Søken

FAQ

Her finner du svar på ofte stilte spørsmål om emnene:
SelfCookingCenter®, tilbehør og teknisk service.

Feilmeldinger & meldinger.

 • 1. Mulighet: Ekstern hovedbryter er slått av.
  Løsning: Slå på hovedbryteren.

 • 2. Mulighet: En sikring er utløst i sikringsskapet.
  Løsning: Kontroller sikringene i sikringsskapet.
 • 3. Mulighet: Romtemperaturen var under 5°C (41°F) i en lengere periode etter frakoblingen av apparatet.
  Løsning: Varm opp ovnsrommet til over 20°C (68 °F). Apparatet kan bare brukes i frostfrie rom ( se installasjonsveiledningen).

Luftfilteret er skittent. Bytt luftfilteret. Se håndboken kapittel "Vedlikehold". Trykk på tilbakepilen for å bekrefte meldingen.

En detaljert beskrivelse av servicemeldingene til apparatet finner du i brukermanualen for SelfCookingCenter® (fra side 59).

Ovnsrommet er for varmt. Kjøl ned ovnsrommet med Cool Down (se brukermanualen "Generelle bruksanvisninger" eller "Cool Down").

Gass.

Det er mulig at strømforsyningen ikke er koblet riktig.

Hvis gassapparatet er koblet til en stikkontakt, trekk ut kontakten og snu den 180°. Apparatet skal kobles korrekt av en servicepartner.

Mulige årsaker:

 • Gasstilførselen til apparatet er avbrutt.
  Løsning: Åpne gassventilen, koble inn ventilasjonstaket.
 • Gasstrykket er for lavt.
  Løsning: Kontroller gasstilførselen til apparatet.

Vann.

Mulige årsaker:

 • Døren er ikke lukket korrekt. Når døren er korrekt lukket skal håndtakene på gulvapparater vende nedover.
 • Dørtetningen er slitt eller skadet.
  Løsning: Skift dørtetningen (se brukermanualen kapittel "Vedlikehold").
 • Pleieinstruksjoner for maksimal levetid:
  • Rengjør dørtetningen med en fuktig klut etter produksjonen er ferdig.
  • Ved hyppig produksjon av grillprodukter (store fettavleiringer) må tørtetningen rengjøres mellom syklusene med en fuktig klut.
  • Hvis apparatet har vært i drift i lengre tid uten produkter anbefaler vi at du ikke stiller inn ovnsromstemperaturet på over 180°C.
 • Vannkranen er stengt.
  • Åpne vannkranen.
 • Vanninntakfilteret er skittent.
  • Kontroller og rengjør filteret, husk: Steng vannkranen, steng vanntilførselen til apparatet, ta ut vannfilteret til vanntilførselen og rengjør filteret. Sett inn filteret, koble til vanntilførselen og se etter lekkasjer.

Tekniske data.

SelfCookingCenter® og CombiMaster Plus har en støyemisjonsverdi på < 70 dBA.

Alle SelfCookingCenter® 5 og CombiMaster Plus har spylesikker beskyttelse IPX5.

Ovnsrom.

Eventuelt er ventilasjonsskjermen eller hengestativet ikke riktig festet.

Fest ventilasjonsskjermen og hengestativet korrekt i ovnsrommet.

RATIONAL-Servicepartner
Alltid der for deg.

Som RATIONAL kunde har du et stort, kompetent og svært tett nettverk av servicepartnere til disposisjon.

24 timer - 7 dager i uken.

Finn servicepartner
Image

Kontakt

Vi svarer gjerne på alle dine spørsmål om våre produkter og selskapet RATIONAL.

+47 2270 1000 Tilbakeringing-service Kontakt oss
Image

ChefLine®

For alle spørsmål angående bruk kan du få tilgang til erfaringen til våre RATIONAL-kokker 365 dager i året. Gjennom en personlig samtale får du raskt og enkelt de ekspertråd og effektive tips som du trenger.

+47 9526 1624 Kontakt oss
Image

Et omfattende nett av kvalifiserte RATIONAL servicepartnere står til din disposisjon døgnet rundt. Finn din kompetente RATIONAL servicepartner i ditt område:

Søken
Kontakt oss