Organer i selskapet.

Ledelsesorganer.

  • Dr. Martin Hermann, leder for teknikk (CTO)
  • Markus Paschmann, leder for markedsføring og salg (CSO)
  • Dr. Peter Stadelmann, styreleder
  • Jörg Walter, økonomisjef (CFO)
  • Peter Wiedemann, Chief Operations Officer (COO)
  • Walter Kurtz, leder for represententantskapet (ikke på bildet)