Efektivní flexibilita.

Nejlepší výsledky na všech frontách.

Flexibilita – protože „normální“ je výjimkou. Ryba, maso, zelenina. Rare, medium nebo well done. Extra ostré, nebo bez soli. Všechno současně, vždy čerstvé a všechno jiné pokrmy. Flexibilita je prostě nutností i v oblasti společného stravování. Pro speciální diety, zvláštní přání nebo stravování personálu. Příprava v kuchyni musí být spolehlivá, rychlá a efektivní. Přesně k tomu slouží funkce iZoneControl. Umožní vám libovolně rozdělit dno nádoby až na čtyři zóny, jejichž velikost, polohu a tvar můžete individuálně upravovat. V jedné nádobě nyní můžete připravovat stejné, nebo zcela odlišné pokrmy. Současně nebo s časovým posunem, se stejnou nebo rozdílnou teplotou. Se sondou vnitřní teploty pokrmu nebo podle času. Avšak v každém případě bez nutnosti kontroly nebo sledování, bez dalšího kuchyňského vybavení a se spolehlivě lahodnými výsledky.

Přehled.

Se systémem iZoneControl můžete individuálně rozdělit dno nádoby na jednotlivé topné zóny a nastavovat u nich rozdílné teploty. Nevyužívané plochy není třeba zahřívat. Pro každou zónu spustíte vlastní inteligentní postup přípravy a dno nádoby má nyní automaticky takovou teplotu, pomocí které je dosaženo požadovaného výsledku. A protože systém iZoneControl také navrhuje, které pokrmy je nejvhodnější připravovat na které zóně a v jaký okamžik, pracujete ještě efektivněji. To pro vás znamená vysokou flexibilitu, úsporu času a neustálý přehled.

Rozdělení nádoby na zóny.

Bez ohledu na velikost je možné rozdělit dno nádoby zařízení iVario až na čtyři na sobě nezávislé zóny. U modelu iVario XS (volitelně) a také u iVario Pro 2-S se například levá nádoba rozdělí na tři zóny a pravá nádoba má jednu zónu. Nebo naopak. Nebo jsou vždy dvě zóny vpravo a dvě zóny vlevo. U velkého provedení iVario Pro je možné celé dno nádoby rozdělit na čtyři zóny.

Tvar, velikost a poloha příslušných zón jsou libovolně nastavitelné. Získáte tak pouze s jediným dnem nádoby nejvyšší možnou flexibilitu. Na displeji se zobrazuje celé dno nádoby rozdělené na příslušné topné plochy. Pouhým dotykem prstu označíte, které plochy chcete spojit do jedné zóny. Získáte tak výhodu nejvyšší možné flexibility a snadné ovladatelnosti.

Inteligentní navigace uživatele.

Inteligentní navigace uživatele vám na displeji navrhne, které pokrmy lze připravovat společně. Navíc se zobrazuje optimální využití varných ploch, například na základě teploty. Přitom vám systém iZoneControl poradí, na kterém místě je nejvhodnější připravovat které potraviny. To šetří čas a energii.

Manuální a nebo inteligentní bony.

Pro další zvýšení flexibility můžete jednotlivé zóny v jedné nádobě ovládat manuálně anebo s pomocí inteligentního procesu. Jediná podmínka: Zóny musí pracovat v režimu „Pečení“.

Každou zónu lze ovládat pomocí časovače a spouštět v různých časech na různě dlouhou dobu a s různou nebo se stejnou teplotou. Na displeji a také prostřednictvím akustického signálu vám bude oznámen konec vaření.

Snímač vnitřní teploty pokrmu.

U každé nádoby lze používat dva snímače vnitřní teploty pokrmu, přičemž jeden snímač vnitřní teploty pokrmu je volitelným příslušenstvím a lze jej připojit přes rozhraní USB. U provedení iVario XS a iVario Pro 2-S máte tedy celkem k dispozici čtyři snímače vnitřní teploty pokrmu, u ostatních modelů dvě. Můžete tak využívat ještě více inteligentních procesů.

Více informací.