1 TTDSG. Tento udělený souhlas můžete kdykoli s účinností do budoucna odvolat změnou výběru v nastaveních sledování (viz výše v části Cookies). Alternativně můžete své soubory cookie (všechny nebo pouze z této webové stránky) vymazat. Poté se opět zobrazí banner s odkazem na možnosti výběru. Pokud nesouhlasíte nebo svůj souhlas odvoláte, bude vám používání znemožněno.

Údaje zaslané prostřednictvím UTM parametru se vymažou, jakmile již nejsou potřebné pro účely zpracování a neexistují žádné zákonné povinnosti pro jejich uchovávání. Maximální doba uložení kontaktu je tři roky po uplynutí účelu zpracování.

Shromážděné údaje mohou být předány dalším společnostem, včetně mezinárodních koncernových společností společnosti RATIONAL AG. Vezměte prosím na vědomí, že v rámci této služby mohou být údaje přenášeny do země, která nemá potřebné standardy ochrany osobních údajů. Níže najdete seznam zemí, do kterých jsou údaje předávány

Stáhněte si whitepaper a další informace

Na našich webových stránkách můžete získat různé dokumenty typu whitepaper, články a infografiku. Před stažením budete vyzváni k zadání svých kontaktních údajů (oslovení, jméno a příjmení, e-mailová adresa, PSČ, město, země, společnost). Tyto údaje ukládáme a používáme je k oslovení v e-mailu pro reklamní účely. Poskytnuté osobní údaje představují smluvní protislužbu za poskytování dokumentů.

K ověření vaší e-mailové adresy používáme tzv. metodu double-opt-in. To znamená, že vám po zadání vaší e-mailové adresy na ni zašleme potvrzovací e-mail, ve kterém vás žádáme o potvrzení. Pokud je neobdržíme do 24 hodin, budou vaše údaje z databáze automaticky vymazány. Po úspěšné registraci obdržíte požadované materiály.

Kromě toho ukládáme vždy při přihlášení a potvrzení vaši IP adresu a časy registrace a potvrzení. Účelem tohoto postupu je prokázat vaši registraci v rámci naší odpovědnosti a případně objasnit případné zneužití vašich osobních údajů. Z důvodu plnění odpovědnosti máme oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1věta 1 písm. f) GDPR na zpracování údajů metody double-opt-in.

S účinností do budoucna můžete kdykoli vznést námitku proti používání vašich osobních údajů pro reklamní účely. K tomu klikněte na odkaz pro odhlášení, který se nachází na konci každého e-mailu s newsletterem, nebo nám zašlete e-mail na adresu privacy@rational-online.com a vyjádřete své přání s účinkem do budoucna.

Jméno poskytovatele newsletteru salesforce.com, inc, Salesforce Tower 415 Mission Street, 3rd Floor San Francisco, CA 94105 USA
Typ dodavatele Zpracovatel
Předávání údajů do třetích zemí Ano
Třetí země USA
Záruky dle čl. 44 a násl. GDPR Více o standardních smluvních doložkách EU: https://sfdc.co/cakvbB

Videokonference a projektová práce prostřednictvím Microsoft Teams.

Službu Microsoft Teams používáme k realizaci videokonferencí a audiokonferencí, webinářů a k výměně názorů pomocí funkce zpráv, jakož i ke společné práci s podklady v různých formátech souborů. MIcrosoft Teams jsou softwarem společnosti Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA.

V této souvislosti jsou osobní údaje účastníků zpracovávány v rámci komunikačních procesů s námi a rovněž ukládány na serverech společnosti Microsoft. Lokalitou těchto serverů je Nizozemsko (Evert van de Beekstraat 354, 1118 CZ Schiphol, Nizozemsko) a Irsko (1, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521, Irsko).

Údaje se řídí také rozsahem komunikace a účelem používání. Mohou sem mimo jiné patřit přihlašovací a kontaktní údaje, vizuální a zvukové příspěvky, záznamy v chatu, obsahy sdílených souborů a sdílené obrazovky. Zpracované druhy údajů jsou tedy údaje o skladových zásobách (jako jméno, adresa), kontaktní údaje (jako e-mailová adresa, telefonní číslo), údaje o obsahu (jako jsou textové údaje, fotosoubory, videosoubory), údaje o používání (jako je doba přístupu, zájem o obsah), metadata (např. informace o zařízení, IP adresa).

Společnost Microsoft zpracovává údaje o používání a metadatech pro bezpečnostní účely a optimalizaci vlastní služby. Nechce někdo brigádu? Práce s dětmi z dětského domova. 1000 Kč na den + strava a ubytování. Plnoletost podmínkou! Práce na Dohodu. Případní zájemci pište do zpráv. Více informací najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Microsoft .

Pokud vás požádáme o souhlas s používáním určitých funkcí – např. ohledně záznamu videokonference, právním základem pro zpracování je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a) GDPR. Jinak budou vaše údaje zpracovávány na základě našich oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. f) GDPR) na efektivní a bezpečné komunikaci s našimi komunikačními partnery. Máme oprávněný (ekonomický) zájem na tom, abychom našim zaměstnancům, zákazníkům a partnerům poskytli mnoho různých komunikačních kanálů za účelem podpory uživatelské přívětivosti a co nejvíce zjednodušili a zpříjemnili výměnu informací. Naproti tomu existují zájmy dotčených osob, aby se na ně zpracování údajů nevztahovalo a aby mohli zpracování svých osobních údajů některými poskytovateli technologií a služeb odmítnout. Vzhledem k tomu, že každý může ke kontaktování použít jiné komunikační prostředky (např. e-mail nebo telefon), mají uživatelé možnost zpracování svých údajů službou Microsoft Teams odmítnout. Tyto alternativy jsou rovněž běžné a přijatelné, takže nelze předpokládat žádný nátlak či vynucování. V důsledku toho nejsou zřejmé žádné zájmy dotčených osob, které převažují nad našimi zájmy jakožto strany odpovědné za zpracování. Z tohoto důvodu je používání Microsoft Teams považováno za další možnost, jak nás kontaktovat za účelem zachování našich oprávněných zájmů.

Pokud jste nám udělili souhlas s používáním určitých funkcí, můžete jej kdykoli odvolat také e-mailem na adrese privacy@rational-online.com .

V souladu se zákonnými požadavky můžete vznést proti zpracování svých údajů v Microsoft Cloudu námitku.

Údaje budou vymazány po uplynutí následujících lhůt:

 • údaje o skladových zásobách (jako jméno, adresa), po 180 dnech
 • kontaktní údaje (např. e-mailová adresa, telefonní číslo), po 180 dnech
 • údaje o obsahu (jako jsou textové záznamy, fotosoubory, videosoubory), po dvou letech
 • údaje o používání (jako je doba přístupu, zájem o obsah), po 180 dnech
 • metadata (např. informace o přístroji, IP adresa), po 180 dnech

Dále je se společností Microsoft uzavřena dohoda o zpracování zakázky.

Další pokyny ke zpracování údajů najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Microsoft . Pokud jsou osobní údaje zpracovávány společností Microsoft v USA, odkazujeme na EU-SCC uzavřenou s koncernem Microsoft.

Prohlášení společnosti RATIONAL AG o ochraně osobních údajů pro interní oznamovací systém.

V rámci zadávání a zpracování oznámení v interním oznamovacím systému se mimo jiné zpracovávají následující druhy osobních údajů:

 • osobní identifikační údaje oznamovatele, jako je jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa;
 • zaměstnanecký status;
 • Informace o dotčených osobách, tj. fyzických osobách, které jsou v oznámení označeny jako osoba, která se dopustila porušení, nebo s nimiž je uvedená osoba spojena. Tyto informace zahrnují například jméno a příjmení, pohlaví, adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu nebo jiné informace umožňující identifikaci;
 • Informace o porušení, které případně umožňují vyvodit závěry o fyzické osobě.

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem prošetření oznámení. Dále budou údaje zpracovávány za účelem prevence, odhalení a/nebo následných opatření (například opatření k ověření platnosti tvrzení vznesených v oznámení a případně k řešení nahlášeného porušení, mimo jiné prostřednictvím interního vyšetřování, vyšetřování, trestního stíhání, opatření k (zpětnému) vymáhání finančních prostředků nebo ukončení řízení).

Osobní údaje, které jsou zpracovávány v rámci oznámení, zpracovává na základě pověření a dle pokynů firma lawcode GmbH, Universitätsstraße 3, 56070 Koblenz, Německo. Předávání osobních údajů třetím stranám probíhá zásadně pouze tehdy, pokud k tomu existuje právní základ. To platí zejména v případě, že předání slouží k plnění zákonných požadavků, podle kterých jsme povinni poskytovat informace, oznamovat nebo předávat údaje, pokud jste k tomu udělili svůj souhlas nebo pokud to odůvodňuje zvážení zájmů. Kromě toho externí poskytovatelé služeb, jako jsou externí datová centra nebo poskytovatelé telekomunikací, zpracovávají osobní údaje naším jménem jako zpracovatele zakázky. V závislosti na těžišti odpovědnosti hlášení a pro účinné zahájení následných opatření budou osobní údaje případně předány našim příslušným odborným oddělením.

Upozornění týkající se dodržování předpisů jsou poskytována podle § 11 odst. 5 HinSchG uchovávána po dobu 3 let od uzavření smlouvy. Zprávy, které nejsou relevantní pro dodržování předpisů, jsou pro účely podávání zpráv uchovávány po dobu až 1 roku.

Předávání osobních údajů

Vaše osobní údaje nepředáváme třetím stranám k jiným než uvedeným účelům.

Vaše osobní údaje předáváme třetím stranám pouze v případě, že:

 • jste k tomu dali výslovný souhlas,
 • je poskytnutí nezbytné k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků a neexistuje žádný důvod k domněnce, že máte převažující oprávněný zájem na tom, aby vaše údaje nebyly předány,
 • pro případ, že pro předání existuje zákonná povinnost, a také
 • pokud je to zákonem povolené a nezbytné pro vyřízení smluvních vztahů s vámi.

Při předání údajů mimo Evropskou unii obecně neplatí vysoká úroveň ochrany osobních údajů jako v Evropě. Při předávání se může stát, že v danou chvíli nebude existovat ustanovení o přiměřenosti Komise EU ve smyslu čl. 45 odst. 1–3 GDPR. To znamená, že Komise EU dosud kladně neurčila, že úroveň ochrany osobních údajů pro danou zemi odpovídá úrovni ochrany osobních údajů Evropské unie v souladu s GDPR, proto jsme vytvořili výše uvedené vhodné záruky. K možným rizikům, která v souvislosti s přenosem údajů nelze zcela vyloučit, patří zejména toto:

Vaše osobní údaje by mohly být zpracovávány nad rámec vlastního účelu.

Dále existuje možnost, že nemůžete uplatňovat a vymáhat svá práva na ochranu osobních údajů, jako je vaše právo na informace, opravy, výmaz nebo přenositelnost dat.

Možná existuje také vyšší pravděpodobnost, že může dojít k nesprávnému zpracování osobních údajů a ochrana osobních údajů nesplňuje v plném rozsahu požadavky GDPR z hlediska kvality a kvantity.

Zabezpečení osobních údajů

Zavedli jsme rozsáhlá technická a provozní ochranná opatření, abychom vaše údaje ochránili před náhodným či úmyslným manipulováním, ztrátou, zničením nebo přístupem neoprávněných osob. Naše bezpečnostní postupy jsou pravidelně kontrolovány a přizpůsobovány technologickému pokroku.

Integrace obsahu třetích stran

V rámci naší online nabídky je na základě čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR integrován obsah třetích stran, jako jsou videa z YouTube nebo mapy z Google Maps. To vždy předpokládá, že poskytovatelé tohoto obsahu (dále jen „třetí poskytovatelé“) mohou využívat IP adresu uživatele. Protože bez IP adresy by nemohli odeslat obsah do prohlížeče příslušného uživatele. IP adresa je proto pro zobrazení těchto obsahů nutná. Snažíme se používat pouze takový obsah, jehož příslušný poskytovatel používá IP adresu pouze k doručení obsahu. Nemáme však žádný vliv na to, pokud poskytovatelé třetích stran IP adresu uloží např. pro statistické účely. Pokud je nám to známo, uživatele o tom informujeme.

Poučení o právech subjektů údajů

Každý subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům podle čl. 15 GDPR, právo na opravu podle čl. 16 GDPR, právo na výmaz podle čl. 17 GDPR, právo na omezení zpracování podle čl. 18 GDPR, právo vznést námitku podle čl. 21 GDPR a také právo na přenositelnost údajů podle čl. 20 GDPR. V případě práva na přístup a práva na výmaz platí omezení podle § 34 a 35 BDSG.

Poučení o možnosti stížnosti

Máte také právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu pro ochranu údajů na naše zpracování vašich osobních údajů.

Poučení týkající se odvolání souhlasu

Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat. To platí také pro odvolání prohlášení o souhlasu, které nám bylo před platností obecného nařízení o ochraně osobních údajů uděleno před 25. květnem 2018. Vezměte prosím na vědomí, že odvolání souhlasu bude mít účinek až do budoucna. Zpracovávání údajů, k němuž došlo před odvoláním souhlasu, tím zůstává nedotčeno.

Práva v případě zpracování údajů pro účely přímého marketingu

Podle čl. 21 odst. 2 GDPR máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů. V případě, že vznesete námitku proti zpracovávání údajů pro účely přímého marketingu, nebudeme vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávat. Vezměte prosím na vědomí, že námitka bude mít účinek až do budoucna. Zpracovávání údajů, k němuž došlo před vznesením námitky, tím zůstává nedotčeno.

Upozornění na právo vznést námitku v případě vyvažování zájmů

Zpracováváme-li vaše osobní údaje na základě oprávněného zájmu, můžete proti takovému zpracovávání údajů vznést námitku. Při uplatnění takové námitky vás požádáme o vysvětlení důvodů, proč bychom neměli zpracovávat vaše osobní údaje tak, jak jsme popsali. V případě oprávněné námitky situaci prověříme a buď zpracovávání údajů zastavíme nebo upravíme, nebo vám naše závažné legitimní důvody objasníme.

Odkazy na jiné webové stránky

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky jiných poskytovatelů. Upozorňujeme, že toto prohlášení o ochraně osobních údajů platí výhradně pro webové stránky společnosti RATIONAL AG. Nemáme žádný vliv na to, zda ostatní poskytovatelé dodržují platné předpisy o ochraně údajů a nekontrolujeme to.

Změny v prohlášení o ochraně osobních údajů

Vyhrazujeme si právo na to, že toto prohlášení o ochraně osobních údajů můžeme kdykoli v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů změnit nebo přizpůsobit.

Stav: červenec 2022