Dodavatelé.

Silní jsme pouze společně!

Společně s našimi dodavateli a poskytovateli služeb nabízíme našim zákazníkům nejvyšší možný užitek. Na naše dodavatele klademe vysoké nároky a nabízíme za to stabilní obchodní vztahy s dobrými perspektivami růstu. Očekáváme přitom kreativní řešení šitá na míru společnosti RATIONAL v hodnotovém trojúhelníku zákazník, inovace a náklady. Budete rovněž zvládat napětí mezi kvalitou, spolehlivostí dodávek a flexibilitou.

Naše nároky na spolupráci.

  • Budete se neustále vyvíjet v nejlepší světové dodavatele, kteří nás budou loajálně a exkluzivně zásobovat produkty v oblasti konstrukce zařízení pro přípravu pokrmů v komerčních a závodních kuchyních
  • Podpoříte nás, abychom detailně porozuměli vašim strukturám a procesům, a neustále realizovali další potenciál úspor v rámci celkové analýzy nákladů
  • Společnost RATIONAL se zavázala k ochraně životního prostředí a zdrojů pro současné i budoucí generace a zasazujeme se o aktivní ochranu zdraví a spravedlivé pracovní podmínky. Totéž očekáváme i od vás

Žádost o zaměstnání na pozici dodavatele.

Máte zájem o spolupráci se společností RATIONAL? V tom případě se prosím zaregistrujte na našem portálu pro dodavatele. Seznámíme se s vaším profilem a rychle vám poskytneme zpětnou vazbu, zda je spolupráce možná a dává smysl.

Ke stažení

Všeobecné obchodní podmínky

Interní oznamovací systém (whistleblowing) společnosti RATIONAL nabízí možnost nahlásit porušení pravidel. Tento systém je k dispozici všem zákazníkům, distributorům, dodavatelům a zaměstnancům.