Bærekraft.
Bærekraft i praksis i over 40 år.

Fra etableringen i 1973 har ansvarlig og bærekraftig handling for selskapet RATIONAL vært en selvfølge. Whitefficiency® er vårt bidrag til bærekraft som starter allerede i produktutviklingen. Sammen med universiteter forsker vi på ressurseffektive løsninger.

Dette engasjementet fortsetter i våre miljøsertifisert produksjon og energieffektive distribusjons-logistikk samt energi-gjennomtenkte bygninger, regelmessig oppdatering av den økologiske balansen i henhold til DIN ISO 140 01 frem til retur og resirkulering av apparatene våre.

RATIONAL er bærekraft-pioner for en hel industri.

Betydelige ressursinnsparinger.

Med våre multifunksjonelle kjøkkenapparater yter vi et betraktelig bidrag til energi- og ressurseffektivitet i storkjøkken. Dette bekreftes også gjennom praksisprosjektet til Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaft:

"34 % lavere strøm- og 53 % lavere vannforbruk og med større kulinariske tilbud taler klart for bruk av multifunksjonelle kjøkkenapparater i kjøkkenet."

Med RATIONAL matlagingsteknologi sparer du energi, vann, tid samt råvarer og får betydelig mindre avfall. I tillegg tilbyr den innovative kjøkkenteknologien maksimal fleksibilitet og ytelse samtidig som den møter de høye kravene til kvalitet i matlagingen.

Resultatene av evalueringen av ressursbruken, basert på en før-etter sammenligning, er klar: Den billigste energien er den vi ikke bruker.

International sertifisert.

Vi er lidenskapelig opptatt av miljøet.

Bærekraftig forvaltning er en del av vår daglige rutine, selv i økologisk perspektiv. Vi vil derfor kontinuerlig gå gjennom våre energi- og råvareforbruk . I tillegg har vi forpliktet oss til å møte kravene fra følgende ISO-standarder:

  • Kvalitetsstyringssystem : ISO 9001 sertifisert siden 1996
    Vi forbedrer kontinuerlig vår kvalitet, effektivisere prosessene og gjøre dem mer effektive.
  • Miljøstyringssystem : I henhold til ISO 14001 siden 2010
    Vi reduserer kontinuerlig våre utslipp og reduserer avfall for å bli enda mer miljøvennlige.
  • Energistyringssystem: I henhold til ISO 50001 siden 2016
    Vi forbedrer kontinuerlig vår energieffektivitet.

Bedriftens Karbon avtrykk.

På grunn av att vår produksjon og logistikk er miljøsertifisert og energieffektive samt energi optimaliserte bygninger klarer vi stadig å reduser konsernets Karbon avtrykk. Med disse systemene har vi kuttet våre CO₂-utslipp med 50% de siste fem årene.

"Bærekraftig utvikling og aksept av ansvar fra selskapet siden etableringen av RATIONAL en integrerte deler av våre forretnings- og produksjonsprosesser."

Dr. Peter Stadelmann, Styreleder, RATIONAL AG