Dodací lhůty krátké jako před pandemií covidu-19.

News – 2022-11-25

Dobrá zpráva pro gastronomii na závěr roku: Od nynějška dosahujeme u všech objednávek modelů iCombi a iVario v rámci Evropy opět našich známých, extrémně krátkých dodacích lhůt. Tím můžeme znovu dodržet dodací lhůty na úrovni z roku 2019, tedy před zatížením dodavatelských řetězců pandemií covidu-19.

Pro objednávky na zámořských trzích (zejména USA, Asie a Latinská Amerika) dosáhneme v závislosti na situaci krátkých dodacích lhůt až v nadcházejících týdnech.

„Četná opatření, ale také celkově zlepšená situace na nákupních trzích nyní opět umožňují nabídnout našim zákazníkům službu, na kterou jsou zvyklí, a plnit jejich přání rychlého dodání,“ říká Peter Wiedemann, odpovědný za výrobu a dodávky.

„Zejména v důsledku rostoucích nákladů na energii a nedostatku kvalifikovaných pracovníků jsou v gastronomii naše produkty iCombi a iVario s energeticky efektivní výrobou a flexibilními možnostmi výhodnou investicí,“ pokračuje Peter Wiedemann.